Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Krupina

LIPA V BZOVÍKU

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 480cm, priemerom koruny 22m a vekom 200 rokov. Chránená je z dôvodu zabezpečenia jeho kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Lipa esteticky zapadá do prírodného rámca krajiny a vhodne dopĺňa kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho kostola v obci Bzovík.

 

TISOVEC DVOJRADOVÝ V KRUPINE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Tisovec dvojradový s výškou 16m, obvodom kmeňa 344cm, priemerom koruny 12m a vekom odhadovaným na viac ako 100 rokov. Ochrana opadavého ihličnatého stromu, rastúceho v parku domu detí a mládeže. Jedna z mála introdukovaných drevín tohto druhu na území okresu. Esteticky dotvára prostredie parku. Chránený je z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádza sa v Krupine.

 

KOHÁRYHO DUB

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 640cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 400 rokov. Je to najmohutnejší dub v okrese a podľa odhadu veku aj najstarší. Chránený je z kultúrneho, historického, vedeckého a ekologického dôvodu. Nachádza sa v obci Kráľovce-Krnišov v časti Krnišov v lokalite Blatná na okraji lesného porastu.

 

GINKO V SÚDOVCIACH

Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 2000. Ginko dvojlaločné s výškou 16m, priemerom koruny 8m a vekom 250 rokov. Chránený je pre zabezpečenie jedinca ginka dvojlaločného ako dôkazu prispôsobivosti tejto vzácnej introdukovanej dreviny. Ochrana jeho kultúrnej, vedeckej a estetickej hodnoty. Nachádza sa v obci Súdovce 5m od rohu rodinného domu č.63.

TOPlist