Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Dolný Kubín

BUK PRI KAŠTIELI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného a historického významu. Buk lesný s obvodom kmeňa 377m, výškou 21m, priemerom koruny 16m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne, časti Mokraď pri kaštieli.

 

DUB PRI KAŠTIELI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného a historického významu. Dub letný s obvodom kmeňa 416cm, výškou 16m, priemerom koruny 20m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne, časti Mokraď pri kaštieli.

 

DUBY PRED BUDOVOU DETSKEJ AMBULANCIE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Sú to 4 exempláre duba letného. Prvý strom má obvod kmeňa 271cm, výšku 21m a priemer koruny 16m. Druhý strom má obvod kmeňa 315cm, výšku 21m a priemer koruny 18m. Tretí strom má obvod kmeňa 349cm, výšku 22m a priemer koruny 17m. Štvrtý strom má obvod kmeňa 301cm, výšku 22m a priemer koruny 14m. Všetky štyri stromy majú vej 100 rokov. Rastú v Istebnom pred budovou detskej ambulancie.

 

JASEŇ PRI BUDOVE LESNEJ SPRÁVY

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Je chránený z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného a historického významu. Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 360cm, výškou 17m, priemerom koruny 17m a vekom 100 rokov. Strom rastie v Párnici pri budove lesnej správy.

 

JASEŇ PRI KAŠTIELI

Za chránený strom bola vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, prírodovedného, estetického, kultúrno-výchovného a náučného významu. Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 575cm, výškou 26m, priemerom koruny 24m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Istebnom pri kaštieli.

 

LIPA NA CINTORÍNE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Je chránená z vedecko-výskumného, kultúrneho, náučného, historického, estetického a krajinárskeho významu. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 394cm, výškou 24m, priemerom koruny 16m a vekom 110 rokov. Rastie v obci Pokryváč na cintoríne.

 

LIPA OPROTI BUDOVE KULTÚRNEHO STREDISKA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Chránená je z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného, dendrologického a krajinárskeho významu. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 428cm, výškou 27m, priemerom koruny 18m a vekom 110 rokov. Strom rastie pri kultúrnom stredisku v Dlhej nad Oravou.

 

LIPA PRI BUDOVE LESNEJ SPRÁVY

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Je chránená z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného a historického významu. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 363cm, výškou 18m, priemerom koruny 10m a vekom 120 rokov. Strom rastie v Párnici pri budove lesnej správy.

 

LIPA PRI EVANJELICKOM KOSTOLE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Chránená je z vedecko-výskumného, kultúrneho, výchovného, estetického, náučného a historického významu. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 510cm, výškou 23m, priemerom koruny 16m a vekom 120 rokov. Strom rastie vo Veličnej pri evanjelickom cintoríne.

 

LIPA PRI RODINNOM DOME

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Chránená je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, historického a krajinárskeho významu. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 500cm, výškou 28m, priemerom koruny 22m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne, časti Malý Bysterec pri rodinnom dome.

 

LIPY NA KRIŽOVATKE CIEST ZÁZRIVÁ – ŽILINA

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, historického, estetického, kultúrno-výchovného a náučného významu. Sú to dve lipy veľkolisté. Prvý strom má obvod kmeňa 370cm, výšku 22m, priemer koruny 21m a vek 250 rokov. Druhý strom má obvod kmeňa 265cm, výšku 22m, priemer koruny 8m a vek 200 rokov. Stromy rastú v Zázrivej na križovatke ciest Zázrivá – Žilina v lokalite Petrová.

 

LIPY PRI KOSTOLE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Sú to dve lipy veľkolisté. Prvý strom má obvod kmeňa 404cm, výšku 22m, priemer koruny 14m a vek 120 rokov. Druhý strom má obvod kmeňa 228cm, výšku 18m, priemer koruny 8m a vek 90 rokov. Stromy rastú v Istebnom v areáli kostola.

 

RADLINSKÉHO JASEŇ

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 440cm, výškou 25m, priemerom koruny 14m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne.

 

SKUPINA LÍP NA CINTORÍNE V ORAVSKEJ PORUBE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, estetického, historického, kultúrno-výchovného, náučného a krajinárskeho významu. Je to 10 exemplárov lipy malolistej s obvodom kmeňa 290-457cm, výškou 16-27m, priemerom koruny 12-16m a vekom 110 rokov. Stromy rastú v Oravskej Porube, v časti Zábrež na cintoríne.

 

SKUPINA LÍP PRI KOSTOLE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, historického a krajinárskeho významu. Je to 7 exemplárov lipy veľkolistej s obvodom kmeňa 220-465cm, výškou 28-29cm, priemerom koruny 20m a vekom 90-110 rokov. Stromy rastú v areáli kostola v Leštinách.

 

SMREKOVEC NA CINTORÍNE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Smrekovec opadavý s obvodom kmeňa 364cm, výškou 20m, priemerom koruny a vekom okolo 100 rokov. Strom rastie v obci Chlebnica na cintoríne.

 

STROMORADIA LÍP PRI STAROM KOSTOLE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Stromy sú chránené z vedecko-výskumného, historického, kultúrno-výchovného, estetického a náučného významu. Je to 15 exemplárov lipy veľkolistej. Obvod kmeňa 222-430cm, výška 22-27m, priemer koruny 7-13m a vek 200-250 rokov. Stromy rastú v Zázrivej pri starom kostole a cintoríne.

 

TOPOĽ NA NÁBREŽÍ PRI PARKOVISKU

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, historického a krajinárskeho významu. Topoľ čierny s obvodom kmeňa 490cm, výškou 30m, priemerom koruny 22m a vekom okolo 100 rokov. Strom rastie v Oravskom Podzámku na parkovisku na nábreží rieky Orava.

 

TUJA PRI DOME č.72 NA ULICI KRIVÔ

Za chránený strom bola vyhlásená vr oku 1974 a 1996. Chránená je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, krajinárskeho a historického významu. Tuja západná s obvodom kmeňa 228cm, výškou 17m, priemerom koruny 8m a vekom okolo 100 rokov. Strom rastie v obci Krivá pri rodinnom dome č.72.

 

TOPOĽ PRI SOU

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, historického a krajinárskeho významu. Topoľ čierny s obvodom kmeňa 520cm, výškou 25m, priemerom koruny 16m a vekom okolo 100 rokov. Strom rastie v areáli SOU v Oravskom Podzámku.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist