Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Bytové domy v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Alžbetina 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novobarokový nájomný dom z rokov 1900-1901. Upravovaný bol v rokoch 1906-1907. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Autormi stavby sú Schaller, Sándor Szontagh a András Golodsey. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 26 pri ulici Vrátna v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Alžbetina 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Historizujúci dom z 1.polovice 19.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1869, začiatkom 20.storočia a okolo roku 1912. Má jedno, dvoj, troj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 38 pri ulici Vrátna 58 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom Bábkové divadlo Jorik.

 

STARÉ MESTO. Alžbetina 49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1973, 1994 a po roku 2000. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 49 pri ulici Vrátna v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Alžbetina 55. Keményiho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom postavený pred rokom 1854. Upravovaný bol v roku 1869 a v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Š. Holományi. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 55 pri ulici Moyzesova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. J. Bačíka 1. ŠOBA.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z roku 1900. Upravovaný bol v rokoch 1945 a 1973. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici J. Bačíka 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. J. Bačíka 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný nájomný dom zo začiatku 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici J. Bačíka 16 Alžbetina v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. J. Bačíka 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Historizujúco-klasicistický nájomný dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom 90.rokov 20.storočia. Má jedno a  dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici J. Bačíka 18 pri ulici Moyzesova v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

STARÉ MESTO. Bačíkova 3, 5. Csapkayov dom.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický dom z roku 1898. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia a v období koniec 20.storočia až začiatok 21.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného C, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza na severnej strane ulice Bačíkova 3.
 • Bytový dom. Eklekticistický dom z roku 1898. Upravovaný bol v období koniec 20.storočia až začiatok 21.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza na ulici Bačíkova 5 pri ulici Mäsiarska.

 

STARÉ MESTO. Biela 2. Poliklinika Košice-okolie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1868-1869, koncom 19.storočia a v 20.storočí. Má päťtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Chodbový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Biela 2 pri ulici Kováčska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Drevný trh 1. Jenö udvar.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný dom postavený v rokoch 1901-1903. Upravovaný bol v roku 2003. Má jedno a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Drevný trh 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Františkánska 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný nájomný dom z obdobia pred rokom 1870. Upravovaný bol koncom 19.storočia, po roku 1985 a v rokoch 1997 a 2006. Má pôdorys v tvare C, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Františkánska 5 pri ulici Kováčska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 9, Zvonárska 1.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Klasicistický nájomný dom z 1.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza na ulici Hlavná 9 pri ulici Zvonárska 1.
 • Bytový dom. Klasicistický nájomný dom z 1.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia a v rokoch 1992 a 1995. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza na ulici Zvonárska 1 pri ulici Hlavná 9. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1981.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 12. Rothov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický dom postavený v 13.-14.storočí. Upravovaný bol v 1.polovici 15.storočia, po roku 1556, v rokoch 1856-1868, 1936 a v 20.storočí. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 12 pri ulici Vrátna 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický nájomný dom z konca 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí, v 2.polovici 15.storočia, v roku 1556, v 18.storočí a v rokoch 1856-1868, 1882 a 1908. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je trojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom zo začiatku 14.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí, na prelome 16. a 17.storočia, v 18. a 19.storočí a v roku 1940. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v rokoch 1878-1879 je Michal Répászky. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 31 v Mestskej pamiatkovej rezervácii za záverom kostola.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 44.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom z 1.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v v období 16.storočie až začiatok 17.storočia, v roku 1878 a v 40.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 44 pri ulici Zámočnícka 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 117.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický nájomný dom postavený pred rokom 1869. Upravovaný bol po roku 1869 a v rokoch 1994-1999 a 2004. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 117 pri ulici Továrenská v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 121.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický nájomný dom postavený v 1.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v 4.štvrtine 18.storočia, začiatkom a v polovici 19.storočia, v roku 1888 a v 20.storočí. Má dvoj a dvakrát trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v roku 1888 je G. Polschl. Schodiskový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 121 pri ulici Hviezdoslavova 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hrnčiarska 3, 5, Podtatranského 2, Stará Baštová 2, 4, 6.

Národná kultúrna pamiatka Dom bytový vyhlásená v roku 1981. Postavený v štýle moderného tradicionálu v rokoch 1923-1927. Upravovaný bol v rokoch 2001-2005. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Sekcia I. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je štvorpodlažná s podkrovím a podpivničením. Schodiskový sekciový dom sa nachádza na ulici Hrnčiarska 3, 5 pri uliciach Stará Baštová a Podtatranského. Byty štátnych zamestnancov.
 • Sekcia II. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podkrovím a podpivničením. Schodiskový sekciový nájomný dom sa nachádza na ulici Podtatranského 2 pri uliciach Stará Baštová a Hrnčiarska.
 • Sekcia III. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare J, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Schodiskový sekciový nájomný dom sa nachádza na ulici Stará Baštová 2, 4, 6 pri uliciach Hrnčiarska a Podtatranského.

 

STARÉ MESTO. Hrnčiarska 7. Rákociho dom, Rodošto.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Dom postavený v štýle moderného tradicionálu v rokoch 1923-1927. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hrnčiarska 7 v areáli Katovej bašty v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum. V areáli Katovej bašty na nádvorí Hrnčiarskej ulice je od roku 1991 Východoslovenským múzeom sprístupnený Pamätný dom Františka II.Rákociho, tzv. Rodošto. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania František II.Rákoci prežil svoj exilový život ako exulant v rokoch 1720-1735. Hoci o postavení repliky domu sa rozhodlo už v roku 1908, stavba bola realizovaná až v rokoch 1940-1943. Pamätný dom bol postavený na staršom dome z prelomu 18. a 19.storočia. Mimochodom návštevníci si v pamätnom dome môžu prezrieť aj sériu dobových fotografií z výstavby repliky orientálneho domu. Expozícia evokuje prostredie, v ktorom žil Rákoci a jeho druhovia svoj exilový život ako zabudnutí exulanti v tureckom mestečku Rodošto, rozložené pod pohorím Tekir Dag na brehu Marmarského mora západne od Carihradu. Expozícia návštevníkom približuje osobu kniežaťa Františka II.Rákociho /1676-1735/, jeho život vo vyhnanstve a slávnostný pohreb v Košiciach. Dominantou celého pamätného domu je veľká jedálenská miestnosť, ktorej viaceré súčasti údajne vyhotovil a dekoroval vlastnoručne sám Rákoci. Expozíciu ďalej dopĺňajú dobové zbrane, rytiny, výtvarné diela, rodinné portréty Rákociovcov a akvarely z Turecka, ukážky povstaleckého mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, predmety z osobného vlastníctva Rákociho, ako aj predmety súvisiace s jeho smrťou a slávnostným pohrebom v Košiciach. Od roku 2013 je expozícia obohatená o nové a interaktívne prvky.

 

STARÉ MESTO. Hrnčiarska 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Eklekticistický nájomný dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, koncom 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v roku 1998. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hrnčiarska 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Jarná 1166, Jesenná 1133, Letná 1132.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický dom postavený v rokoch 1926-1931. Upravovaný bol v 20.storočí. Sekciový schodiskový dom má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby sú A. Novák a J. Polášek. Nachádza sa v lokalite Letná.  Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Sekcia I (Masarykova kolónia I). Nachádza sa na ulici Letná 1132/10 pri uliciach Jesenná a Jarná.
 • Sekcia II (Masarykova kolónia II). Nachádza sa na ulici Letná 1132/12 pri uliciach Jesenná a Jarná.
 • Sekcia III (Masarykova kolónia III). Nachádza sa na ulici Letná 1132/14 pri uliciach Jesenná a Jarná.
 • Sekcia IV (Masarykova kolónia IV). Nachádza sa na ulici Jesenná 1133/1 pri uliciach Letná a Jarná.
 • Sekcia V (Masarykova kolónia V). Nachádza sa na ulici Letná 1133/3 pri uliciach Letná a Jarná.
 • Sekcia VI (Masarykova kolónia VI). Nachádza sa na ulici Jarná 1166/21 pri uliciach Letná a Jesenná.
 • Sekcia VII (Masarykova kolónia VII). Nachádza sa na ulici Jarná 1166/23 pri uliciach Letná a Jesenná.
 • Sekcia VIII (Masarykova kolónia VIII). Nachádza sa na ulici Jarná 1166/25 pri uliciach Letná a Jesenná.

 

STARÉ MESTO. Jesenná 1134, 1164, Letná 1154, 1155, 1156, Zimná 1152.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom vyhlásená v roku 1981. Dom v štýle moderného hnutia postavený v rokoch 1927-1936. Upravovaný bol v 20.storočí. Sekciový schodiskový dom. Autorom stavby je A. Novák. Nachádza sa v lokalite Letná.  Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Sekcia I (Malá Praha I). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jarná 1164/11 pri uliciach Letná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia II (Malá Praha II). Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jarná 1164/13 pri uliciach Letná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia III (Malá Praha III). Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jarná 1164/15 pri uliciach Letná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia IV (Malá Praha IV). Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jarná 1164/17 pri uliciach Letná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia V (Malá Praha V). Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jarná 1164/19 pri uliciach Letná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia VI (Malá Praha VI). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jesenná 1134/8 pri uliciach Letná, Zimná a Jarná.
 • Sekcia VII (Malá Praha VII). Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jesenná 1134/6 pri uliciach Letná, Zimná a Jarná.
 • Sekcia VIII (Malá Praha VIII). Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Jesenná 1134/4 pri uliciach Letná, Zimná a Jarná.
 • Sekcia IX (Malá Praha IX). Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1154/16 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia X (Malá Praha X). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1154/18 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia XI (Malá Praha XI). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1154/20 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia XII (Malá Praha XII). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1154/22 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia XIII (Malá Praha XIII). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1154/24 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia XIV (Malá Praha XIV). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1155/26 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia XV (Malá Praha XV). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1155/28 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia XVI (Malá Praha XVI). Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Letná 1156/30 pri uliciach Jarná, Zimná a Jesenná.
 • Sekcia XVII (Malá Praha XVII). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Zimná 1152/1 pri uliciach Jarná, Letná a Jesenná.
 • Sekcia XVIII (Malá Praha XVIII). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Zimná 1152/3 pri uliciach Jarná, Letná a Jesenná.
 • Sekcia XIX (Malá Praha XIX). Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Zimná 1152/5 pri uliciach Jarná, Letná a Jesenná.

 

STARÉ MESTO. Komenského 3. Ahlersov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný dom z rokov 1912-1913. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného T, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Ján Kozák. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Letná na východnej strane ulice Komenského 3.

 

STARÉ MESTO. Kováčska 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z prelomu 18. a 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1874 a 1917. Má päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Schodiskový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 21 v Mestskej pamiatkovej rezervácii pri Miklušovej väznici.

 

STARÉ MESTO. Kováčska 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný nájomný dom postavený v rokoch 1891-1892. Upravovaný bol v rokoch 1936 a 1988. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Peter Jakab. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Kováčska 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Krmanova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z 90.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v období koniec 20.storočia až začiatok 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na východnej strane ulice Krmanova 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Krmanova 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom z rokov 1934-1936. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je dvojpodlažný s podpivničením. Staviteľom bol Zinner. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Krmanova 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Krmanova 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný nájomný dom z rokov 1902-1903. Upravovaný bol v roku 1997. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Arpád Jakab. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Krmanova 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

STARÉ MESTO. Krmanova 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný nájomný dom postavený okolo roku 1907. Upravovaný bol po roku 1918 a v rokoch 1978, 1999 a 2001. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Krmanova 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mäsiarska 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný dom zo 16.-17.storočia. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia, v 60.-70.rokoch 20.storočia a v roku 2003. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mäsiarska 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskoroklasicistický dom postavený okolo polovice 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1998. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mäsiarska 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický dom z roku 1830. Upravovaný bol v 60.rokoch 19.storočia a v rokoch 1985-1988. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného C, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Jozef Bellágh. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 60 v zadnom krídle ulice Baštová v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mäsiarska 65. Pôsobisko Júliusa Jakobyho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novobarokový dom postavený v rokoch 1910-1912. Upravovaný bol v rokoch 1924, 1933 a 1957 a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 65 pri ulici Hviezdoslavova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom zo 14.storočia. Upravovaný bol po roku 1556, v 2.polovici 17.storočia, v 18.storočí, v roku 1883 a v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská 1 pri ulici Hlavná 39 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom z polovice 19.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno, dvoj a štvortraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská 10 pri ulici Kováčska 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Historicko-kubistický nájomný dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia, v 1.polovici a v 3.tretine 19.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je trojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na severnej strane ulice Mlynská 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený pred rokom 1854. Upravovaný bol pred rokom 1869, pred rokom 1912 a v rokoch 1936 a 1985. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská 18 pri ulici Hrnčiarska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z 90.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 2000-2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto v severovýchodnej časti ulice Mlynská 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 25. Maléterov nájomný dom.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický dom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1868, v rokoch 1885-1886 a v 20.stopročí. Má jedno, dvoj a päťtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový otvorený pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v rokoch 1885-1886 je Michal Répászky. Pavlačový nárožný dom sa nachádza na ulici Mlynská 25 pri ulici Puškinova 1.
 • Bytový dom. Klasicistický dom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1868. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Puškinova 1 pri ulici Mlynská 25.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskoroklasicistický nájomný dom postavený pred rokom 1869. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na severnej strane ulice Mlynská 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Moyzesova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický  nájomný dom z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaný bol na prelome 70. a 80.rokov 20.storočia, v roku 1987, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2003. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Moyzesova 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený v rokoch 1900-1910. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Moyzesova 16. Tostov palác, Dom ČSSP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Historizujúco-secesný dom z roku 1912. Upravovaný bol v rokoch 1918-1974, 1975 a 1995-1996. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je trojpodlažný s podpivničením. Autormi stavby sú György Dénes a staviteľ Ján Balogh. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Moyzesova 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný nájomný dom zo 4.štvrtiny 19.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1936, v 2.polovici 20.storoči, po roku 1976, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2006. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Orlia 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný nájomný dom postavený okolo polovice 19.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1912 a v roku 1996. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Orlia 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Poštová 6-8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Historizujúco-klasicistický nájomný dom z 15.storočia. Upravovaný bol na prelome 17. a 18.storočia a koncom 19.storočia. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Poštová 6-8 pri ulici Mäsiarska 38 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Poštová 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z 3.tretiny 19.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Poštová 11 pri ulici Baštová  v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Poštová 13.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Poštová 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný dom postavený pred rokom 1857. Upravovaný bol pred rokom 1869 a pred rokom 1936. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza na severnej strane ulice.
 • Bytový dom. Eklekticistický nájomný dom postavený pred rokom 1869. Upravovaný bol pred rokom 1912 a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný. Pavlačový solitér sa nachádza v hĺbke parcely.

 

STARÉ MESTO. Poštová 15. Szakmáryho dom, poliklinika.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom postavený pred rokom 1912. Upravovaný bol v rokoch 1974, 1987, 1992 a 2001. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Poštová 15 v severozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

STARÉ MESTO. Protifašistických bojovníkov 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z roku 1912. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia a v roku 1998. Má päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare  E, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Ján Kozák. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Protifašistických bojovníkov 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Protifašistických bojovníkov 7, Puškinova 8. Robotnícky dom.

Národná kultúrna pamiatka Bytové domy vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom. Eklekticistický dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1925 a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a päťtraktovú, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice Protifašistických bojovníkov 7.
 • Bytový dom. Eklekticistický dom postavený v rokoch 1843-1844. Upravovaný bol v roku 1925 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvakrát jedno a päťtraktovú, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice Puškinova 8.

 

STARÉ MESTO. Puškinova 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z roku 1891. Upravovaný bol v roku 1893 a v 70.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový a pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Puškinova 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Puškinova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Puškinova 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Puškinova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z 2.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia, koncom 20.storočia a v roku 1986. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na východnej strane ulice Puškinova 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický nájomný dom postavený pred rokom 1856. Upravovaný bol v rokoch 1868, 1873, 1912, koncom 90.rokov 20.storočia a v rokoch 2000-2002. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 2 pri ulici Hlavná 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 3. Zahlerov dom.  

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný dom postavený v rokoch 1912-1913. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je Ľudovít Kozma. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 3 južne od juhovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 4. Akadémia vzdelávania.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený po roku 1870. Upravovaný bol v rokoch 1974-1975, 1985-1987 a 1993-1994. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto v severnej časti ulice Rooseweltova 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 8. Dom poisťovne Riunione Adriatica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom postavený pred rokom 1850. Upravovaný bol po roku 1860, koncom 19.storočia, v rokoch 1931-1932, 1975-1976 a 1998. Má jedno, dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Schodiskový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 8 pri ulici Krmanova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch a koncom 19.storočia. Má jedno, štvor a päťtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 14-16. Kanonické domy.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom postavený po roku 1870. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a po roku 1997. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 14-16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom zo 4.štvrtiny 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1988 a v rokoch 1998-1999. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený pred rokom 1900. Upravovaný bol v roku 1979. Má jedno a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z roku 1889. Upravovaný bol v 20.-30.rokoch 20.storočia, v 2.polovici a 3.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je V. Gerster. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Rooseweltova 24. Makranského dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novogotický dom postavený v rokoch 1854-1868. Upravovaný bol v 70.-90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 24 pri ulici Drevný trh v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Stará Baštová a Štefánikova.

Národná kultúrna pamiatka Dom bytový a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Bytový dom, sekcia I. Dom v štýle moderného hnutia postavený v rokoch 1923-1928. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Schodiskový sekciový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 8, 10 pri ulici Stará Baštová. Byty štátnych zamestnancov.
 • Bytový dom, sekcia II. dom v štýle moderného hnutia postavený v rokoch 1923-1928. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Upravovaný bol v . Schodiskový sekciový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 12, 14 pri ulici Stará Baštová. Byty štátnych zamestnancov.
 • Bytový dom, sekcia III. dom v štýle moderného hnutia postavený v rokoch 1923-1928. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Schodiskový sekciový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 16 pri ulici Stará Baštová. Byty štátnych zamestnancov.
 • Bytový dom, sekcia IV. dom v štýle moderného hnutia postavený v rokoch 1923-1928. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Upravovaný bol v . Schodiskový sekciový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Stará Baštová 1, 3 pri ulici Štefánikova. Byty štátnych zamestnancov.
 • Bytový dom, sekcia V. dom v štýle moderného hnutia postavený v rokoch 1923-1928. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Schodiskový sekciový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Stará Baštová 5, 7 pri ulici Štefánikova. Byty štátnych zamestnancov.
 • Bytový dom, sekcia VI. dom v štýle moderného hnutia postavený v rokoch 1923-1928. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Bedřich Bendelmayer. Schodiskový sekciový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Stará Baštová 9 pri ulici Štefánikova. Byty štátnych zamestnancov.
 • Pamätná tabuľa A. Prídavka. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Strojárenská 9. Freudenfeldov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický dom postavený v rokoch 1862-1865. Upravovaný bol v rokoch 1986-1988 a 1996. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom je Jozef Bellágh. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Letná na ulici Strojárenská 9 pri ulici Komenského.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 4-6.

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný bytový dom. Secesný dom z roku 1902. Upravovaný bol v roku 1994. Má desaťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je štvorpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 4-6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2005.
 • Pamätná tabuľa R. Urama-Podtatranského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z roku 1909. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 1970-1980 a 1997. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom z roku 1936. Upravovaný bol v 50.-90.rokoch 20.storočia a v roku 1996. Má päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného E, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Vojtech Zinner. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný nájomný dom z roku 1903. Upravovaný bol v roku 1996 a koncom 90.rokov 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 24 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Nájomný dom v štýle tradicionálnej moderny postavený v roku 1943. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného C, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Sándor Herbai. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný nájomný dom z roku 1904. Upravovaný bol v rokoch 1992 a 1997. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autormi stavby sú Arpád Jakab a Endre Resatko. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 30 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z roku 1900. Upravovaný bol v roku 1910 a v rokoch 1928, 1930, v 90.rokoch 20.storočia a po roku 2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v roku 1910 je J. Andrejko, v roku 1928 H. Kaboš a v roku 1930 T. Decker. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 32 pri ulici Vodná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom postavený pred rokom 1928. Upravovaný bol v rokoch 1997 a 2001. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 38 na východnom okraji Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom postavený v rokoch 1920-1940. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 42.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený v rokoch 1900-1910. Upravovaný bol v polovici a koncom 20.storočia a v roku 2002. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štefánikova 42 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štefánikova 44.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom postavený po roku 1936. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Štefánikova 44 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Štúrova 9.  

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom z 30.rokov 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného E, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom projektu je architekt P. Gyulai, staviteľom Hugo Kaboš. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na severnej strane ulice Štúrova 9.

 

STARÉ MESTO. Štúrova 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom postavený okolo roku 1935. Má nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Ernest Friedmann. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štúrova 11.

 

STARÉ MESTO. Štúrova 13. Zinnerove domy.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický dom z 30.rokov 20.storočia. Upravovaný bol v roku 2004. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Ernest Friedmann. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štúrova 13.

 

STARÉ MESTO. Štúrova 15. Zinnerove domy.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický dom z konca 30.rokov 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom projektu je Ernest Friedmann, staviteľom Vojtech Zinner. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štúrova 15.

 

STARÉ MESTO. Štúrova 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postaený na prelome 19. a 20.storočia. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štúrova 17 pri ulici Tajovského.

 

STARÉ MESTO. Štúrova 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický nájomný dom postavený po roku 1936. Upravovaný bol v roku 2001. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Miksa (Maximilián) Blau. Schodiskový Nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štúrova 19 pri ulici Tajovského.

 

STARÉ MESTO. Štúrova 21. Bývalá Nemocnica zubného lekárstva.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický dom postavený po roku 1936. Upravovaný bol v rokoch 2000 a 2001. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je Ľudovít Oelschläger. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Štúrova 21 pri ulici Grešákova 8.

 

STARÉ MESTO. Tajovského 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Secesný nájomný dom z roku 1901. Upravovaný bol v 80.-90.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Tajovského 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Tajovského 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Eklekticistický nájomný dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1997-1998. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Tajovského 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Tajovského 5-7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Historizujúco-secesný nájomný dom z roku 1909. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Tajovského 5-7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Tajovského 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Secesný nájomný dom postavený pred rokom 1912. Upravovaný bol v 20.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare V, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Tajovského 9 pri ulici Timonova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Tajovského 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Secesný nájomný dom postavený okolo roku 1900. Upravovaný bol v 20. a 30.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový priechodový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Tajovského 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vodná 1. Dom rybárov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol v 70.-80.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Vodná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vodná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený pred rokom 1869. Upravovaný bol v rokoch 1869 a 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Chodbový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Vodná 2 pri ulici Kováčska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vodná 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený po roku 1891. Upravovaný bol v roku 1998 a po roku 2000. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na južnej strane ulice Vodná 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vodná 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený po roku 1891. Upravovaný bol okolo roku 1945 a v roku 1999. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na južnej strane ulice Vodná 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vodná 6. Dom finančných zamestnancov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Nájomný dom v štýle modernistického hnutia postavený v rokoch 1924-1926. Upravovaný bol v rokoch 2003 a 2004. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je štvorpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom projektu boli Pozemné stavby Bratislava, staviteľom Hugo Kaboš. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na severnej strane ulice Vodná 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vodná 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1995. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Vodná 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

STARÉ MESTO. Vrátna 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný nájomný dom postavený v 3.tretine 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare V, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Vrátna 3 pri ulici Bočná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Zbrojničná 6. Ateliéry ĽŠU.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný dom postavený v 70.-80.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného J, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Zbrojničná 6 pri ulici Mäsiarska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Zvonárska 5. Domov opatrovateľskej starostlivosti.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický dom postavený po roku 1805. Upravovaný bol pred rokom 1869 a v rokoch 1874 a 1923. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, päťkrídlový nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Zvonárska 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Zvonárska 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený pred rokom 1856. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 2005. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Zvonárska 9 v južnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Zvonárska 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický nájomný dom postavený okolo roku 1890. Upravovaný bol v 30.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Pavlačový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Zvonárska 21 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist