Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Banská Štiavnica

SEKVOJOVEC ZA BOTANICKOU ZÁHRADOU

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 28m, obvodom kmeňa 502cm, priemerom koruny 11m a vekom 130 rokov. Vyhlásením chráneného stromu v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v bývalom okrese Žiar nad Hronom. Chránený je z krajinárskeho a estetického dôvodu. Bol vysadený v záhrade bývalého profesora c. k. Lesníckej akadémie Lajosa Feketeho. Nachádza sa v tesnej blízkosti botanickej záhrady v Banskej Štiavnici.

 

LIPY PRI BÝVALEJ MESTSKEJ STRELNICI V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1986 a 1996. Je to sedem exemplárov líp malolistých s výškou od 23 do 24m, obvodom kmeňa od 220 do 500cm, priemerom koruny od 7 do 8m a vekom od 250 do 300 rokov. Staré a pamätné stromy sú chránené z dôvodov zabezpečenia ich krajinárskeho a estetického významu. Nachádzajú sa v Banskej Štiavnici v areáli bývalej mestskej strelnice pri hornom gymnáziu.

 

GAŠTAN V ŠTIAVNICKÝCH BANIACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1979 a 1996. Gaštan jedlý s výškou 15m, obvodom kmeňa 507cm, priemerom koruny 11m a vekom viac ako 300 rokov. Je to vzácne sa v tejto lokalite vyskytujúca sa drevina. Starý a vzácny pamätný strom je chránený z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádza sa v obci Štiavnické Bane v záhrade pána Mikšíka.

 

LIPY NA HORNEJ ROVNI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1992 a 1996. Jedna lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 610cm, priemerom koruny 15m a lipa veľkolistá s výškou 19m, obvodom kmeňa 510cm a priemerom koruny 9m. Oba stromy majú vek viac ako 200 rokov. Sú významným krajinotvorným a estetickým prvkom v prostredí v minulosti významnej baníckej osady. Chránené sú z kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinotvorného a estetického významu. Nachádzajú sa v obci Štiavnické Bane pri vchode do cintorína.

 

SMREKOVCE NA HORNEJ ROVNI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Šesť exemplárov smrekovca opadavého s výškou od 23 do 32m, obvodom kmeňa od 210 do 326cm, priemerom koruny od 8 do 18m a vekom viac ako 150 rokov. Ochrana nádhernej krajinnej dominanty s mohutným vzrastom a dobrým zdravotným stavom na hrebeni Vtáčnika. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádzajú sa na ľavej strane pri vstupe do obce Štiavnické Bane.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist