Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Bytové domy v okrese Bratislava I

Americké námestie 1. Avion.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistický bytový dom bol postavený v roku 1932. Upravovaný bol v roku 1937, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1999-2001 a 2003. Má päťkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Josef Marek. Schodiskový solitér, tzv. Avion stojí na Americkom námestí 1 na nároží ulíc Májkova, Floriánova a Odborárov v Pamiatkovej zóne.

 

Beblavého 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený koncom 18.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Beblavého 14 v juhozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

Čajkovského 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novoklasicistický bytový dom bol postavený v roku 1894. Upravovaný bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Čajkovského 7 v centre Pamiatkovej zóny.

 

Čajkovského 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Čajkovského 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Čajkovského 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1894. Upravovaný bol v roku 1994. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Čajkovského 10 v centre Pamiatkovej zóny.

 

Čelakovského 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1925. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím. Autorom stavby je Ing. arch. Jan Vodňaruk. Schodiskový solitér stojí na ulici Čelakovského 2 na nároží s ulicou Tvarožkova v Pamiatkovej zóne.

 

Dobrovičova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 80.rokoch 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Dobrovičova 2 pri ulici Tobrucká 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Dobrovičova 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v roku 1890. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Dobrovičova 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Dobrovičova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1905. Má trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom stojí na ulici Dobrovičova 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Dobrovičova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1880-1900. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má pôdorys v tvare V, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Chodbový nárožný dom stojí na ulici Dobrovičova 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Dobrovičova 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Neskorosecesný nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1910. Upravovaný bol po roku 2000. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový a pavlačový nárožný dom stojí na ulici Dobrovičova 10 pri ulici Bezručova v Pamiatkovej zóne.

 

Dobrovičova 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Modernisticko-kubistický nájomný bytový dom bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Klement Šilinger. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Dobrovičova 16 pri ulici Klemensova v Pamiatkovej zóne.

 

Dostojevského rad 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Funkcionalistický nájomný bytový dom bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je šesťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Klement Šilinger. Radový dom stojí na ulici Dostojevského rad 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Dunajská 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Dunajská 30 v Pamiatkovej zóne.

 

Dunajská 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1921 a 2000-2001. Má štvorkrídlový otvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Pavlačový nárožný dom stojí na ulici Dunajská 32 pri ulici Klemensova v Pamiatkovej zóne.

 

Ferienčíkova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Ferienčíkova 3 v juhovýchodnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Ferienčíkova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Ferienčíkova 6 v juhovýchodnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Fraňa Kráľa 1.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom so záhradou vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Historicko-secesný nájomný bytový dom so záhradou bol postavený pravdepodobne v 90.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1999. Má pôdorys v tvare V, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Chodbový nárožný solitér stojí na ulici Fraňa Kráľa 1 pri ulici Lermontovova v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Pri dome sa rozprestiera záhrada s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom z 90.rokov 19.storočia. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Gajova 11. Dom magnezitového priemyslu.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný bytový dom. Funkcionalistický dom bol postavený v rokoch 1937-1938. Upravovaný bol v roku 1947. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Jozef Konrád. V budove sídlila ilegálna SNR. Pamätný schodiskový radový dom, Dom magnezitového priemyslu, stojí na ulici Gajova 11 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa Vianočnej dohody. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Godrova 2.

Národná kultúrna pamiatka Bytový doma sadovnícka úprava vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Novogotický nájomný bytový dom so sadovníckou úpravou bol postavený po roku 1908. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový solitér stojí na ulici Godrova 2 v Pamiatkovej zóne.
 • Sadovnícka úprava. Sadovnícka úprava z obdobia po roku 1908 s historickou zeleňou má lichobežníkový pôdorys.

 

Gorkého 5. Palác Motešických.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 40.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler st. Pavlačový radový dom, bývalý palác Motešických, stojí na ulici Gorkého 5 pri ulici Laurinská 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Grösslingova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1995. Má pôdorys v tvare L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom stojí na ulici Grösslingova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Secesný nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1900. Má obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ludwig Baumann. Nárožný dom stojí na ulici Grösslingova 28, pri uliciach Klemensova 7-9 a Gajova 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 33. Spolok veľkostatkárov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistický bytový dom bol postavený v roku 1926. Upravovaný bol koncom 80.rokov 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Andrej Szőnyi. Radový schodiskový dom, Spolok veľkostatkárov, stojí na ulici Grösslingova 33 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 34-36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom so zeleňou bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Grösslingova 34-36 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 39-41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Funkcionalistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1925. Má nepravidelný pôdorys, je šesťpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Grösslingova 39-41 pri ulici Klemensova 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 47.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Funkcionalistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1928. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je A. Salzleitner. Schodiskový radový dom stojí na ulici Grösslingova 47 v juhovýchodnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Grösslingova 49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1925. Má obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Grösslingova 49 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 51.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Neskorohistorický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1928. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného U, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je A. Salzleitner. Radový dom stojí na ulici Grösslingova 51 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 56.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novogotický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1870-1900. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Grösslingova 56 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 59, 61, 63.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Nájomný bytový dom bol postavený v štýle moderného hnutia v rokoch 1919-1920. Má pôdorys v tvare U, je päťpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Andrej Szőnyi. Radový dom stojí na ulici Grösslingova 59, 61, 63 v Pamiatkovej zóne.

 

Grösslingova 71-73.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1922-1924. Má nepravidelný pôdorys, osemsekciovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Alois Balán. Nárožný dom stojí na ulici Grösslingova 71-73 pri uliciach 29.augusta a Mlynské Nivy v Pamiatkovej zóne.

 

Gunduličova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1895-1908. Upravovaný bol v rokoch 1936, 1990 a 1992. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Nárožný schodiskový dom stojí na ulici Gunduličova 2 pri ulici Štefánikova v Pamiatkovej zóne. V budove sa nachádza Múzeum polície.

 

Gunduličova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Nájomný bytový dom bol postavený v štýle klasicizujúcej moderny po roku 1930. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia a po roku 1990. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Emanuel Biederer. Schodiskový a chodbový radový dom stojí na ulici Gunduličova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Gunduličova 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1911. Upravovaný bol v rokoch 1936, 1981-1982, 1990 a 1998. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Dionýz Milch. Radový schodiskový dom stojí na ulici Gunduličova 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Gunduličova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1905. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Má pôdorys v tvare T, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Radový schodiskový dom stojí na ulici Gunduličova 6 v centrálnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Heydukova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1905. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom stojí na ulici Heydukova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Heydukova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1905. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Heydukova 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Heydukova 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Historicko-secesný nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1900. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Heydukova 17 v Pamiatkovej zóne.

 

Heydukova 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1910. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Heydukova 19 v Pamiatkovej zóne.

 

Heydukova 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1923. Má pôdorys v tvare T, je päťpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Klement Šilinger. Radový dom stojí na ulici Heydukova 23 v Pamiatkovej zóne.

 

Hlboká 9.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a záhrada vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1907. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový solitér stojí na ulici Hlboká 9 v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Záhrada z roku 1907. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Holubyho 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom so zeleňou bol postavený v roku 1920. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér stojí na ulici Holubyho 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Holubyho 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom so zeleňou bol postavený v roku 1920. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér stojí na ulici Holubyho 10 v Pamiatkovej zóne.

 

Hviezdoslavovo námestie 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Nárožný dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Hviezdoslavovo námestie 7, Paulínyho 8.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1999. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Funkcionalistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1935-1936. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je osempodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú pravdepodobne Bohuslav Fuchs a Emil Brull. Radový dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 7.
 • Bytový dom. Funkcionalistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1935-1936. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú Bohuslav Fuchs a Emil Brull. Radový dom stojí na ulici Paulínyho 8.

 

Hviezdoslavovo námestie 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Hviezdoslavovo námestie 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v roku 1898. Do pôdorysu stavby sú začlenené zvyšky Obuvníckej bašty z mestského opevnenia. Má pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Hviezdoslavovo námestie 12. Dom Jána Wernera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1902-1903. Upravovaný bol po polovici 20.storočia a v 4.štvrtine 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový radový, tzv. Dom Jána Wernera, stojí na Hviezdoslavovom námestí 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Hviezdoslavovo námestie 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Hviezdoslavovo námestie 15, Panská 31.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1780. Upravovaný bol koncom 19.storočia, začiatkom 20.storočia, v rokoch 1968-1969, 1993-1994 a po roku 2005. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 15. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1985.
 • Bytový dom. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený na prelome 14. a 15.storočia. Upravovaný bol v 16.-17.storočí, koncom 18.storočia, začiatkom 19.storočia a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Pavlačový radový dom stojí v severnej časti parcely na ulici Panská 31.

 

Hviezdoslavovo námestie 16, Panská 29.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v 50.-60.rokoch 20.storočia a v 21.storočí. Má pôdorys v tvare U, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Pavlačový radový dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 16. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1985.
 • Bytový dom. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1820. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Pavlačový radový dom stojí na ulici Panská 29.

 

Hviezdoslavovo námestie 17. Kino Mladosť.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický bytový dom bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 1.tretine 19.storočia a v rokoch 1932, 1934, 1940 a 1946. Má pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný. Nárožný priechodový dom, Kino Mladosť, stojí na Hviezdoslavovom námestí 17 pri ulici Strakova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Hviezdoslavovo námestie 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený v 1.polovici 18.storočia. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný. Radový dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Hviezdoslavovo námestie 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený v 1.polovici 18.storočia. Má pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný. Radový dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Hviezdoslavovo námestie 26. Kernov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický bytový dom bol postavený v roku 1838. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1956 a 2004-2005. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler st. Pavlačový nárožný tzv. Kernov dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 26 pri Rybárskej bráne 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Jakubovo námestie 1, 2, 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1920. Má pôdorys v tvare obráteného L, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Nárožný dom stojí na Jakubovom námestí 1, 2, 3 pri ulici Klemensova 11,13 v Pamiatkovej zóne.

 

Jakubovo námestie 5. Rehoľný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový tzv. Rehoľný dom stojí na Jakubovom námestí 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Jakubovo námestie 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na Jakubovom námestí 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Jakubovo námestie 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Radový dom stojí v severovýchodnej časti Jakubovho námestia 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Jakubovo námestie 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1903. Upravovaný bol v 1.polovici 20.storočia a v období koniec 20.storočia až začiatok 21.storočia. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ludwig Baumann. Radový dom stojí v južnej časti Jakubovho námestia 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Jakubovo námestie 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1903. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný. Autorom stavby je Ludwig Baumann. Radový dom stojí v juhovýchodnej časti Jakubovho námestia 14 v Pamiatkovej zóne.

 

Jesenského 2. Kópia Mindszentyho ateliéru.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický bytový dom, kópia Mindszentyho ateliéru, bol postavený v rokoch 1995-1996. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Jesenského 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Kapitulská 12. Szőnyiho dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Pamätný bytový dom v štýle moderného hnutia bol postavený v roku 1926. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím. Pamätný tzv. Szőnyiho dom, architekt a publicista Andrej Szőnyi /1885-1968/, stojí na ulici Kapitulská 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Architekt je zároveň autorom stavby.

 

Klemensova 4, 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1924. Upravovaný bol v rokoch 1945, 2005, 2006 a 2011. Má trojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú J. Merganc a O. Klimeš. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Klemensova 4, 6 pri ulici Grösslingova v Pamiatkovej zóne.

 

Klemensova 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1903. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ludwig Baumann. Radový dom stojí na ulici Klemensova 10 v Pamiatkovej zóne.

 

Klemensova 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1903. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ludwig Baumann. Radový dom stojí na ulici Klemensova 12 v Pamiatkovej zóne.

 

Klemensova 15, 17. Herecký dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Kubistický bytový dom bol postavený v rokoch 1922-1923. Upravovaný bol v rokoch 1993, 1994, 1995, 1996, 2004 a 2006. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú J. Merganc a O. Klimeš. Schodiskový radový, bývalý Herecký dom, stojí v juhozápadnej zástavbe bloku na ulici Klemensova 15, 17 v Pamiatkovej zóne.

 

Klobúčnická 2, 4.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný bytový dom. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v roku 1893. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Henrich Szanto. Pamätný nárožný dom stojí na ulici Klobúčnická 2, 4.
 • Pamätný meštiansky dom. Klobučnická 2, 4. (Pozri Meštianske domy v okrese Bratislava I).
 • Pamätná tabuľa J. N. Hummela. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Klobúčnická 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Henrich Szanto. Nárožný dom stojí na ulici Klobúčnická 5 pri ulici Nedbalova 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Konventná 1. Heckenastov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický bytový dom bol postavený v roku 1873. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Nárožný tzv. Heckenastov dom stojí na ulici Konventná 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Konventná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Nájomný bytový dom v štýle moderného hnutia bol postavený v rokoch 1900-1910. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Konventná 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Konventná 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1865. Má štvorcový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Radový dom stojí na ulici Konventná 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Konventná 4. Konzervatórium.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný bytový dom bol postavený v rokoch 1882-1890. Má obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Radový dom, Konzervatórium, stojí na ulici Konventná 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Konventná 5. Feiglerov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický bytový dom bol postavený v roku 1865. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Radový, tzv. Feiglerov dom, stojí na ulici Konventná 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Konventná 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 70.rokoch 19.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je E. G. Bendl. Radový dom stojí na ulici Konventná 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Konventná 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1870. Má trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je E. G. Bendl. Radový dom stojí na ulici Konventná 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Konventná 14. Braníkov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 19.storočí. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Nárožný, tzv. Braníkov dom, stojí na ulici Konventná 14 pri ulici Veterná v Pamiatkovej zóne.

 

Kozia 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Neskoroklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 70.-80.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1998 a 2004. Má trojkrídlový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je pravdepodobne Ignác Feigler ml. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Kozia 12 v Pamiatkovej zóne.

 

Kozia 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1870. Upravovaný bol v 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Schodiskový radový dom stojí na ulici Kozia 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Kozia 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 3.tretine 19.storočia. Má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Schodiskový radový dom stojí na ulici Kozia 15 v Pamiatkovej zóne.

 

Kozia 17. Dom barónky Márie Ňáriovej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový bytový dom bol postavený v 4.štvrtine 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 2002. Má pôdorys v tvare L, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Radový dom palácového typu, dom barónky Márie Ňáriovej, stojí na ulici Kozia 17 v Pamiatkovej zóne.

 

Kozia 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1875-1900. Má štvorcový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Kozia 19 v Pamiatkovej zóne.

 

Kozia 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 30.rokoch 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 2000-2002. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Kozia 20 pri ulici Panenská v Pamiatkovej zóne.

 

Kozia 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1894. Upravovaný bol v rokoch 1954 a 1994. Má pôdorys v tvare obráteného V, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Kozia 21 pri ulici Podjavorinskej v Pamiatkovej zóne.

 

Kúpeľná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1900. Má pôdorys v tvare U, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Soós. Schodiskový radový dom stojí na západnej strane ulice Kúpeľná 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Kuzmányho 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1879. Upravovaný bol v roku 1930. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný. Solitér so záhradou stojí na ulici Kuzmányho 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Kuzmányho 4.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a záhrada vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1906. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Kuzmányho 4 pri ulici Moyzesova v Pamiatkovej zóne. 
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z obdobia pred rokom 1906. Má pôdorys v tvare L. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Kuzmányho 13.

Národná kultúrna pamiatka Bytový doma záhrada vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Novogotický nájomný bytový dom bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1968 a 2001. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový solitér stojí na ulici Kuzmányho 13 v Pamiatkovej zóne. 
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia pri dome má obdĺžnikový pôdorys. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Kuzmányho 14.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom so záhradou vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1890. Upravovaný bol po polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový nárožný solitér stojí na ulici Kuzmányho 14 pri ulici Vlčkova v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z obdobia okolo roku 1890 pri dome má lichobežníkový pôdorys. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Laurinská 1. Budova 1.bratislavskej sporiteľne.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický bytový dom bol postavený v roku 1846. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler st. Nárožný dom, budova 1.bratislavskej sporiteľne, stojí na ulici Laurinská 1 pri Rybárskej bráne v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Laurinská 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v polovici 19.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Laurinská 3 pri ulici Radničná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Laurinská 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1911. Upravovaný bol v 30.rokoch 20.storočia, v roku 1932 a v 2.polovici 20.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Jozef Erdély. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Laurinská 7 pri ulici Uršulínska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Laurinská 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistický nájomný bytový dom bol postavený okolo polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler st. Schodiskový radový dom stojí vo východnom závere ulice Laurinská 16 na jej južnej strane v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Laurinská 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1881. Upravovaný bol v 20.-30.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ferdinand Kittler. Radový schodiskový dom stojí na ulici Laurinská 19 vo východnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Lazaretská 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1899-1900. Upravovaný bol v rokoch 1922, 1938 a 1989. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom prestavby v roku 1922 je Alexander Feigler. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Lazaretská 24 pri ulici Grösslingova v Pamiatkovej zóne.

 

Lermontovova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1908-1915. Má viackrídlový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Lermontovova 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Lermontovova 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1910-1925. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Dom so zeleňou stojí na ulici Lermontovova 12 v Pamiatkovej zóne.

 

Lermontovova 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1910. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Dom so zeleňou stojí na ulici Lermontovova 14 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Leškova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 5. Činžiak Celulózky.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Moderno-kubistický bytový dom bol postavený v roku 1920. Upravovaný bol v roku 1948. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Staviteľom bol František Malot. Radový dom, Činžiak Celulózky, stojí na ulici Leškova 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1900. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Leškova 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1998. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Leškova 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1906. Upravovaný bol v rokoch 2008-2010. Má štvorcový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na južnej strane ulice Leškova 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Leškova 10 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený po roku 1895. Upravovaný bol v 20.storočí. Má štvorcový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na severnej strane ulice Leškova 11 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1967, 1990 a 1999-2000. Má lichobežníkový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový nárožný bytový dom stojí na ulici Leškova 12 pri ulici Čajkovského 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový bytový dom stojí na ulici Leškova 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Leškova 14 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1899-1908. Upravovaný bol v roku 2000. Má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Leškova 15 v Pamiatkovej zóne na severnej strane Centrálnej mestskej oblasti.

 

Leškova 17. Krajský pamiatkový úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický bytový dom bol postavený na prelome 19. a 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1987-1988, 2000 a 2003. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový chodbový radový dom, sídlo Krajského pamiatkového úradu, stojí na ulici Leškova 17 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s pivnicou. Obytný radový dom stojí na ulici Leškova 18 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Leškova 19 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v tretine 20.storočia a v roku 1966. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Leškova 20 v Pamiatkovej zóne.

 

Leškova 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1905. Upravovaný bol v roku 1999. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Pavlačový nárožný dom stojí na ulici Leškova 21 v Pamiatkovej zóne.

 

Mateja Bela 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1895. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Mateja Bela 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Mateja Bela 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v roku 1897. Je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Mateja Bela 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Mateja Bela 5. Konzervatórium.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1894-1908. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a okolo roku 1982. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom, Konzervatórium, stojí na ulici Mateja Bela 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Mateja Bela 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Mateja Bela 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Mateja Bela 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1908. Upravovaný bol v rokoch 1959-1960, 1989-1990, 1994 a 2001-2002. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Mateja Bela 7 pri ulici Gunduličova v Pamiatkovej zóne.

 

Mateja Bela 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1908. Má pôdorys v tvare F, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je N. Katser. Nárožný dom stojí na ulici Mateja Bela 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Medená 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1860. Upravovaný bol v roku 1883 a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom prestavby v roku 1883 je Ignác Feigler ml. Schodiskový radový dom stojí na južnej strane ulice Medená 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Medená 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1920. Má pôdorys v tvare U, je štvorpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Medená 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Medená 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1908. Má obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Medená 15 v Pamiatkovej zóne.

 

Medená 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1900. Má pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Soós. Nárožný dom stojí na ulici Medená 17 v Pamiatkovej zóne.

 

Mickiewiczova 18. Metropol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistický bytový dom bol postavený v rokoch 1927-1928. Upravovaný bol v rokoch 1934 a 1995-1997. Má trojkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Juraj Tvarožek. Schodiskový nárožný dom, tzv. Metropol, stojí na ulici Mickiewiczova 18 pri ulici Špitálska v Pamiatkovej zóne.

 

Michalská 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančný bytový dom bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Viktor Rumpelmayer. Radová budova bývalej banky stojí na ulici Michalská 9 pri ulici Baštová 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Mlynské Nivy 2. Kaviareň Drobek.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Historizujúci bytový dom bol postavený pred rokom 1929. Upravovaný bol v rokoch 1930-1931, 1932, 1937 a 2003-2010. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom prestavby v rokoch 1930 a 1932 je Alexander Feigler, v rokoch 1930-1931 D. Quastler a v roku 1937 F. Kruml. Schodiskový nárožný dom, Kaviareň Drobek, stojí na ulici Mlynské Nivy 2 pri ulici 29.augusta v Pamiatkovej zóne.

 

Mostová 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Radový pavlačový dom stojí na ulici Mostová 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Moyzesova 1.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom so záhradou vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1922. Upravovaný bol v rokoch 1946-1949,1996 a od roku 2000. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový solitér tojí na ulici Moyzesova 1 v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Okrasná záhrada s historickou zeleňou z roku 1922. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava).
 • Oplotenie. Oplotenie z roku 1922 okolo záhrady.

 

Moyzesova 3.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom so záhradou vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1920. Upravovaný bol v rokoch 1933,1935,1941 a 1986. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Fridrich Weinwurm. Schodiskový nárožný solitér stojí na ulici Moyzesova 3 pri ulici Gunduličova v Pamiatkovej zóne. Záhrada bola vybudovaná po roku 1920 a oplotenie v roku 1933.
 • Záhrada. Okrasná záhrada s historickou zeleňou  z obdobia po roku 1920. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).
 • Oplotenie. Oplotenie vybudované po roku 1920.

 

Moyzesova 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1904. Upravovaný bol v rokoch 1922 a 1997. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom prestavby v roku 1922 je A. Skutecký. Schodiskový solitér stojí na ulici Moyzesova 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Moyzesova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s pivnicou. Dom so záhradou stojí na ulici Moyzesova 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Námestie SNP 16. Ústredná banka čes. spořitelen.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Neskorosecesný bytový dom bol postavený v roku 1919. Upravovaný bol po roku 1946. Má dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Viktor Beneš. Radový dom Baťa, bývalá Ústredná banka čes. spořitelen, stojí na Námestí SNP 16 pri západnom vyústení ulice Dunajskej v Pamiatkovej zóne.

 

Obchodná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je pravdepodobne Ignác Feigler st. Chodbový nárožný dom stojí na ulici Obchodná 2 pri Námestí SNP v Pamiatkovej zóne.

 

Palackého 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1900. Upravovaný bol v rokoch 1993,1997 a po roku 1998. Má pôdorys v tvare U, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Palackého 14 pri ulici Kúpeľná v Pamiatkovej zóne.

 

Palárikova 1-10. Zehnhaus.

Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov vyhlásená v roku 1990. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926 a v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 1 ako 1.objekt od východu v južnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926 a v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 2 ako 1.objekt od východu v severnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 3 ako 2.objekt od východu v južnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a v 21.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 4 ako 2.objekt od východu v severnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 5 ako 3.objekt od východu v južnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 6 ako 3.objekt od východu v severnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 7 ako 4.objekt od východu v južnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 8 ako 4.objekt od východu v severnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 9 ako 5.objekt od východu v južnom rade.
 • Bytový dom. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v roku 1926, v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom projektu je architekt Henrich Szanto, stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový solitér stojí v Robotníckej kolónii, tzv. Zehnhaus, na ulici Palárikova 10 ako 5.objekt od východu v severnom rade.

 

Palisády 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1910-1912. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 18 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1906. Má pôdorys v tvare T, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 20 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 24 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 26, 28.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1924-1925. Upravovaný bol v rokoch 1925-1926, v 1.polovici 20.storočia a v rokoch 2008-2010. Má lichobežníkový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je F. Kríž. Schodiskový radový dom stojí na ulici Palisády 26.
 • Bytový dom. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1924. Upravovaný bol v polovici 20.storočia a v rokoch 2008-2010. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je F. Kríž. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Palisády 28.

 

Palisády 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1911. Upravovaný bol v rokoch 1949 a 1989. Má nepravidelný pôdorys, troj a päťtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Prejazdový radový dom stojí na ulici Palisády 32 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Solitér so záhradou stojí na ulici Palisády 33 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1911. Upravovaný bol v 1.polovici 20.storočia a v roku 1946. Má pôdorys v tvare nepravidelného lichobežníka, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Palisády 34 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný. Autorom stavby je pravdepodobne Rudolf Bitzan. Solitér stojí na ulici Palisády 35 pri ulici Godrova v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 36.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1913. Má dvojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Pamätný je v súvislosti s bojovníkmi umučenými v roku 1944. Nárožný pamätný dom stojí na ulici Palisády 36 pri ulici Štetinova v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa umučeným bojovníkom. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Palisády 37. Fülepov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novogotický bytový dom bol postavený v rokoch 1894-1897. Má dvojkrídlový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Jozef Erdély. Nárožný, tzv. Fülepov dom, so záhradou stojí na ulici Palisády 37 pri ulici Maróthyho v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 39.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom s areálom vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v 80.-90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2003 a 2010. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom s areálom stojí v severnej časti ulice Palisády 39 v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom sa nachádza pri dome v areáli. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).
 • Oplotenie s bránou. Pletivové oplotenie s bránou zo začiatku 20.storočia.

 

Palisády 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1880-1900. Má štvorcový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 40 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 42.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1900. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Palisády 42 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 44.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1895. Má pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Palisády 44 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 46, 48.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Nájomný bytový dom v štýle moderného hnutia bol postavený v 30.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je päťpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 46.
 • Bytový dom. Nájomný bytový dom v štýle moderného hnutia bol postavený v 30.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je päťpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 48.

 

Palisády 50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1902-1908. Má štvorcový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 50 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 52.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1902-1908. Má štvorcový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Palisády 52 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 53.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1870-1900. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Nárožný dom stojí na ulici Palisády 53 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1899-1900. Upravovaný bol v rokoch 1997-1998. Má lichobežníkový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový radový dom stojí na ulici Palisády 54 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 55.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1897-1908. Má pôdorys v tvare T, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Radový dom stojí na ulici Palisády 55 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 56.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1900. Upravovaný bol v rokoch 1935, 1955 a 1990. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový radový dom stojí na ulici Palisády 56 v Pamiatkovej zóne.

 

Palisády 59. Dom grófky Irmy Erdődiovej. Štefánka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický bytový dom bol postavený v rokoch 1896-1900. Upravovaný bol v rokoch 1936-1937, 1979-1980 a 1983. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Schodiskový nárožný, pôvodne dom grófky Irmy Erdődiovej, tzv. Štefánka, stojí na ulici Palisády 59 pri ulici Štefánikova v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 2004-2006. Má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí v západnej časti ulice Panenská 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Barokový nájomný bytový dom bol postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v polovici 18.storočia a v polovici 19.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Pavlačový radový dom s prejazdom stojí na ulici Panenská 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 1.polovici 19.storočia (alebo pred rokom 1765?). Upravovaný bol začiatkom 20.storočia, v 20.rokoch 20.storočia a v rokoch 1948 a 1996. Má nepravidelný pôdorys, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a dvoma pivničnými podlažiami. Radový dom s prejazdom stojí na ulici Panenská 10 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 11. Georgievičov palác.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a pomník vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Novobarokový palác, dnes bytový dom, bol postavený pred rokom 1885. Upravovaný bol v rokoch 1939 a 1944. Má trojkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou, je schodiskový nárožný. Autorom stavby je Viktor Rumpelmayer. Bulharská škola stojí na ulici Panenská 11 v Pamiatkovej zóne.
 • Pomník O. Trebitschovej. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Bratislava I).

 

Panenská 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Nájomný bytový dom bol postavený v štýle tradicionálnej moderny  v roku 1921. Upravovaný bol v rokoch 1948, 1981, 1986 a 1996. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Fridrich Weinwurm. Radový dom stojí na ulici Panenská 12 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 17.storočí. Upravovaný bol pred rokom 1772, v období 4.štvrtina 18.storočia až rok 1820 a v 2.polovici 19.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Pavlačový radový dom s prejazdom stojí na ulici Panenská 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený pred polovicou 18.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia v polovici 19.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v 2.štvrtine 20.storočia. Má dvojkrídlový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Panenská 14 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Panenská 16 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený po roku 1780. Upravovaný bol v 40. a 60.rokoch 20.storočia a v roku 2004. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom s prejazdom stojí na ulici Panenská 17 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 19. Dom pekára Mayera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1930,1938 a 1950. Má trojkrídlový pôdorys, jedno a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový, tzv. Dom pekára Mayera, stojí na severnej strane ulice Panenská 19 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1875. Má trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Panenská 23 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v rokoch 1880-1900. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom stojí na južnej strane ulice Panenská 24 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1700. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia, po roku 1968 a v rokoch 1987-1988. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Panenská 25 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený v polovici 18.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia a okolo polovice 19.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Pavlačový nárožný dom stojí na ulici Panenská 26 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Neskorobarokový nájomný bytový dom bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v rokoch 1993-1995. Má pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Pavlačový radový dom stojí na ulici Panenská 27 v Pamiatkovej zóne.

 

Panenská 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Nájomný bytový dom bol postavený v roku 1908. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Panenská 29 v Pamiatkovej zóne.

 

Panská 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1873. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Nárožný dom stojí na ulici Panská 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Panská 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1881. Má dvojpriestorovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Panská 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Panská 35. Lekáreň U Salvátora.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobarokový bytový dom bol postavený v roku 1904. Má dvojkrídlový pôdorys, je päťpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ferdinand Kittler. Radový dom s lekárňou U Salvátora, stojí na ulici Panská 35 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Panská 41. Bibiana.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový bytový dom bol postavený pred rokom 1746. Upravovaný bol v rokoch 1766-1780, 1895-1903 a začiatkom 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného U, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ferdinand Kittler, autorom prestavby bol pravdepodobne L. Gratzl. Schodiskový nárožný dom, Bibiana, stojí na ulici Panská 41 pri Rybnom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Podjavorinskej 2. Dom Bernharda Schlessingera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický bytový dom bol postavený v roku 1888. Má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Nárožný dom Bernharda Schlessingera stojí na ulici Podjavorinskej 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Podjavorinskej 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1920. Má pôdorys v tvare U, je šesťpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Podjavorinskej 3 pri ulici Zochova 16 v Pamiatkovej zóne.

 

Podjavorinskej 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1874. Upravovaný bol v roku 1897 a v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Radový dom stojí na ulici Podjavorinskej 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Podjavorinskej 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1920. Má pôdorys v tvare U, je šesťpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Podjavorinskej 5 pri ulici Zochova 16 v Pamiatkovej zóne.

 

Podjavorinskej 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1900. Má dvojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Podjavorinskej 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Podjavorinskej 7a.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1870. Upravovaný bol okolo roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Schodiskový radový dom stojí na ulici Podjavorinskej 7a v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa O. Smika. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Podjavorinskej 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1870. Upravovaný bol v 1. a 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Schodiskový radový dom stojí na ulici Podjavorinskej 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Podjavorinskej 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1870. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Radový dom stojí na ulici Podjavorinskej 11 v Pamiatkovej zóne.

 

Podjavorinskej 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1870. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Podjavorinskej 13 pri ulici Kozia 23 v Pamiatkovej zóne.

 

Puškinova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1906. Upravovaný bol v roku 1938, po roku 1950 a v roku 2005. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a dvoma pivničnými podlažiami. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Puškinova 1 pri ulici Štefánikova v Pamiatkovej zóne.

 

Puškinova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1910. Má dvojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Puškinova 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Sienkiewiczova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1909. Má pôdorys v tvare U, je štvorpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Sienkiewiczova 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Sienkiewiczova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1910. Má pôdorys v tvare U, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom so záhradou stojí na ulici Sienkiewiczova 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Sládkovičova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1895. Upravovaný bol v roku 1927 a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je pravdepodobne Alexander Feigler. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Sládkovičova 1 pri Palisádach v Pamiatkovej zóne.

 

Sládkovičova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Má štvorcový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Sládkovičova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Sládkovičova 4. Dom Irmy Erdődiovej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v 20.-30.rokoch 20.storočia, po roku 1954 a v rokoch 1970-1988. Má štvorcový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Schodiskový radový dom Irmy Erdődiovej stojí na východnej strane ulice Sládkovičova 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Sládkovičova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1902. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na západnej strane ulice Sládkovičova 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Sládkovičova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1900. Upravovaný bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Sládkovičova 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Sládkovičova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Sládkovičova 9 v Pamiatkovej zóne.

 

Šafárikovo námestie 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1904-1910. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na Šafárikovom námestí 2 pri ulici Dobrovičova v Pamiatkovej zóne.

 

Šafárikovo námestie 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1905. Upravovaný bol v rokoch 1926-1927, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1994-1995. Má dvojkrídlový pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Š. Melczer. Schodiskový radový dom stojí v severovýchodnej časti Šafárikovho námestia 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Šafárikovo námestie 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1904. Má nepravidelný pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je J. Schiller. Nárožný dom stojí na Šafárikovom námestí 4 pri ulici Dostojevského rad v Pamiatkovej zóne.

 

Šancová 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1908. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare S, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí v južnej uličnej zástavbe na ulici Šancová 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Šancová 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Šancová 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Šancová 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1906. Upravovaný bol pred rokom 1939, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1987 a 1998. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Šancová 6 pri ulici Štefanovičova v Pamiatkovej zóne.

 

Štefánikova 2. Karácsonyiho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický bytový dom bol postavený v rokoch 1883-1884. Upravovaný bol v rokoch 1920, 1925, 1934, 1935, 1937, 1939, 1955, 1996, 1997 a v rokoch 2002-2008. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Chodbový nárožný dom, bývalý Karácsonyiho palác, stojí na ulici Štefánikova 2 pri ulici Spojná v Pamiatkovej zóne.

 

Štefánikova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1896-1897. Upravovaný bol po roku 1928 a v rokoch 1933, 1936-1938, 1955, 1971, 1973, 1988 a 1990. Má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Štefánikova 3 pri ulici Tolstého v Pamiatkovej zóne.

 

Štefánikova 5-7. Swetlikov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný bytový dom bol postavený v rokoch 1878-1879. Upravovaný bol pred rokom 1908 a v rokoch 1997-1998. Má trojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Ferdinand Kittler a L. Gratzl, autormi prestavby pred rokom 1908 sú Pittel a Brausewetter. Schodiskový nárožný, tzv. Swetlikov dom, stojí na ulici Štefánikova 5-7 pri ulici Tolstého 1, 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefánikova 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1924. Upravovaný bol v rokoch 1965-1966, 1983, 1986, 1989, 1992-1993, 1994, 1995, 1996 a 2007. Má pôdorys v tvare U, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Autormi stavby sú A. Skutecký a Alexander Feigler. Schodiskový radový dom stojí na ulici Štefánikova 14 vo východnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Štefánikova 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1894. Upravovaný bol v rokoch 1937, 1969, 1974, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1989 a 1994-1997. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Autorom prestavby v roku 1894 je J. Hubert a v roku 1937 D. Quastler. Schodiskový radový dom stojí na ulici Štefánikova 23 v severozápadnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Štefánikova 27, 29.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Novobarokový bytový dom bol postavený v rokoch 1910-1912. Upravovaný bol pred rokom 1979 a v rokoch 1988-1989 a 1993. Má pôdorys v tvare nepravidelného E, trojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú architekti K. Haybäck a J. Schiller a staviteľ A. Durvay. Radový chodbový dom, sídlo Záručnej a rozvojovej banky, stojí na ulici Štefánikova 27.
 • Bytový dom. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1910-1912. Upravovaný bol v rokoch 1920-1921, 1930, 1973 a začiatkom 21.storočia. Má pôdorys v tvare F, trojtraktovú dispozíciu, je šesťpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú architekti K. Haybäck a J. Schiller a staviteľ A. Durvay. Chodbový vnútroblokový dom stojí na ulici Štefánikova 29 vo dvore bytového domu Štefánikova 27.

 

Štefánikova 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1908-1910. Upravovaný bol v rokoch 1958 a 1982. Má nepravidelný pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Jozef Erdély. Schodiskový radový pavlačový dom stojí na ulici Štefánikova 31 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefánikova 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1908-1910. Upravovaný bol v rokoch 1938, 1942-1943 a v 90.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Jozef Erdély. Radový pavlačový dom stojí na ulici Štefánikova 33 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefánikova 35. CVČ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1894. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový schodiskový chodbový dom, CVČ, stojí na ulici Štefánikova 35 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefánikova 37, 39, 41.

Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov vyhlásená v roku 1980. Tri novorenesančné bytové domy. Nachádza sa na ulici Štefánikova v Pamiatkovej zóne severne od Grasalkovičovho paláca. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom II. Mahrov dom. Postavený bol pred rokom 1894. Upravovaný bol okolo roku 1988. Dvojpodlažná schodisková stavba s podkrovím, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Štefánikova 37.
 • Bytový dom III. Postavený bol koncom 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1988. Schodisková dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Štefánikova 39.
 • Bytový dom I. Postavený bol pred rokom 1894. Upravovaný bol okolo roku 1975 a v rokoch 1987 a 2000-2003. Nárožná schodisková dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Štefánikova 41.

 

Štefanovičova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený koncom 19.storočia. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má pôdorys v tvare V, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Štefanovičova 6 pri ulici Čajkovského v Pamiatkovej zóne.

 

Štefanovičova 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1900. Upravovaný bol v rokoch 1904-1914 a po roku 1920. Má pôdorys v tvare L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je rodina Feigler. Radový dom stojí na ulici Štefanovičova 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefanovičova 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1902. Upravovaný bol koncom 20.storočia a v rokoch 2002-2004. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Schodiskový radový dom stojí v severozápadnej časti ulice Štefanovičova 10 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefanovičova 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1901-1902. Upravovaný bol v rokoch 2002-2004. Má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Schodiskový radový dom stojí na južnej strane ulice Štefanovičova 12 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefanovičova 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novoklasicistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1902. Upravovaný bol v rokoch 2002-2004. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí v južnej časti ulice Štefanovičova 14 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefanovičova 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1895. Upravovaný bol v rokoch 1924, 1929-1933, po roku 1995 a v rokoch 2005-2006. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Autorom stavby je pravdepodobne Alexander Feigler. Schodiskový radový dom stojí na južnej strane ulice Štefanovičova 18 v Pamiatkovej zóne.

 

Štefanovičova 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1895. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare C, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Štefanovičova 20 v Pamiatkovej zóne.

 

Štetinova 1, 3, 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1922. Upravovaný bol v roku 2004. Má pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Klement Šilinger. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Štetinova 1, 3, 5 pri ulici Panenská v Pamiatkovej zóne.

 

Štetinova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1900-1910. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Štetinova 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Štúrova 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1901-1903. Má trojkrídlový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú J. Schiller, Marcel Komor a Dezider Jakab. Nárožný dom, Hotel Tulipán, stojí na ulici Štúrova 10 v Pamiatkovej zóne.

 

Štúrova 11. Dom Gottfrieda Ludwiga.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1894-1895. Upravovaný bol v rokoch 1926-1936. Má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Radový tzv. dom Gottfrieda Ludwiga stojí na ulici Štúrova 11 v Pamiatkovej zóne.

 

Štúrova 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1903. Upravovaný bol v rokoch 1944, 1946-1947, v 70.-80.rokoch 20.storočia a v roku 2003. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Marcel Komor a Dezider Jakab. Schodiskový a pavlačový nárožný dom stojí na ulici Štúrova 12 pri ulici Tallerova v Pamiatkovej zóne.

 

Štúrova 13. Dom Gottfrieda Ludwiga.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1894-1895. Upravovaný bol v rokoch 1925-1935. Má pôdorys v tvare E, trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl, autorom nadstavby v roku 1928 je Antonín Bartoš. Radový tzv. dom Gottfrieda Ludwiga stojí na ulici Štúrova 13 v Pamiatkovej zóne.

 

Štúrova 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1895. Upravovaný bol v 20.storočí. Má lichobežníkový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na juhozápadnej strane ulice Štúrova 13 v juhovýchodnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Štúrova 15. Dom Gottfrieda Ludwiga.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1894-1895. Upravovaný bol v rokoch 1916-1931. Má lichobežníkový pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stavbu realizovala firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Nárožný tzv. dom Gottfrieda Ludwiga, stojí na ulici Štúrova 15 pri Šafárikovom námestí v Pamiatkovej zóne.

 

Štúrovo námestie 1. Lafranconiho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančný mestský palác bol postavený v rokoch 1876-1877. Upravovaný bol v rokoch 1906, 1921, 1927-1930, 1958 a po roku 1992. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. V súčasnosti schodiskový nárožný bytový dom stojí na Štúrovom námestí 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Šulekova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v roku 1910. Má oválny pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Solitér so záhradou stojí na ulici Šulekova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Ulica 29.augusta 28, 30, 32, 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1922. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2011. Má trojkrídlový pôdorys, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na západnej strane ulice 29.augusta 28, 30, 32, 34 v Pamiatkovej zóne.

 

Ulica 29.augusta 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Kubistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1922. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Klement Šilinger. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici 29.augusta 38 pri ulici Dostojevského rad v Pamiatkovej zóne.

 

Tallerova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1905. Upravovaný bol v rokoch 1939, 1968, 1983 a na prelome 20. a 21.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Jozef Erdély. Schodiskový radový dom stojí na ulici Tallerova 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Tallerova 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1905-1910. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Tallerova 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Tallerova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1908. Upravovaný bol v rokoch 1927 a 1968. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Jozef Erdély. Schodiskový radový dom stojí na ulici Tallerova 5 v Pamiatkovej zóne.

 

Tallerova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1905-1910. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Tallerova 6 v Pamiatkovej zóne.

 

Tallerova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Neskorohistorický nájomný bytový dom bol postavený po roku 1908. Upravovaný bol v rokoch 1928-1932, v 50.rokoch 20.storočia a v roku 1993. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom adaptácie z roku 1928 je A. Salzleitner.  Schodiskový radový dom stojí na ulici Tallerova 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Tallerova 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v rokoch 1910-1920. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Radový dom stojí na ulici Tallerova 8 v Pamiatkovej zóne.

 

Terézie Vansovej 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Nájomný bytový dom bol postavený v roku 1920. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér so zeleňou stojí na ulici T. Vansovej 1 v Pamiatkovej zóne.

 

Timravina 1.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom so záhradou vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1894. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Solitér stojí na ulici Timravina 1 v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z konca 19.storočia s nepravidelným pôdorysom bola upravovaná v 50.rokoch 20.storočia. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Timravina 3.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom so záhradou vyhlásená v roku 1980. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1891. Upravovaný bol v 50.-60.rokoch 20.storočia a v roku 2000. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Nárožný solitér stojí na ulici Timravina 3 v Pamiatkovej zóne.
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z roku 1891. (Pozri Záhrady v okrese Bratislava I).

 

Tobrucká 2.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný bytový dom. Kubistický bytový dom bol postavený po roku 1920. Je pamätný v súvislosti s Violou Valachovou. Pamätný dom stojí na ulici Tobrucká 2 pri uliciach Vajanského 15-17 a Medená 10 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa V. Valachovej. (Pozri Pamätné tabule v okrese Bratislava I).

 

Tobrucká 4. Hotel Marrol´s.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený okolo roku 1894. Upravovaný bol v rokoch 1927, 1934 a 2002-2003. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a troma pivničnými podlažiami. Schodiskový chodbový radový dom, Hotel Marrol´s, stojí na ulici Tobrucká 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Tobrucká 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1911. Upravovaný bol v rokoch 1939, 1940, 1992 a 2003. Má trojuholníkový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Tobrucká 5 pri ulici Dobrovičova 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Tobrucká 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1892. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Tobrucká 6 v južnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Tobrucká 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1894. Upravovaný bol v rokoch 1921, 1937, 1942, 1948 a 1998. Má lichobežníkový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Tobrucká 7 v južnej časti Pamiatkovej zóny.

 

Tolstého 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novorenesančný nájomný bytový dom bol postavený v roku 1897. Upravovaný bol v roku 2002. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Schodiskový chodbový nárožný dom stojí na ulici Tolstého 2 pri ulici Sládkovičova v Pamiatkovej zóne.

 

Tolstého 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený pred rokom 1894. Upravovaný bol pred rokom 1973 a po roku 1995. Má dvojkrídlový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Schodiskový radový dom stojí na ulici Tolstého 4 v Pamiatkovej zóne.

 

Tolstého 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1903. Upravovaný bol v roku 2000. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a pivnicou. Autorom stavby je Alexander Feigler. Schodiskový nárožný dom stojí na ulici Tolstého 5 pri ulici Sládkovičova v Pamiatkovej zóne.

 

Tolstého 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený na prelome 19. a 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s pivnicou. Radový dom stojí na ulici Tolstého 7 v Pamiatkovej zóne.

 

Tolstého 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v 90.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Realizátorom stavby bola pravdepodobne firma Ferdinand Kittler a L. Gratzl. Schodiskový chodbový nárožný dom stojí na ulici Tolstého 9 pri ulici Mateja Bela v Pamiatkovej zóne.

 

Továrenská 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Historizujúci nájomný bytový dom bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol po roku 1995. Má pôdorys v tvare nepravidelného V, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Nárožný dom stojí na ulici Továrenská 9 pri ulici Karadžičova v Pamiatkovej zóne.

 

Vajanského nábrežie 3. Jurenákov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Klasicistický bytový dom bol postavený po roku 1860. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Prejazdový radový, tzv. Jurenákov dom, stojí oproti parku na Vajanského nábreží 3 v Pamiatkovej zóne.

 

Bytový dom 1. Ventúrska 3.

Pamiatkový objekt NKP Akadémia s areálom vyhlásený v roku 1963. Barokový nájomný bytový dom bol postavený v 17.storočí. Jadro budovy je z 15.storočia. Univerzitu v roku 1464 založil kráľ Matej Korvín. V roku 1465 sa pre účely univerzity zrekonštruovali opustené mestské budovy na Ventúrskej ulici. Na jeseň v roku 1467 sa začalo vyučovať. Kancelárom univerzity sa stal ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz zo Sredny ale chod inštitúcie riadil vicekancelár a bratislavský prepošt Ján Schomberg. Na univerzite boli zriadené tri fakulty, filozofická, teologická a právnická a pripravoval sa aj vznik lekárskej fakulty. Vzorom pri ich budovaní bola parížska Sorbona. Pokus Jána Vitéza zvrhnúť kráľa Mateja Korvína z trónu v roku 1471 spôsobil, že panovník prestal univerzitu podporovať a Academia Istropolitana sa nemohla plne rozvinúť. Koncom 80.rokov 15.storočia prestala prvá univerzita na území Slovenska jestvovať. Budova bola upravovaná na prelome 17. a 18.storočia, v 2.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 70.rokoch 20.storočia. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika, jednotraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Zaujímavé ojedinelé renesančné prvky z 2.polovice 15.storočia. Pavlačový dom, budova Academia Istropolitana, stojí na ulici Ventúrska 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Bytový dom 2. Ventúrska 3.

Pamiatkový objekt NKP Akadémia s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskororenesančný nájomný bytový dom bol postavený v polovici 17.storočia. Jadro budovy je z 15.storočia. Univerzitu v roku 1464 založil kráľ Matej Korvín. V roku 1465 sa pre účely univerzity zrekonštruovali opustené mestské budovy na Ventúrskej ulici. Na jeseň v roku 1467 sa začalo vyučovať. Kancelárom univerzity sa stal ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz zo Sredny ale chod inštitúcie riadil vicekancelár a bratislavský prepošt Ján Schomberg. Na univerzite boli zriadené tri fakulty, filozofická, teologická a právnická a pripravoval sa aj vznik lekárskej fakulty. Vzorom pri ich budovaní bola parížska Sorbona. Pokus Jána Vitéza zvrhnúť kráľa Mateja Korvína z trónu v roku 1471 spôsobil, že panovník prestal univerzitu podporovať a Academia Istropolitana sa nemohla plne rozvinúť. Koncom 80.rokov 15.storočia prestala prvá univerzita na území Slovenska jestvovať. Budova bola upravovaná v 2.polovici 18.storočia, začiatkom 20.storočia a v 70.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Zaujímavé ojedinelé renesančné prvky z 2.polovice 15.storočia. Schodiskový dom, budova Academia Istropolitana, stojí na ulici Ventúrska 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Vlčkova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Nájomný bytový dom v štýle moderného hnutia bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér so záhradou stojí na ulici Vlčkova 2 v Pamiatkovej zóne.

 

Vlčkova 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1892. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Autorom stavby je A. Keusch. Solitér so záhradou s historickou zeleňou stojí na ulici Vlčkova 19 v Pamiatkovej zóne.

 

Zelená 1. Paluďaiovský dom.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a fontána vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický bytový dom bol postavený v roku 1882. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Viktor Rumpelmayer. Schodiskový nárožný, tzv. Paluďaiovský dom, stojí na ulici Zelená 1 pri Hlavnom námestí 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Paluďaiova fontána. (Pozri Drobná architektúra v okrese Bratislava I).

 

Zelená 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický nájomný bytový dom bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Radový chodbový dom stojí na ulici Zelená 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

Zochova 14. ORL klinika.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Eklekticistický nájomný bytový dom bol postavený v roku 1908. Upravovaný bol v rokoch 1947-1950. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Chodbový a schodiskový radový dom, ORL klinika, stojí na ulici Zochova 14 v Pamiatkovej zóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist