Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Červený Kameň

POLOHA.

Obec leží v Bielych Karpatoch, v Červenokamenskej doline na brehoch Tovarského potoka.

HISTÓRIA.

Obec založená na klčovisku za čias šoltýskej kolonizácie v polovici 14.storočia. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1354 ako Wereskew (ďalšie názvy: 1484 Cherweny Kamen, 1503 Czerwen Kamen, 1773 Čerwenj Kamen). Patrila panstvu Vršatec. V roku 1598 mala 19 domov, v roku 1784 mala 106 domov a v roku 1828 mala 109 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, oviec, spracovaním dreva, pálením vápna, košikárstvom a tkáčstvom. V obci pracovala papiereň. V 1.polovici 20.storočia tu šili súkenné papuče, v 2. polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v Dubnici nad Váhom, Púchove a Ilave a časť v lesoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V chotári obce prirodzený výskyt rádiolaritu, používaného na výrobu štiepaných nástrojov v kamennej dobe.

Sídlisko okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. a neskorej bronzovej doby (1.000 p. n.l. – 700 p. n.l.).

Na temene vrchu Hašková /732m/ sa našli nepatrné zvyšky osídlenia zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. Črep neskorohalštatského rázu a kus železnej strusky sa našiel v roku 1953. V roku 1961 sa tu našlo veľa keramických črepov z mladej železnej doby (laténska doba) približne z obdobia koniec 1.storočia p.n.l. Ide o sídlisko ľudu púchovskej kultúry. Našli sa tu aj črepy nádob vytočených na hrnčiarskom kruhu.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Kaplnka.

Socha.

Príroda.

Vrchy: Chmeľová, Chotuč.

Doliny: Brezovská, Červenokamenská.

CHKO Biele Karpaty.

PR Červenokamenské bradlo.

PR Nebrová.

PR Vršatské bradlá.

PP Brezovská dolina.

PP Strošovský močiar.

Jaskyne: Jaskyňa v Babkách, Jaskyne vo Vršatských bradlách.

Chránený strom /Zápechová/.

Turistika.

Cyklotrasy /2305, modrá 1/.

Turistické chodníky /2692,8588/.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Púchov: Lednica.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist