Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Dunajská Streda

DUB LETNÝ V LEHNICIACH

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Dub letný s obvodom kmeňa 340cm, výškou 20m, priemerom koruny 28m a vekom 150 rokov. Rastie v časti Veľký Lég v predzáhradke rodinného domu č.107 pri ceste do Bratislavy pri autobusovej zastávke.

 

DUB LETNÝ V MLIEČANOCH

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, estetický a krajinotvorný význam. Dub letný s obvodom kmeňa 336cm, výškou 14m, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Rastie v Dunajskej Strede v časti Mliečany 7m od cesty do Gabčíkova v záhrade vedľa rodinného domu č.15.

 

DUB V HORNOM MÝTE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Dub letný s obvodom kmeňa 430cm, výškou 19m, priemerom koruny 23m a vekom 200 rokov. Rastie na kalvárii v centre obce.

 

DUB V KOSTOLNEJ GALE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, estetický, vedecký, ekologický a krajinotvorný význam. Dub letný s obvodom kmeňa 446cm, výškou 23m, priemerom koruny 27m a vekom 200 rokov. Rastie v Holiciach v časti Kostolná Gala za kostolom v strede obce.

 

DUB V MICHALE NA OSTROVE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam. Dube letný s obvodom kmeňa 471cm, výškou 23m, priemerom koruny 28m a vekom 200 rokov. Rastie v strede obce za budovou Slovenskej sporiteľne pri pomníku 1.svetovej vojny.

 

KOELREUTERIE V HUBICIACH

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Je to 19 exemplárov jaseňovca metlinatého. Stromy majú obvod kmeňa 90-200cm, výšku 6-12m, priemer koruny 4-12m a vek 100 rokov. Rastú pri kruhovej maštali a transformátore v obci Hubice.

 

LIPY VO VRAKÚNI

Za chránený boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam. Sú to 2 exempláre lipy malolistej. Prvý strom má obvod kmeňa 332cm, výšku 16m a priemer koruny 13m, druhý strom má obvod kmeňa 251cm, výšku 12m a priemer koruny 11m. Oba stromy majú vek 100 rokov. Stromy rastú vo dvore obecného úradu.

 

PLATANY V BLATNEJ NA OSTROVE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, estetický, vedecký, ekologický a krajinotvorný význam. Sú to 2 exempláre platana javorolistého. Prvý má obvod kmeňa 374cm, výšku 25m a priemer koruny 31m. Druhý strom má obvod kmeňa 325cm, výšku 24m a priemer koruny 27m. Oba stromy sú staré 150 rokov. Rastú na detskom ihrisku za kostolom.

 

PLATANY V NEKYJE NA OSTROVE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Sú to 3 exempláre platana javorolistého. Prvý strom má obvod kmeňa 174cm, výšku 16m a priemer koruny 13m. Druhý strom má obvod kmeňa 223cm, výšku 19mn a priemer koruny 15m. Tretí strom má obvod kmeňa 256cm, výšku 18m a priemer koruny 16m. Vek stromov je 120 rokov. Rastú v obci Vrakúň v časti Nekyje na Ostrove pri cintoríne v kaplnkovej záhrade.

 

PLATANY V OKOČI

Za chránené boli vyhlásené v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Sú to 2 exempláre platana javorolistého. Prvý má obvod kmeňa 283cm, výšku 18m a priemer koruny 8m, druhý má obvod kmeňa 376cm, výšku 19m a priemer koruny 12m. Oba stromy majú vek 150 rokov. Rastú v lokalite Arszódpuszta 60m vľavo od cesty.

 

STROMY VO VOJKE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982, novelizované v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Sú to 2 exempláre platana javorolistého a jeden dub letný. Prvý platan má obvod kmeňa 358cm, výšku 23m a priemer koruny 22m. Druhý platan má obvod kmeňa 254cm, výšku 20m a priemer koruny 18m. Dub má obvod kmeňa 343cm, výšku 19m a priemer koruny 20m. Všetky stromy majú vek 150 rokov. Rastú v obci Vojka nad Dunajom na križovatke ciest na kompu a do Bratislavy oproti obecnému úradu.

 

TOPOĽ ČIERNY V ŠAMORÍNE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982, novelizovaný v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Topoľ čierny s obvodom kmeňa 650cm, výškou 25m, priemerom koruny 29m a vekom 200 rokov. Rastie na ceste k Čilistovu za plotom cintorína.

 

TOPOĽ ČIERNY V TOPOĽNÍKOCH

Za chránený bol vyhlásený v roku 1996 pre svoj kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam. Topoľ čierny s obvodom kmeňa 560cm, výškou 22m, priemerom koruny 12m a vekom 150 rokov. Rastie na východnej strane hrádze kanála medzi obcami Topoľníky a Dolný Štál.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist