Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Bratislava I

Administratívna budova. Dostojevského rad 1. Coburgov palác.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Administratívna budova. Funkcionalistická budova, Coburgov palác, bola postavená v roku 1938. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je osempodlažná s pivnicou. Budova je pamätná v súvislosti s politikom Karolom Šmidkem /1897-1952/. Autormi stavby sú Emil Belluš, Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Stojí na ulici Dostojevského rad 1 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa K. Šmidkeho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Administratívna budova. Gorkého 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistická budova, sídlo Obchodnej a priemyselnej komory, bola postavená v rokoch 1903-1904. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia a v rokoch 1958, 1975, 1977, 1978, 1983 a 1985. Má štvorkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a dvoma pivničnými podlažiami. Autormi budovy sú J. Hubert a Milan Michal Harminc. Schodisková nárožná budova stojí na ulici Gorkého 4 pri ulici Jesenského a Komenského námestí v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Grösslingova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Budova v štýle art deco bola postavená pred rokom 1914. Upravovaná bola v rokoch 1928-1929 a v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného štvorca, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je osempodlažná s pivnicou. Nárožná budova Legiobanky stojí na ulici Grösslingova 1 pri ulici Štúrova v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Hviezdoslavovo námestie 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistická budova bola postavená na prelome 19. a 20.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú Aladár Karmán a Gyula Ullman. Stojí na Hviezdoslavovom námestí 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Klemensova 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1925-1927. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má viackrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je osempodlažná s pivnicou. Budova riaditeľstva železníc je chodbový schodiskový solitér. Autormi budovy sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Stojí na ulici Klemensova 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Klemensova 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Modernistická budova bola postavená v roku 1921. Je päťpodlažná s pivnicou. Budova Slovenskej akadémie vied stojí na ulici Klemensova 19 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Križkova 5-7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená koncom 19.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Budova archívu je nárožná a stojí na ulici Križkova 5-7 pri ulici Vratňanská v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Križkova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Modernistická budova bola postavená v rokoch 1924-1927. Upravovaná bola v rokoch 1928, 1980 a po roku 1997. Má pôdorys v tvare C, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažná s dvoma podkrovnými podlažiami. Autorom je František Krupka. Nárožná chodbová budova bývalej Zemědělské rady pre Slovensko, Expozitúry zemědělství, stojí na ulici Križkova 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Palisády 57.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v rokoch 1895-1897. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s pivnicou. Budova evanjelickej školy stojí na ulici Palisády 57 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Primaciálne námestie 1. Nová radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Budova v štýle klasicizujúcej moderny bola postavená v rokoch 1948-1952. Má pôdorys v tvare T, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Radová budova stojí na Primaciálnom námestí 1 pri ulici Uršulínska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Administratívna budova. Radlinského 51. Dom s vežičkou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Budova bez slohových znakov bola postavená v roku 1908. Upravovaná bola v 3.tretine a v 90.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Jozef Erdély. Budova skladu tabaku s areálom stojí na ulici Radlinského 51 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Špitálska 14.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a nápis vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Administratívna budova. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1924-1925. Má nepravidelný pôdorys, je päťpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je František Krupka.  Na budove sa nachádza pamätný nápis Sovietskej armády z roku 1945. Nárožná budova U dvoch levov stojí na ulici Špitálska 14 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätný nápis Sovietskej armády. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Administratívna budova. Štefánikova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v rokoch 1897-1908. Upravovaná bola po roku 1920, po roku 1945 a v roku 2012. Má dvojkrídlový pôdorys, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Autorom stavby je Alexander Fiegler, prestavbu v roku 1920 realizoval J. Libánsky. Chodbová nárožná budova bývalej pobočky Agrárnej banky československej, budovy ČTK, stojí na ulici Štefánikova 1 pri Palisádach v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Tobrucká 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Modernistická budova bola postavená v rokoch 1931-1935. Upravovaná bola v rokoch 1934, 1974 a v 1.polovici 90.rokov 20.storočia. Má štvorkrídlový nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je František Krupka. Chodbová nárožná budova Univerzity Komenského stojí na ulici Tobrucká 10 pri Šafárikovom námestí 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívna budova. Vajanského nábrežie 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1905. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je J. Hubert. Schodisková nárožná budova, bývalé sídlo Priemyselného združenia, stojí na Vajanského nábreží 10 pri ulici Prešernova 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Administratívne budovy. Fajnorovo nábrežie 1, 3.

Národná kultúrna pamiatka Administratívne budovy vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Adminitratívna budova. Secesná vládna budova, budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, bola postavená v rokoch 1912-1913. Upravovaná bola po roku 1945. Má šesťkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom projektu je J. Rittner, staviteľom firma Pittel & Brausewetter. Chodbová nárožná budova stojí na Fajnorovom nábreží 1 pri uliciach Gondova a Vajanského nábrežie.
 • Administratívna budova. Secesná vládna budova, budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, bola postavená v rokoch 1912-1913. Upravovaná bola v roku 1945. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom projektu je J. Rittner, staviteľom firma Pittel & Brausewetter. Chodbová nárožná budova stojí na Fajnorovom nábreží 3 pri ulici Prešernova.

 

Akadémia. Ventúrska 3. Academia Istropolitana.

Národná kultúrna pamiatka Akadémia s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky dom 1. Ventúrska 3. (Pozri Meštianske domy v okrese Bratislava I).
 • Meštiansky dom 2. Ventúrska 3. (Pozri Meštianske domy v okrese Bratislava I).
 • Bytový dom 1. Ventúrska 3. (Pozri Bytové domy v okrese Bratislava I).
 • Bytový dom 2. Ventúrska 3. (Pozri Bytové domy v okrese Bratislava I).
 • Studňa. (Pozri Drobná architektúra v okrese Bratislava I).

 

Banka. Gorkého 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistická budova bola postavená v rokoch 1922-1924. Upravovaná bola v rokoch 1994-1995. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú O. Polívka a E. Linhart. Chodbová radová budova bývalej Zemskej banky stojí na ulici Gorkého 7 pri ulici Laurinská 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Banka. Gorkého 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1942. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, sedemtraktovú dispozíciu, je sedempodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Radová budova Tuzexu, VÚB, stojí na ulici Gorkého 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Banka. Hlavné námestie 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Secesná budova bola postavená v roku 1911. Upravovaná bola v 40. a 80.rokoch 20.storočia a v roku 1990. Má obdĺžnikový pôdorys a v tvare L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Sándor Albert Körössy a Gejza Kiss. Radová budova Eskontnej banky, Koospolu, stojí na Hlavnom námestí 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Banka. Námestie SNP 18. Sporiteľňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1930-1931. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2000-2001. Autorom je architekt Juraj Tvarožek. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažná. Nárožná budova Sporiteľne stojí na Námestí SNP 18 v Pamiatkovej zóne.

 

Banka. Námestie SNP 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novoklasicistická budova bola postavená v rokoch 1910-1912. Upravovaná bola v rokoch 1924, 1929, 1936, 1944, 1946 a v 50.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je N. Katser. Nárožná schodisková budova bývalej banky stojí na Námestí SNP 27 pri ulici Klobučnícká 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Banka. Námestie SNP 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistická budova bola postavená v rokoch 1922. Upravovaná bola v rokoch 1941, 1943 a 1957-1958. Má trojkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Nárožná budova Tatrabanky stojí na Námestí SNP 33 pri ulici Uršulínska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Banka. Štúrova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1938. Upravovaná bola v rokoch 1993 a 1995. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažná s pivnicou. Bývalá budova Národnej banky, Generálna prokuratúra, je schodisková chodbová a nárožná. Autorom stavby je Emil Belluš. Stojí na ulici Štúrova 2 pri uliciach Gorkého a Jesenského v Pamiatkovej zóne.

 

Banka. Štúrova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistická budova bola postavená v roku 1923. Upravovaná bola v rokoch 1942, 1952 a v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažná s podkrovím a dvoma pivničnými podlažiami. Budova bývalej Union banky, Poštovej sporiteľne, je schodisková a nárožná. Autorom stavby je A. Skutecký. Stojí na ulici Štúrova 5 pri ulici Grösslingova v Pamiatkovej zóne.

 

Banka. Štúrova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1902. Upravovaná bola v rokoch 1921, 1941 a 1955. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je J. Hubert. Nárožná schodisková a pavlačová budova banky, budova Lúčnice, stojí na ulici Štúrova 6 pri ulici Medená v Pamiatkovej zóne.

 

Banka a divadlo. Laurinská 20, Námestie SNP 19.

Národná kultúrna pamiatka Banka a divadlo vyhlásená v roku 2007. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Banka. Modernistická budova bola začatá v roku 1941 a dokončená v rokoch 1942-1950. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare V, trojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Autormi stavby sú Eugen Kramár a Š. Lukačovič. Nárožná budova bývalej Slovenskej národnej banky, Divadlo P. O. Hviezdoslava, stojí na Námestí SNP 19 pri uliciach Laurinská 20 a Gorkého 17.
 • Divadlo. Divadlo P. O. Hviezdoslava. Modernistická budova bola začatá v roku 1941 a dostavaná v rokoch 1948-1955. Upravovaná bola v rokoch 1968 a 1981-1983. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, trojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Autormi stavby sú Eugen Kramár a Š. Lukačovič. Budova bývalého kukátkového reformovaného divadla, bývalej Činohry Slovenského národného divadla, banky, stojí na ulici Laurinská 20 pri ulici Gorkého 17.

 

Divadlo. Gorkého 2. Slovenské národné divadlo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančná budova bývalého Mestského divadla bola postavená v roku 1886. V roku 1884 stará budova Mestského divadla z bezpečnostných dôvodov doslúžila a bola zbúraná. Na jej mieste vyrástol nový stánok, dnešná budova Slovenského národného divadla. Divadlo bolo otvorené v septembri 1886. Budova bola upravovaná v rokoch 1934-1935, 1949-1950 a 1969-1972. Má obdĺžnikový pôdorys, je päťpodlažná s pivnicou. Autormi projektu sú F. Fellner a H. Helmer, staviteľom Ignác Feigler st. Solitérna budova stojí na ulici Gorkého 2 pri Hviezdoslavovom námestí v Pamiatkovej zóne. Dnes sa v budove nachádza Slovenské národné divadlo.

 

Dom lodníkov. Žižkova 1. Rybársky cech.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková budova bola postavená v rokoch 1759-1760. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia a v roku 1860. Má pôdorys v tvare L, dvoj a päťtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je J. Danko. Priechodový nárožný Dom lodníkov, Rybársky cech, stojí na ulici Žižkova 1 v blízkosti Kostola svätej Trojice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Dom mládeže. Búdková 2.

Národná kultúrna pamiatka Dom mládeže s areálom vyhlásená v roku 2016. Technická stanica Mičurin (Iuventa) sa nachádza na ulici Búdková 2 v Pamiatkovej zóne východne od Slavína, v Horskom parku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Dom mládeže. Budova v štýle socialistického realizmu s nástupnou plochou bola postavená v rokoch 1953-1956. Upravovaná bola v rokoch 2007-2008. Dvojpodlažná solitérna stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je M. Chorvát.
 • Schodisko. Betónové a kamenné schodisko v štýle socialistického realizmu bolo postavené v rokoch 1953-1958. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je M. Chorvát. Nachádza sa juhozápadne od domu mládeže.
 • Bazén. Otvorený plavecký bazén (Kúpalisko Mičurin) bol postavený v rokoch 1957-1962. Upravovaný bol v roku 2013. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je M. Chorvát. Nachádza sa juhovýchodne od domu mládeže.
 • Amfiteatrálne divadlo. Betónová stavba bola vybudovaná v 60.-70.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa severovýchodne od domu mládeže.
 • Polyfunčkný dom. Budova učební s bytom v štýle socialistického realizmu bola postavená v rokoch 1957-1962. Prízemná solitérna stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa severovýchodne od domu mládeže.
 • Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava s historickou zeleňou bola realizovaná na prelome 18. a 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1953-1956. Má nepravidelný pôdorys.

 

Fara. Bezručova 2.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Secesná budova bola postavená v rokoch 1919-1913. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v roku 2006. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je E. Lechner. Budova katolíckej fary stojí v južnej časti areálu rímsko-katolíckeho Kostola svätej Alžbety Uhorskej vo farskej záhrade na ulici Bezručova 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Fara. Žižkova 7.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková budova bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1738. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Budova rímsko-katolíckej fary stojí v areáli Kostola Najsvätejšej Trojice na ulici Žižkova 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Gymnázium. Grösslingova 18.

Národná kultúrna pamiatka Gymnázium a oplotenie s bránami vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Gymnázium. Secesná budova bola postavená v roku 1908. Upravovaná bola v 60. a 80.-90.rokoch 20.storočia a v roku 2010. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je E. Lechner. Budova gymnázia „Gamča“ je chodbová nárožná a stojí na ulici Grösslingova 18 pri uliciach Bezručova a Gajova v Pamiatkovej zóne.
 • Oplotenie s bránami. Súčasťou areálu gymnázia je i secesné kovové oplotenie s murovaným soklom a bránami postavené v roku 1908, upravené v roku 2010. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2012.

 

Hostinec. Mudroňova 82.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Historizujúca budova bola postavená okolo roku 1931. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia, okolo roku 1950, v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 2007-2008. Má trojkrídlový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom je Alexander Feigler. Solitérna budova mestského výletného Hostinca u Albrechta, budova Červeného kríža, stojí na ulici Mudroňova 82 v Pamiatkovej zóne.

 

Hotel. Hviezdoslavovo námestie 2. Hotel Carlton.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1928. Má nepravidelný pôdorys, je sedempodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Stojí na Hviezdoslavovom námestí 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Hotel. Lermontovova 1. Klub polície.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesná budova bola postavená v rokoch 1909-1910. Má lichobežníkový pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je J. Schiller. Bývalý Hotel Deák, dnes Klub polície, stojí na ulici Lermontovova 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Hotel. Riečna 4. Hotel Devín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1949. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je šesťpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš a kolektív. Hotel Devín stojí na ulici Riečna 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Hotel. Šafárikovo námestie 7. Hotel Lux.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobaroková budova bola postavená v roku 1893. Upravovaná bola v 20.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare V, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Nárožná chodbová budova hotela Krym, v súčasnosti Lux, stojí na Šafárikovom námestí 7 pri uliciach Tobrucká a Dobrovičova v Pamiatkovej zóne.

 

Internát. Tolstého 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola pred rokom 1950. Má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Budova konzervatória, internátu evanjelického lýcea, stojí na ulici Tolstého 11 pri ulici M. Bela v Pamiatkovej zóne.

 

Internát. Svoradova 13. Nešporák.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1926. Upravovaná bola v rokoch 1928-1930, po roku 1945 a v 70.rokoch 20.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú F. Floriáns a G. Schreiber. Budova Internátu Mirka Nešpora, tzv. „Nešporák“, stojí na ulici Svoradova 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Internát Lafranconi. Nábrežie armádneho generála L. Svobodu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1927. Má viackrídlový pôdorys, je štvorpodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Klement Šilinger. Internát Lafranconi stojí na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu.

 

Kolégium. Kapitulská 26.

Národná kultúrna pamiatka Kolégium a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätné kolégium. Neskororenesančná budova bola postavená v rokoch 1628-1635. Upravovaná bola v 17.,18. a 19.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je J. Rava. Budova pamätného jezuitského kolégia, bohosloveckého seminára, je chodbová nárožná a stojí na ulici Kapitulská 26 pri Rudnayovom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa jezuitského kolégia. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Kúpele Grössling. Kúpeľná 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančná budova bola postavená v roku 1895. Upravovaná bola v rokoch 1913, 1930, 1942, 1970-1975 a 1992. Má nepravidelný pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby sú A. Svoboda a Fridrich Weinwurm. Autorom prestavby v roku 1930 je Ignác Vécsei. Stavbu realizovala stavebná firma Pittel § Brausewetter. Schodisková nárožná budova stojí na ulici Kúpeľná 9 pri ulici Medená v Pamiatkovej zóne.

 

Kláštor alžbetíniek. Špitálska 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor alžbetíniek. Neskorobaroková budova bola postavená v rokoch 1739-1743. Budova kláštora bola prestavaná v roku 1879 a po 2.svetovej vojne. Má zložený uzatvorený pôdorys, je jednoloďová, trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je A. F. Pilgram. Stojí na ulici Špitálska 21 v Pamiatkovej zóne. V súčasnosti slúži ako nemocnica.
 • Kostol svätej Alžbety. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).

 

Kláštor františkánov. Františkánske námestie 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor františkánov. Gotická budova bola postavená koncom 13. a začiatkom 14.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1613-1642, v 18., 19. a 20.storočí. Má viackrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Vedľa sakristie ako súčasť štvorkrídlovej budovy kláštora je situovaná Kaplnka svätej Rozálie. Kláštor stojí na Františkánskom námestí 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Kostol zvestovania Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).

 

Kláštor kanonistiek. Hviezdoslavovo námestie 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor kanonistiek. Neskorobaroková budova bola postavená v rokoch 1750-1754. Upravovaná bola v rokoch 1872, 1936-1937 a v 50.rokoch 20.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú V. Tilgner a A. M. Beschorner. Kláštor kanonistiek Notre Dame stojí na Hviezdoslavovom námestí 1 pri ulici Jesenského 4 v Pamiatkovej zóne.
 • Kostol nanebovzatia Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).

 

Kláštor kapucínov. Župné námestie 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor kapucínov. Baroková budova bola postavená v rokoch 1708-1712. Upravovaná bola v 1.polovici 18.storočia, pred rokom 1820 a v rokoch 1861 a 1990-1995. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s pivnicou. Kláštor kapucínov stojí na Župnom námestí 1 v Pamiatkovej zóne.
 • Kostol svätého Štefana Kráľa. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).

 

Kláštor klarisiek. Klariská 3-5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor klarisiek. Pôvodná budova postavená v polovici 14.storočia. Neskororenesančná budova bola postavená v rokoch 1637-1640. Upravovaná bola v 18., 19. a 20.storočí. Budova kláštora situovaného okolo ústredného dvora upravená na účely akadémie v rokoch 1783-1784. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú J. a G. Rava. Kláštor stojí na ulici Klariská 3-5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je sídlom Slovenskej pedagogickej knižnice.
 • Kostol Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).
 • Pamätná tabuľa B. Bartóka. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Kláštor milosrdných bratov. Námestie SNP 8-10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor milosrdných. Baroková budova bola postavená v rokoch 1723-1728. Upravovaná bola v 2.polovici 18.storočia, v 4.štvrtine 19.storočia, v 20.-30.rokoch 20.storočia a v rokoch 2002-2003. Má trojkrídlový a štvrokrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Chodbová nárožná budova kláštora stojí na východnej strane Námestia SNP 8-10 v Pamiatkovej zóne. Dnes kláštorné budovy spolu s novou prístavbou slúžia ako nemocnica, špitál milosrdných bratov.
 • Kostol navštívenia Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).
 • Dom rehole. Dom je klasicistická budova postavená v roku 1836. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia a v roku 2009. Chodbový nárožný nájomný dom má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je architekt W. von Ostertag a staviteľom Ignác Feigler st. Stojí na Námestí SNP 11 pri ulici Treskoňova v areáli kláštora. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1985.

 

Kláštor uršulínok. Uršulínska 3, 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor uršulínok. Pôvodne neskororenesančná budova bola postavená v rokoch 1659-1676 a 1677-1688. Neskorobarokovo upravená. Upravovaná bola v rokoch 1707, 1732-1735, 1780, 1830, 1938, 1955 a 1995. Má trojkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Kláštor uršulíniek stojí na ulici Uršulínska 3, 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Kostol Panny Márie Loretánskej. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).

 

Letohrádok so záhradou. Na Brezinách 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Klasicistický letohrádok so záhradou bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na ulici Na Brezinách 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Lýceum. Konventná 13, 15.

Národná kultúrna pamiatka Lýceum a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätné lýceum. Klasicistická budova bola postavená v rokoch 1854-1855. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je E. G. Bendl. Pamätné Nové evanjelické lýceum stojí na ulici Konventná 13 pri ulici Lýcejná.
 • Pamätná tabuľa Ľ. Štúra a študentov lýcea. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).
 • Pamätné lýceum. Klasicistická budova bola postavená v roku 1783. Upravovaná bola v 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je M. Walch. Pamätné Staré evanjelické lýceum stojí na ulici Konventná 15.

 

Múzeum. Vajanského nábrežie 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Historizujúca budova bola postavená v rokoch 1924-1928. Upravovaná bola v rokoch 1944-1951 a koncom 20.storočia. Postavil ju architekt Milan Michal Harminc. Má trojkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažná s pivnicou. Solitérna budova Slovenského národného múzea stojí pri Dunaji na Vajanského nábreží 2 v Pamiatkovej zóne. V budove sa nachádzajú expozície Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea a Detské múzeum.

 

Nemocnica s poliklinikou. Bezručova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1932-1933. Upravovaná bola v roku 1936. Má nepravidelný pôdorys, je päťpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Nárožná budova nemocnice s poliklinikou, Zemskej poisťovne, stojí na ulici Bezručova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Nemocnica s poliklinikou. Bezručova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1937-1939. Upravovaná bola v roku 2003. Má nepravidelný pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je deväťpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Autormi stavby sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Nárožná budova nemocnice s poliklinikou, Bezručovej polikliniky, stojí na ulici Bezručova 5 pri uliciach Dobrovičova a Lomonosovova v Pamiatkovej zóne.

 

Nemocnica. Hlboká 7. Sanatórium dr. Schlessingera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistická budova bola postavená v roku 1901. Upravovaná bola v roku 1919, v 20.rokoch 20.storočia, v roku 1933, v 2.polovici 20.storočia a v roku 1968. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Dionýz Milch a autorom prestavby v roku 1919 Fridrich Weinwurm. Ortopedicko-urologická klinika so zeleňou, vodoliečebný ústav, sanatórium doktora Schlessingera stojí na ulici Hlboká 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Nemocnica. Mickiewiczova 13. Štátna (Krajinská) nemocnica.

Národná kultúrna pamiatka Nemocnica s areálom vyhlásená v roku 2014. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne na ulici Mickiewiczova 13. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Vrátnica. Radová funkcionalistická budova postavená v roku 1937. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením.
 • Nemocničný pavilón. Chodbová radová historizujúca budova postavená v roku 1904. Upravovaná bola v roku 1919. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je štvorpodlažná.
 • Poyfunkčný dom, pavilón C-D-E. Funkcionalistický dom bol postavený v rokoch 1924-1926. Schodiskový radový dom má trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je päťpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je Klement Šilinger.
 • Nemocničný pavilón, pavilón F. Historizujúca budova postavená v roku 1909. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Chodbová radová budova má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Radlinského 12-14.
 • Nemocničný pavilón, pavilón G. Historizujúca budova bola postavená v roku 1909. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Chodbová budova má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podkrovím.
 • Nemocničný pavilón, pavilón H. Historizujúca budova bola postavená v roku 1917. Chodbová radová budova má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením.
 • Nemocničný pavilón, pavilón CH, interná klinika. Historizujúca budova bola postavená v rokoch 1857-1864. Chodbový solitér má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je štvorpodlažný. Autorom stavby je Ignác Feigler ml..
 • Nemocničný pavilón, pavilón J, prosektúra. Historizujúca budova bola postavená koncom 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Nárožný solitér má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podkrovím.
 • Nemocničný pavilón, pavilón K. Historizujúca budova bola postavená koncom 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1925. Chodbový solitér má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažný.
 • Ohradný múr. Tehlový múr bol postavený v 60.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí.
 • Sadovnícka úprava. Nemocničná záhrada s historickou zeleňou bola vybudovaná v 60.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí.

 

Nemocnica. Partizánska 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Budova v štýle moderného hnutia bola postavená v roku 1912. Upravovaná bola v roku 1929. Má pôdorys v tvare U, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je J. Schmidt. Evanjelická nemocnica so záhradou stojí na ulici Partizánska 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Nemocnica. Partizánska 27. Kochovo sanatórium.

Národná kultúrna pamiatka Nemocnica a záhrada vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Nemocnica. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1928-1932. Má trojkrídlový pôdorys, je štvorpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú Dušan Jurkovič a J. Merganc. Nemocnica, Kochovo sanatórium, spolu s Kochovou záhradou s historickou zeleňou stojí na ulici Partizánska 27 v Pamiatkovej zóne. 
 • Záhrada. Záhrada bola vybudovaná v rokoch 1928-1932. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Nemocnica. Zochova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1882. Upravovaná bola v 20.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Nemocnica so záhradou, 1.pôrodnícka a gynekologická klinika, je solitér a stojí na ulici Zochova 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Obchodný dom. Hurbanovo námestie 6. Veľký Baťa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1931. Upravovaná bola v rokoch 1941, 1947 a 1988-1990. Autorom je architekt Vladimír Karfík, autorom konštrukcie P. Valach. Má nepravidelný pôdorys, je päťpodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Nárožný obchodný dom, Baťova predajňa obuvi, tzv. Veľký Baťa, dnes Alizeé, stojí na Hurbanovom námestí 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Obchodný dom. Námestie SNP 30. Dunaj.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1935-1936. Upravovaná bola v rokoch 1993-1994 a 1995-1996. Autorom je architekt Christián Ludwig, autorom rekonštrukcie Ján Bahna. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Radový Obchodný dom Dunaj, Brouk a Babka, stojí na Námestí SNP 30 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Pamätný dom. Lazaretská 9.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a socha vyhlásená v roku 2007. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Eklekticisticko-romantická budova bola postavená v roku 1885. Upravovaná bola v 20.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Pamätný Könyökiho dom spojený s výtvarníkom, muzeológom, pamiatkárom a učiteľom Jozefom Könyöki-Ellenbogenom /1829-1900/ stojí na ulici Lazaretská 9 v Pamiatkovej zóne. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. a staviteľom Ludwig Eremit. V dome sa nachádza galéria.
 • Socha svätého Jozefa. (Pozri Sochy a busty v okrese Bratislava I).

 

Pamätný dom. Panenská 21.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Neskorobaroková budova bola postavená koncom 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1755 a 1998-1999. Má pôdorys v tvare E, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s dvoma podkroviami a pivnicou. Pamätný dom Ľudovíta Štúra a štúrovcov je prejazdový radový a stojí na ulici Panenská 21 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa Ľ. Štúra a štúrovcov. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Pamätný dom. Tajovského 28.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1989. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Pamätný dom spisovateľa Fraňa Kráľa /1903-1955/ bol postavený v roku 1934. Autorom stavby je Zdenko Rossman. Má štvorcový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na ulici Tajovského 28 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa F. Kráľa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Polyfunkčné domy. Námestie SNP 13, 14, 15.

Národná kultúrna pamiatka Polyfunkčné domy vyhlásená v roku 1985. Súbor družstevných domov sa nachádza v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Polyfunkčný dom. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1934-1939. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Radový polyfunkčný dom stojí na Námestí SNP 13.
 • Polyfunkčný dom. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1934-1939. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je sedempodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Radový polyfunkčný dom stojí na Námestí SNP 14.
 • Polyfunkčný dom. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1934-1939. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Emil Belluš. Nárožný polyfunkčný dom stojí na Námestí SNP 15.

 

Polyfunkčný dom. Grösslingova 23. Liga Passage.

Národná kultúrna pamiatka Polyfunkčný dom a busta vyhlásená v roku 1989. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Polyfunkčný dom. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1934-1936. Upravovaná bola v roku 1996. Má trojkrídlový pôdorys v tvare kosodĺžnika, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je šesť podlažná s pivnicou. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Pamätný je v súvislosti s politikom I. Gessayom /1874-1928/. Priechodová radová budova, Dom Slovenskej ligy, Liga Passage, stojí na ulici Grösslingova 23 pri ulici Dunajská 18 v Pamiatkovej zóne.
 • Busta I. Gessaya. (Pozri Sochy a busty v okrese Bratislava I).

 

Polyfunkčný dom. Karpatská 2-4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2005. Historizujúca budova bola postavená v rokoch 1920-1923. Upravovaná bola v rokoch 1926-1927, 1968-1970 a po roku 1990. Autorom je Alois Balán. Má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Nárožná budova bývalej YMCY stojí na ulici Karpatská 2-4 pri ulici Šancová v Pamiatkovej zóne.

 

Polyfunkčný dom. Laurinská 17. Central Passage.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1999. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1928-1929. Upravovaná bola v roku 2006. Má pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú Andrej Szőnyi a F. Wimmer. Radový polyfunkčný dom, Central Passage, stojí na ulici Laurinská 17 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Polyfunkčný dom. Vajanského nábrežie 9. Kotva.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1930. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažná s pivnicou. Autorom je B. V. Brettschneider. Nárožný schodiskový dom, Palác Kotva, stojí na Vajanského nábreží 9 pri ulici Kúpeľná v Pamiatkovej zóne.

 

Polyfunkčný dom. Župné námestie 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Funkcionalistická budova bola postavená v roku 1941. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Emil Belluš.  Schodiskový radový dom, budova Inžinierskej komory, Dom novinárov, stojí na Župnom námestí 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Pošta. Námestie SNP 35. Hlavná pošta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Historizujúca budova bola postavená v rokoch 1909-1912. Upravovaná bola v rokoch 1928-1930, po roku 1945 a po roku 1995. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažná s pivnicou. Chodbová nárožná budova Hlavnej pošty stojí v juhozápadnej časti Námestia SNP 35 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Radnica. Hlavné námestie 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotická budova bola postavená koncom 13. až začiatkom 14.storočia. V roku 1370 sa spomína ako dom richtára Jakuba. Upravovaná bola v rokoch 1387, kedy ju kúpilo mesto a v roku 1420, kedy mesto kúpilo zvyšnú časť. Postupne pribudli ešte ďalšie dva domy. Starú radnicu tvorí komplex budov, ktoré sa vyvíjali od 13.storočia až po súčasnosť. Najstarší objekt so základmi pochádza z 13.storočia a v roku 1374 ho pravdepodobne nahradil nový dom s vežou. V radnici sa rozhodovalo o osudoch mesta, úradoval v nej richtár a mešťanosta. Bola tu miestnosť pre mestskú stráž, zbrojnica, väznica a byt kata. Stará radnica prešla v rámci svojej histórie viacerými rekonštrukciami. Pri prestavbách v 2.polovici 15.storočia a v 16.storočí vybudovaný prejazd do ústredného dvora a renesančná arkádová chodba. Do polovice 16.storočia bol na dvore suchý mlyn s konským pohonom a v 15.storočí bola v radnici mincovňa. Radničná veža bola pôvodne štvorpodlažná, ukončená terasou a cimburím. Po zemetrasení v 16.storočí bola osadená na ochodzu kamenná balustráda. V 17.storočí bola umiestnená do niky na nároží veže zo strany Kostolnej uličky polychrómovaná a zlátená kamenná socha Panny Márie, patrónky Uhorska. Po požiari v roku 1733 dostala počas barokovej prestavby veža svoju dnešnú podobu. Ďalšie úpravy na prelome 17. a 18.storočia a v roku 1860. Prístavba nového krídla s novogotickou fasádou a novorenesančnou arkádovou chodbou z roku 1912 a o niečo neskôr južné spojovacie krídlo. Posledná prestavba v rokoch 2005-2011 priniesla zmeny týkajúce sa nového využitia priestorov. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autormi prístavby východného krídla v rokoch 1911-1912 sú J. Hübner a S. Mészner. Nárožná radová prejazdová budova stojí na Hlavnom námestí 1 pri Primaciálnom námestí 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Nachádza sa v nej Múzeum mesta Bratislavy, expozícia Múzeum dejín mesta.

 

Reduta. Palackého 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobaroková budova bola postavená v rokoch 1912-1914. Má trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažná. Autorom stavby je Marcel Komor, autorom projektu Dezider Jakab. Stavbu realizovala stavebná firma Pittel § Brausewetter. Sídlo Slovenskej filharmónie stojí na ulici Palackého 2 pri ulici Medená v Pamiatkovej zóne.

 

Rozhlas. Jakubovo námestie 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Modernistická budova bola postavená v rokoch 1928-1929. Upravovaná bola v roku 1965 a koncom 80. až začiatkom 90.rokov 20.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Alois Balán. Radová budova bývalého Československého rozhlasu stojí na Jakubovom námestí 12 v Pamiatkovej zóne.

 

Seminár. Kapitulská 20. Imrichov seminár.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobaroková budova katolíckeho kňazského seminára bola postavená zásluhou arcibiskupa Imricha Lóšiho v roku 1641. Upravovaná bola v roku 1724, v 19.storočí a v 30.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Budova Imrichovho, Malého seminára, je radová a prejazdová. Autormi stavby sú J. a G. Rava. Collegium Emericanum stojí na ulici Kapitulská 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes sú tu priestory Teologickej fakulty.

 

Sirotinec. Hlboká 4.

Národná kultúrna pamiatka Sirotinec s areálom vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Sirotinec. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1900. Upravovaná bola po roku 1945 a v 80. a 90.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Nárožná budova sirotinca, školy, stojí na ulici Hlboká 4 pri uliciach Sokolská a Čapkova v Pamiatkovej zóne. Autorom areálu je Zigmund Melczer.
 • Záhrada. V areáli sirotinca sa nachádza školská záhrada s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom z roku 1900. Upravovaná bola po roku 1945, v 80. a 90.rokoch 20.storočia. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).
 • Ohradný múr s oplotením. Okolo záhrady stojí eklekticistický ohradný tehlovo-kamenný oporný múr s trojuholníkovým pôdorysom a kovovým oplotením a bránami z roku 1900. Múr bol upravovaný v 80.rokoch 20.storočia.

 

Slovenský rozhlas. Mýtna 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Modernistická budova Slovenského rozhlasu (Pyramída) bola postavená v rokoch 1969-1985. Šestnásťpodlažná stavba so štyrmi podzemnými podlažiami a nepravidelným pôdorysom. Autorom je Štefan Ďurkovič. Solitérna stavba sa nachádza na ulici Mýtna 1 severovýchodne od letného arcibiskupského paláca a severne od STU v Pamiatkovej zóne.

 

Spolkový dom. Dunajská 36. Bábkové divadlo.

Národná kultúrna pamiatka Spolkový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Spolkový dom. Budova v štýle tradicionalistickej moderny bola postavená v 20.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1985. Má nepravidelný pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Spolkový dom, Bábkové divadlo, robotnícky dom 1.zjazdu S.S.D.U. stojí na ulici Dunajská 36 v Pamiatkovej zóne. V budove sa nachádza divadlo.
 • Pamätná tabuľa FRTJ. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Spolkový dom. Dunajská 39. Dom typografov.

Národná kultúrna pamiatka Spolkový doma a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Spolkový dom. Novorenesančná budova bola postavená v rokoch 1895-1896. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Nárožný spolkový dom, Dom typografov, stojí na ulici Dunajská 39 pri ulici 29.augusta v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa spolku typografov. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Škola. Dunajská č.13. Maďarské gymnázium.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistická budova bola postavená v roku 1840. Upravovaná bola v rokoch 1875, 1883, 1893-1894, 1909, 1910, 1918, 1946, 1958, 1960 a 1968. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Z. Hercegh. Nárožná chodbová budova maďarského gymnázia stojí na ulici Dunajská 13 pri ulici Rajská v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Fajnorovo nábrežie 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1904. Upravovaná bola v rokoch 1929-1931. Má štvorkrídlový nepravidelný pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Gyula Kolbenheyer. Budova strednej priemyselnej školy stojí na ľavom brehu Dunaja na Fajnorovom nábreží 5 pri Slovenskom národnom múzeu v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Konventná 11. Bohoslovecká fakulta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistická budova bola postavená v rokoch 1882-1890. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Budova Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty stojí na ulici Konventná 11 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Kostolná 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná budova bola postavená v roku 1656. Upravovaná bola v 18.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažná s pivnicou. Budova cirkevnej školy stojí na ulici Kostolná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Škola. Moskovská 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Novobaroková budova bola postavená v rokoch 1910-1911. Upravovaná bola v rokoch 1941 a 1982-1984. Má pôdorys v tvare E, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Henrich Szanto. Nárožná chodbová budova školy, bývalý Ústav pre hluchonemé deti, stojí na ulici Moskovská 2 pri ulici Záhradnícka v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Námestie 1.mája 1. Základná internátna škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1892. Upravovaná bola v roku 1928. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Budova základnej internátnej školy pre žiakov s chybou reči je schodiskový solitér, ktorý stojí na Námestí 1.mája 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Námestie slobody 19. Fakulta architektúry STU.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Moderne tradicionalistická budova bola postavená v rokoch 1947-1950. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Emil Belluš. Vysoká škola, Pavilón teoretických ústavov SVŠT, Fakulta architektúry STU, stojí na Námestí slobody 19 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Palackého 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Chodbová radová budova školy má pôdorys v tvare U, je štvorpodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Palackého 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Palackého 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená začiatkom 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Palackého 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Palackého 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1870. Má dvojkrídlový pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Stojí na ulici Palackého 5 pri ulici Jesenského 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Palisády 38. Obchodná akadémia.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančná budova bola postavená pred rokom 1894. Upravovaná bola v rokoch 1919, 1920 a 1925. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Ferdinand Kittler. Nárožná chodbová budova školy, bývalá Obchodná akadémia, stojí na ulici Palisády 38 pri ulici Štetinová v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Palisády 51. Evanjelické lýceum.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare V, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Alpár. Nárožná chodbová budova školy, bývalého evanjelického lýcea, štátnej umeleckej priemyslovky, stojí na ulici Palisády 51 pri ulici Kuzmányho v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Sasinkova 2. Staré teoretické ústavy LF.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Kubistická budova bola postavená v rokoch 1926-1927. Upravovaná bola v rokoch 1936-1937, v 50. a 60.rokoch 20.storočia, v rokoch 1987-1991 a 1993-1994. Má trojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Klement Šilinger. Solitérna budova školy, staré teoretické ústavy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Anatomický ústav, stojí na ulici Sasinkova 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Škarniclova 1. Hodžova škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1935-1937. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú J. Burian a K. Gross. Chodbová nárožná budova bývalej štátnej ľudovej školy, tzv. Hodžovej školy, stojí na ulici Škarniclova 1 na nároží Palisád v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Zochova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1893. Upravovaná bola v roku 1940, v polovici 50.rokov 20.storočia, po roku 1981 a v rokoch 2002-2005. Má štvorkrídlový otvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Alpár a autorom adaptácie v roku 1940 je Alexander Feigler. Chodbová nárožná budova školy, Československého rozhlasu, VŠMU, stojí na ulici Zochova 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Zochova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1891. Má dvojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Dionýz Milch. Škola so záhradou stojí na ulici Zochova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Zochova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistická budova bola postavená v roku 1899. Upravovaná bola v rokoch 1934 a 1996. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Chodbová škola so záhradou stojí na ulici Zochova 5 v západnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Škola. Zochova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesná budova bola postavená v roku 1910. Má trojkrídlový pôdorys, je štvorpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je A. Salzleitner. Škola so záhradou stojí na ulici Zochova 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Škola. Podjavorinskej 1.

Národná kultúrna pamiatka Škola a záhrada vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola. Novoklasicistická budova bola postavená v roku 1885. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare H, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je pravdepodobne Ignác Feigler ml. Chodbová solitérna budova základnej školy so záhradou s historickou zeleňou, školským dvorom, stojí na ulici Podjavorinskej 1 v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Záhrada, školský dvor, má pôdorys v tvare U. Bola vybudovaná v roku 1885. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Špitál. Špitálska 7.

Národná kultúrna pamiatka Špitál a kostol vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Špitál. Klasicistická budova špitála bola postavená v rokoch 1830-1832. Upravovaná bola v rokoch 1837-1838, v 20.rokoch 20.storočia, v rokoch 1946 a 1997-2004. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler st. Prejazdová nárožná budova mestského špitála, sídlo arcidiecézy, stojí na ulici Špitálska 7 pri ulici Kolárska v Pamiatkovej zóne.
 • Kostol. Kostol svätého Ladislava. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).

 

Tržnica. Námestie SNP 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Stará tržnica bola postavená v eklekticistickom slohu v rokoch 1910-1920. Upravovaná bola v roku 1934, po roku 1962, v rokoch 1998-1999 a po roku 2000. Nárožná stavba so štvorcovým pôdorysom, päťtraktovou dispoizíciou, je dvojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je F. Nechyba. Stojí na Námestí SNP 26 na nároží ulíc Klobučnícka a Nedbalova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Umelecká beseda. Dostojevského rad 2.

Národná kultúrna pamiatka Umelecká beseda a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Umelecká beseda. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1924-1925. Upravovaná bola v rokoch 1933,1941 a 1955. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Solitérna budova Umeleckej besedy stojí na ulici Dostojevského rad 2.
 • Pamätná tabuľa umelcom padlým v SNP. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Župný dom. Župné námestie 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova bola postavená v rokoch 1721-1739. Upravovaná bola v rokoch 1784-1785, 1815, 1830, 1841-1846, 1900 a 1950-1960. Má šesťkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autormi stavebných úprav boli Ján Josef Tahlerr v rokoch 1784-1785, Ignác Feigler st. a Schurek v rokoch 1841-1846 a Tárgy v roku 1900. Bývalý župný dom, budova SNR, je chodbová radová budova a stojí na Župnom námestí 12 v Pamiatkovej zóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist