Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Banská Bystrica

BAZA PRI KATOLÍCKOM GYMNÁZIU

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2003. Baza čierna. Ochrana stromu, ktorý je svojimi rozmermi, ekologickou a estetickou hodnotou významný hlavne z vedeckého hľadiska. Strom s obvodom kmeňa 165cm a priemerom koruny 10m. Nachádza sa v Banskej Bystrici.

 

BREST NA BAKOSSOVEJ ULICI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Brest hrabolistý s výškou 26m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny 17m a vekom 200 rokov. Tvorí významný krajinotvorný prvok s vysokou ekologickou, vedeckou a estetickou hodnotou. Nachádza sa v Banskej Bystrici v juhovýchodnom rohu záhrady domu č.16 na Bakossovej ulici.

 

TIS NA KATOLÍCKOM CINTORÍNE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1983 a 1996. Tis obyčajný s výškou 11m, obvodom kmeňa 209cm, priemerom koruny 12m a vekom 150 rokov. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, krajinárskeho a estetického významu. Nachádza sa v Banskej Bystrici asi 100m severne od vstupnej brány na cintorín.

 

TIS NA SKUTECKÉHO ULICI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1983 a 1996. Tis obyčajný s výškou 11m, obvodom kmeňa 176cm, priemerom koruny 11m a vekom 150 rokov. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, krajinárskeho a estetického významu. Nachádza sa v Banskej Bystrici na križovatke ulíc Rudlovská a Skuteckého.

 

URPÍNSKA ALEJ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1983 a 1996. Skupina 76 stromov. Nachádza sa tu 64 líp veľkolistých s výškou od 7 do 22m, obvodom kmeňa od 134 do 476cm, priemerom koruny od 6 do 24m a vekom od 100 do 250 rokov. Ďalej tu rastú dva agáty biele s výškou 17 a 14m, obvodom kmeňa 245 a 262m, priemerom koruny 9a 11m a vekom 250 a 200 rokov. Javor poľný s výškou 11m, obvodom kmeňa 250cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Deväť exemplárov pagaštanu konského s výškou od 7 do 13m, obvodom kmeňa od 133 do 267cm, priemerom koruny od 9 do 15m a vekom od 100 do 250 rokov. Stromy sú chránené z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, krajinárskeho a estetického významu. Aleja je neoddeliteľnou súčasťou banskobystrickej Kalvárie. Tento celok je jednou z najhodnotnejších lipových alejí v okrese.

 

HRUŠKA POD BARANOVOM

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Hruška planá s výškou 18m, obvodom kmeňa 255cm, priemerom koruny 18m a vekom 200 rokov. Chránená je pre svoj kultúrno-výchovný, náučný a vedecko-výskumný význam. Nachádza sa v Banskej Bystrici v časti Kostiviarska v lokalite Dolinky.

 

UŇADOVSKÝ TIS

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Tis obyčajný s výškou 14m, obvodom kmeňa 188cm, priemerom koruny 8m a vekom 200 rokov. Jeden z najstatnejších exemplárov tohto botanického druhu v oblasti. Dôležitý je z hľadiska biologického, vedecko-výskumného, náučného, krajinárskeho a ekologického významu. Nachádza sa v Banskej Bystrici v časti Podlavice.

 

SLÁDKOVIČOVA LIPA V RADVANI

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa veľkolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 16m a vekom 125 rokov. Má vedecko-výskumný, náučný, kultúrny a historický, krajinársky a estetický význam. Vysadená bola v roku 1873 na podnet zhromaždenia Matice slovenskej k 1.výročiu úmrtia básnika. Nachádza sa v Banskej Bystrici v časti Radvaň na evanjelickom cintoríne v záhlaví hrobu Andreja Sládkoviča.

 

HROCHOTSKÁ LIPA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 538cm, priemerom koruny 16m a vekom 250 rokov. Významný starý strom s kultúrnym, vedeckým a krajinárskym významom. Nachádza sa vľavo od vchodu do evanjelického kostola v obci Hrochoť a bola vysadená na pamiatku pôsobenia Andreja Sládkoviča na miestnej fare.

 

BUK POD ŠIROKOU

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997. Buk lesný s výškou 35m, obvodom kmeňa 486cm, priemerom koruny 30m a vekom 250 rokov. Je významný z vedeckého, kultúrno-výchovného a ekologického významu. Nachádza sa v obci Hrochoť v južnej časti dielu 115a pod lesnou cestou.

 

LIPA PRI HRONSECKOM KAŠTIELI

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Impozantná lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 520cm, priemerom koruny 23m a vekom 250 rokov. Významná je z kultúrneho, vedeckého, krajinotvorného, estetického a ekologického hľadiska. Nachádza sa v obci Hronsek na nádvorí barokového kaštieľa.

 

LIPY PRI HRONSKECKOM KOSTOLÍKU

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina 6 exemplárov líp s výškou od 20 do 25m, obvodom kmeňa od 227 do 483cm, priemerom koruny od 14 do 20m a vekom od 200 do 250 rokov. Sú významným doplnkom architektúry pamiatkovo chráneného kostolíka. Chránené sú z kultúrneho, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádzajú sa v obci Hronsek na nádvorí kostolíka.

 

LIPA V MOTYČKÁCH

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 23m, obvodom kmeňa 357cm, priemerom koruny 18m a vekom 250 rokov. Chránená je z biologického a krajinárskeho dôvodu. Nachádza sa v obci Motyčky pri križovatke pri škole.

 

SKUPINA LÍP PRI KOSTOLE V MOTYČKÁCH

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1996. Skupina 9 exemplárov líp veľkolistých s výškou od 12 do 29m, obvodom kmeňa od 56 do 378cm, priemerom koruny od 2 do 23m a vekom od 40 do 250 rokov. Významné sú z kultúrneho , vedeckého, ekologického a estetického dôvodu. Nachádzajú sa v obci Motyčky pod kostolom.

 

DUBY PRI ZÁMKU V SLOVENSKEJ ĽUPČI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1996. Dva exempláre dubov letných s výškou 20 a 25m, obvodom kmeňa 293 a 324cm, priemerom koruny 13 a 16m  a vekom 300 rokov. Pamätné a cenné dreviny s kultúrnym významom. Nachádzajú sa v obci Slovenská Ľupča pri Ľupčianskom zámku na hradnom kopci.

 

KORVÍNOVA LIPA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1969 a v roku 1996. Lipa veľkolistá s výškou 28m, obvodom kmeňa 770cm, priemerom koruny 15m a vekom 650 rokov. Je jedným z najvýznamnejších chránených stromov na Slovensku. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného, ekologického, kultúrneho a estetického významu. Nachádza sa v obci Slovenská Ľupča pri Ľupčianskom zámku.

 

TIS V TAJOVE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Tis obyčajný s výškou 12m, obvodom kmeňa 168cm, priemerom koruny 8m a vekom 90 rokov. Chránený je z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického významu. Dendrologicky významný strom, ktorý dotvára kultúrny areál pamätného domu, pamätnej izby (rodiska) významných osobností J. G. Tajovského a J. Murgaša. Nachádza sa v obci Tajov na námestí v predzáhradke objektu „Pamätná izba J. Murgaša“.

 

BARANOVSKÉ DUBY

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina 27 stromov, z toho sú 4 duby cerové a 23 dubov zimných. Duby cerové majú výškou od 23 do 26m, obvod kmeňa od 204 do 288cm a vek 150 rokov. Duby zimné majú výšku od 16 do 35m, obvod kmeňa od 148 do 325cm a vek 150 rokov. Chránené sú pre svoj vedecko-výskumný, ekologický a náučný význam. Nachádzajú sa v obci Špania Dolina v lokalite Baranovo.

 

ŠPAŇODOLINSKÉ LIPY

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2009. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 32 a 30m, obvodom kmeňa 301 a 423cm, priemerom koruny 14 a 18m a vekom 200 rokov. Ochrana mimoriadne významných stromov z vedeckého, ekologického, krajinotvorného a historického hľadiska. Nachádzajú sa v obci Špania Dolina.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist