Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Galanta

DUB LETNÝ V ŠTRKOVCI

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996, pre svoj estetický, ekologický a krajinársky význam. Má vysoký vek, vzrast a tvar a je pozostatkom prirodzených porastov. Dub letný s obvodom kmeňa 550cm, výškou 26m, priemerom koruny 10m a vekom 150 rokov. Rastie v Šoporni na západnom okraji osady Štrkovec pri kraji lesa.

 

LIPA V PUSTÝCH ÚĽANOCH

Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je významným stromom z hľadiska svojho vzrastu, tvaru a vysokého veku. Plní estetickú a zdravotnú funkciu v intraviláne. Má kultúrny a estetický význam. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 382cm, výškou 16m, priemerom koruny 17m a vekom 150 rokov.

 

PAGAŠTAN KONSKÝ V GÁNI

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996, pre svoj vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam. Je významný z hľadiska vzrastu, tvaru, aklimatizácie exotických drevín v našej oblasti a plní i estetickú a zdravotnú funkciu v intravilánoch. Pagaštan konský s obvodom kmeňa 300cm, výškou 15m, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Rastie pred budovou štátnych majetkov pri hlavnej ceste.

 

PLATAN VÝCHODNÝ V JELKE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996. Je to najmohutnejší strom v okrese. Má mimoriadnu krajinársku hodnotu. Je významný z hľadiska aklimatizácie exotických drevín v našej oblasti. Má estetický a topograficko-branný význam. Významný je i z ekologického a krajinárskeho hľadiska. Platan východný s obvodom kmeňa 750cm, výškou 30m, priemerom koruny 30m a vekom 250 rokov. Rastie na pozemku susediacom s areálom poľnohospodárskeho družstva na konci obce smerom na Veľké Úľany.

 

PLATANY V SLÁDKOVIČOVE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1981, novelizované v roku 1996. Sú významné svojim vzrastom a tvarom, majú aklimatizačný význam exotických drevín v našej oblasti a estetický, vedecký, ekologický, krajinársky a zdravotný význam v intraviláne. Dva exempláre platana východného. Prvý má obvod kmeňa 305cm, výšku 22m, priemer koruny 23m, druhý má obvod kmeňa 312cm, výšku 22m a priemer koruny 25m. Oba stromy majú 150 rokov. Rastú medzi parkom a cukrovarom neďaleko Cukrovarskej ulice.

 

TOPOĽ ČIERNY V KAJALE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996 pre svoj estetický, zdravotný, krajinársky, historický, ekologický a spoločenský význam. Je to topoľ čierny s obvodom kmeňa 516cm, výškou 32m, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Rastie na severnom okraji obce pri kanáli.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist