Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Kysucké Nové Mesto

HADÍ SMREK V NESLUŠI

Za chránený bol vyhlásený v roku 1996. Je to smrek obyčajný s obvodom kmeňa 85cm, výškou 18m, priemerom koruny 4m a vekom 50 rokov. Chránený je z dendrologického dôvodu. Rastie severne od obce Nesluša na okraji lesného porastu za osadou Červené.

 

LIPA NA ŠINDELNEJ

Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 440cm, výškou 20m, priemerom koruny 18m a vekom 350 rokov. Chránená je z biologického, estetického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho  významu. Historicky je spätá s osídľovaním územia. Rastie severne od obce Nesluša v osade Šindelná.

 

LIPA PRI KOSTOLE

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránená je z biologického, estetického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 422cm, výškou 23m, priemerom koruny 17m a vekom okolo 300 rokov. Rastie v Snežnici pri kostole na bývalom cintoríne.

 

LIPA PRI KYSUCKOM NOVOM MESTE

Za chránenú bola vyhlásená v roku 1973, novelizácia v roku 1996. Lipa malolistá je cenný prírodný výtvor. Chránená je z kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinárskeho a estetického dôvodu. Svojimi rozmermi predstavuje jeden z najväčších a najstarších exemplárov na Kysuciach. Pôvodne bol strom vysadený asi na chotárnej hranici. Má mimoriadnu estetickú hodnotu a dobrý zdravotný stav. Obvod kmeňa má 544cm, výšku 23m, priemer koruny 22m a vek 300 rokov. Rastie na severovýchodnom okraji mesta na ceste do časti Škorča.

 

LIPA V PAŽITIACH

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránená je z biologického, estetického, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 440 cm, výškou 20m, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Rastie v obci Lopušné Pažite, na cintoríne v časti Pažite.

 

LIPY NA CINTORÍNE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z estetického, biologického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Sú to 4 exempláre lipy veľkolistej, piaty exemplár už fyzicky neexistuje. Obvod kmeňa majú 412-646cm, výšku 12-23m, priemer koruny 14-20m a vek 300-400 rokov. Rastú v Hornom Vadičove na cintoríne.

 

LIPY NA KOPANICIACH

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z biologického, estetického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho dôvodu. Sú to 2 exempláre lipy veľkolistej s obvodom kmeňa 343 a 455cm, výškou 20 a 21m, priemerom koruny 20m a vekom okolo 200-250 rokov. Rastú v Rudinke na kopaniciach na novom cintoríne.

 

LIPY NA LITOVELSKEJ ULICI

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z kultúrneho, estetického, krajinárskeho a ekologického dôvodu. Je to významná mestská zeleň s biologickými a estetickými funkciami. Sú to 2 exempláre lipy veľkolistej. Majú obvod kmeňa 370 a 402cm, výšku 20 a 21m, priemer koruny 20 a 18m a vek 200 rokov. Rastú v Kysuckom Novom Meste pri kríži na ceste do Rudiny.

 

LIPY POD VRCHOM

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z estetického, biologického, kultúrneho, ekologického a krajinárskeho významu. Sú to 2 exempláre lipy veľkolistej s obvodom kmeňa 348 a 433cm, výškou 22m, priemerom koruny 20m a vekom okolo 200-250 rokov. Rastú v Rudinke na starom cintoríne.

 

TOPOĽ U ONDRUŠKOV

Za chránený bol vyhlásený v roku 1996. Je to topoľ čierny s obvodom kmeňa 415cm, výškou 21m, priemerom koruny 14m a vekom 150 rokov. Chránený je z dendrologického, biologického, estetického, ekologického, krajinárskeho a vedeckého dôvodu. Rastie severne od obce Nesluša v osade u Ondruškov.

 

TOPOLE V RADOLI

Za chránené boli vyhlásené v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Chránené sú z biologického, krajinárskeho a estetického dôvodu. Dva exempláre topoľa čierneho. Jeden má nezistené rozmery, fyzicky už neexistuje a druhý má obvod kmeňa 395cm, výšku 22m, priemer koruny 14m a vek 150 rokov. Rastú v Radoli.

 

VŔBA PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975, novelizácia v roku 1996. Bola chránená z estetického a biologického dôvodu. Vŕba biela previsnutá s obvodom kmeňa 350cm a výškou 21m. Rástla v Kysuckom Novom Meste pri železničnej stanici. Keďže strom fyzicky neexistuje bol podaný podnet na zrušenie ochrany.

 

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist