Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Bzince pod Javorinou

POLOHA.

Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na sútoku Kamečnice a Vrzavky, severozápadne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Kopaničiarska obec, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1332. Patrila čachtickému panstvu. Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Bziniec v roku 1952. Obec Dolné Bzince sa spomína v rokoch 1332-137 ako Bot (ďalšie názvy: 1340 Wezdenech, 1357 Byzench, 1392 Bath, 1436 Bod, 1773 Dolné Bzince). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala vinice, 15 poddanských a 22 želiarskych domácností, v roku 1787 mala 78 domov, v roku 1828 mala 65 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, chovom dobytka, výrobou dreveného riadu a výšivkárstvom. Obec Horné Bzince sa spomína v roku 1532 ako Bood (ďalšie názvy: 1773 Horné Bzince). Vznikla v chotári Dolných Bziniec. Patrila pasntvu Čachtice. V roku 1715 mala vinice, 10 poddanských, 26 želiarskych a 9 slobodných domácností, v roku 1787 mala 86 domov, v roku 1828 mala 120 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, začiatkom 20.storočia aj chovom dobytka a výrobou drevených variech. Bola tu aj píla.

V roku 1960 sa pričlenila obec Hrušové a od obce Moravské Lieskové sa odčlenili viaceré osady, ktoré sa pričlenili k obci.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V obci nález z neskorej doby kamennej, eneolitu /2900-1900 p. n.l./. Torzo vyhraneného kamenného sekeromlatu.

Hromadný nález sekier z mladšej doby bronzovej v obci.

Nález fľaškovitej nádoby z mladšej doby hradištnej kultúry v obci.

Nález hlinených nádob naplnených popolom a kosťami, lužické pohrebisko. Nález v obci.

V lokalite Chrasť nález 10 mohylovitých útvarov.

Nálezy z veľkomoravského obdobia (833-907).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: Evanjelický, Katolícky.

Zvonica v Hrušovom.

Rodný dom a pamätná izba Ľ. Podjavorinskej.

Pamätníky: Hrob bratov Kedrovcov, Hrob s náhrobníkom Ľ. Podjavorinskej, Pamätník Ľ. Podjavorinskej, Pamätník 1.svetová vojna, Pamätník SNP, Pamätník SNP Cetuna, Pomník SNP Cetuna, Pamätník 1. a 2.svetovej vojny Horné Bzince, Pamätník 1. a 2.svetovej vojny Hrušové.

Pamätné tabule: J. Marták, Ľ. Podjavorinská, Padlým a umučeným, R. Macúch.

Príroda.

Vrchy: Salášky, Drapliak.

PP Kohútová.

Jaskyňa v Žľaboch pod Rovenskom.

Turistika.

Cyklotrasa /5303/.

MIESTNE ČASTI.

 

Bzince pod Javorinou

Cetuna

Kopaničiarska osada. V období SNP významná základňa partizánskych oddielov. Bojovali tu oddiely 2.Stalinovej brigády pod vedením M. Uhra a kpt. J. Brunovského. V osade došlo 27.2.1945 k boju partizánov s Nemcami a oddielom POHG, v ktorej padol veliteľ oddielu Hurban, Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík a 16 partizánov.

Hrubá Strana

Hrušové

Obec sa spomína v roku 1392 ako Hrussow (ďalšie názvy: 1773 Hrussowe). Patrila panstvu Čachtice, v 18.storočí Bertalanfymu. V roku 1715 mala vinice a 30 domácností, v roku 1787 mala 29 domov, v roku 1828 mala 54 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Stál tu kaštieľ, ktorý vyhorel. Ku obci bola pričlenená v roku 1960. Časť obyvateľstva v 2.polovici 20.storočia pracovala v priemyselných podnikoch na okolí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist