Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Brvnište

POLOHA.

Obec leží v Javorníkoch, v strede Papradnianskej doliny, na brehoch riečky Papradnianka.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je v súpise daní na panstve Podmanických z roku 1546 kedy sa spomína ako Brwnisste (ďalšie názvy: 1784 Brovnistye, 1773 Brwnistye). Založili ju v 16.storočí valašskou kolonizáciou. Patrila panstvu Považská Bystrica. V roku 1546 mala obec 9 domov, v ktorých bývali valasi, v roku 1598 mala 30 domov, v roku 1784 mala 191 domov a v roku 1828 mala 125 domov. V roku 1777 tu papierenský majster Samuel Jozef Moth postavil papiereň na výrobu papiera. Z obdobia jeho pôsobenia sa zachovali priesvitky, ktoré dokazujú, že tu papiereň pracovala ešte v roku 1786. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po vzniku ČSR sa časť obyvateľstva vysťahovala. Časť obyvateľstva pracovala v 20.storočí v strojárenských závodoch v Považskej Bystrici.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Nález bronzových predmetov z mladej bronzovej doby (mladšia doba bronzová) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l., nalezených pri úprave ihriska školy v roku 1961. Predmety sa nachádzali v hĺbke 40cm na ploche asi 1m2. Pretože sa našli aj črepy z väčšej nádoby, zdobenej čiernej amfory, predpokladá sa, že bronzové predmety boli uložené v nej. V hromadnom náleze sa našli sekerky s tulajkou a ich zlomky, kosáky, zlomky kopijí, kladivko, dva kusy špirálovitých náramkov.  Bol to pravdepodobne sklad remeselníka.

Medzi novšie nálezy patrí kamenná čepieľka, drobné črepy z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0 z púchovskej kultúry a slovanský črep z 9.storočia.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Kaplnka.

Ľudová architektúra.

Múzeum Historická škola.

Pamätník SNP.

Príroda.

Papradnianska dolina.

Skalný útvar Čertova skala.

Turistika.

Cyklotrasa /2307/.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist