Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Ilava

BOLEŠOVSKÝ BREST

Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického a estetického významu. Rastie na mieste bývalého parku. Je to brest hrabolistý s obvodom kmeňa 450cm, priemerom koruny 20m, výšky 30m a veku 250 rokov. Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií. Radí sa k najmohutnejším brestom v okrese. Je významný aj ako hniezdny strom.

HRAB V BOHUNICIACH

Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Rastie na mieste bývalého parku. Je to hrab obyčajný s obvodom kmeňa 245cm, priemerom koruny 15m, vysoký 15m a starý 250 rokov. Svojimi tvarovými vlastnosťami má vysokú estetickú hodnotu. Je to jeden z najstarších a najkrajších hrabov v okrese.

LIPA V BORČICIACH

Chránený strom vyhlásený v roku 1975 z dôvodu kultúrneho, krajinárskeho, ekologického a estetického významu. Je to lipa malolistá s obvodom kmeňa 660cm, priemerom koruny 21m, výškou 25m a vekom 500 rokov. Je to najkrajšia a jedna z najstarších líp v okrese, vyniká estetickým vzhľadom a biologickou hodnotou. Nachádza sa v miestnom parku.

LIPA TRINITÁROV V ILAVE

Chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho a estetického významu. Je to lipa malolistá s obvodom kmeňa 373cm, priemerom koruny 21m, výškou 20m a vekom 300 rokov. Rastie na južnom okraji parku Štefana Rausa na námestí. Má historický význam, je to lipa s najväčším obvodom kmeňa v katastri Ilavy.

KLOBUŠICKÉ PLATANY

Chránené stromy vyhlásené v roku 1994 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Je to skupina troch platanov západných s obvodom kmeňa 357, 392 a 441cm, priemerom koruny 22-30m, výšky 22-25m a odhadovaného veku 200 rokov. Ochrana z dôvodu ich zriedkavého zastavania v mestskej a parkovej výsadbe v regióne. Vynikajú vekom, dimenziami, biologickými a sadovníckymi hodnotami. Platan západný pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol dovezený v 17.storočí. Jeho mohutný vzrast a zvláštne škvrnito sfarbené kmene (borka sa odlupuje v podobe malých sivohnedých šupín, pričom sa objavuje zelenkasto alebo žltkasto sivá mladá kôra) zaraďujú platany medzi najkrajšie parkové stromy. Pozoruhodné jedince rastú v parku pri klasicistickom kaštieli.

KLOBUŠICKÝ JAVOR

Chránený strom javor cukrový. Severoamerický druh zriedkavo vysádzaný v našich parkoch. Vyniká vekom i dimenziami. Má obvod kmeňa 321cm, priemer koruny 12m, výšku 22m a vek 150 rokov. Je najväčší v okrese. Je chránený z hľadiska kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu.

TUJA V KLOBUŠICIACH

Chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Je to tuja riasnatá s obvodom kmeňa 351cm, priemerom koruny 12m, výškou 13m a vekom 150 rokov. Zasluhuje si ochranu pre mimoriadne rozmery, krásu i vek. Rastie v parku pri kaštieli.

TISY V PRUSKOM

Chránené stromy vyhlásené v roku 1975 z dôvodu ich kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Sú to dva tisy obyčajné s obvodom kmeňa 370 a 450cm, priemerom koruny 18m, výškou 15m a vekom 650 rokov. Pamätné stromy sú v okrese vekovo najstaršie. Rastú vo farskej záhrade v obci. Kým menší jedinec rastie na mieste kde sa môže verejnosť pokochať jeho krásou, pred väčším stromom stojí nepriehľadný vysoký plot, ktorý znemožňuje výhľad.

JASEŇ V ZLIECHOVE

Chránený strom vyhlásený v roku 1975 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu. Je to jaseň štíhly s obvodom kmeňa 780cm, priemerom koruny 22m, výškou 27m a vekom 400 rokov. Je to najstarší jaseň v okrese a najmohutnejší chránený jaseň na Slovensku. Vyniká vekom, estetickým vzhľadom, dimenziami a biologickými hodnotami. Rastie na hornom konci obce asi 150m od salaša. Pôvodne rástol v nezastavanej časti obce a tvoril výraznú dominantu v pozadí s impozantným masívom Strážova. Viaže sa k nemu aj historka, podľa ktorej sa počas SNP v jeho dutine ukrývali partizáni.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist