Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Humenné

DUB V HUMENNOM

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Dub sivý s výškou 28m, obvodom kmeňa 603cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Humennom v parku z pravej strany amfiteátra.

 

GINKO V HUMENNOM

Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1990 a 1997. Ginko dvojlaločné s výškou 20m, obvodom kmeňa 253cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránené z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Humennom v parku pri hrabovej aleji medzi amfiteátrom a kaštieľom.

 

LIPA V KAMENICI NAD CIROCHOU

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa veľkolistá s výškou 20m, obvodom kmeňa 732cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádza sa v obci Kamenica nad Cirochou pri rímsko-katolíckom kostole.

 

PLATAN V KAMENICI NAD CIROCHOU

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan javorolistý s výškou 28m, obvodom kmeňa 485cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických a kultúrno-historických dôvodov. Nachádza sa v obci Kamenica nad Cirochou v areáli bytoviek Vojenských lesov a majetkov.

 

TOPOĽ V NIŽNEJ SITNICI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Topoľ sivý s výškou 22m, obvodom kmeňa 800cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, ekologických, historických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Nižná Sitnica pri rieke Oľka pod kapličkou.

 

PLATAN V UDAVSKOM

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan javorolistý s výškou 28m, obvodom kmeňa 493cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Udavské pri ceste vedľa parku.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist