Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Liptovský Mikuláš

BOROVICA V MATIAŠOVCIACH

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Borovica limbová s obvodom kmeňa 229cm, výškou 20m, priemerom koruny 8m a vekom 90 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v obci Liptovské Matiašovce v sade J. Krčmárika.

 

DUB V PROSIEKU

Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Dub letný s obvodom kmeňa 515cm, výškou 27m, priemerom koruny 20m a vekom 120 rokov. Je chránený z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho dôvodu. Stojí v obci Prosiek pri Marcelovskom kaštieli.

 

LIPA PRI KOSTOLE

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 507cm, výškou 27m, priemerom koruny 12m a vekom 120 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v obci Prosiek pri kostole.

 

LIPA V ĎURICOVOM SADE

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 420cm, výškou 23m, priemerom koruny 18m a vekom 120 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v obci Liptovská Anna v Ďuricovom sade.

 

LIPA V LIPTOVSKÝCH MATIAŠOVCIACH 1

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 406cm, výškou 17m, priemerom koruny 15m a vekom 120 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho dôvodu. Rastie na okraji obce Liptovské Matiašovce pod cestou.

 

LIPA V LIPTOVSKÝCH MATIAŠOVCIACH 2

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 391cm, výškou 19m, priemerom koruny 12m a vekom 150 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho významu. Rastie v intraviláne obce Liptovské Matiašovce.

 

LIPA V MATIAŠOVCIACH

Za chránený bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 597cm, výškou 22m, priemerom koruny 20m a vekom 200 rokov. Je chránená z biologického, estetického, prírodovedného, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho dôvodu. Stojí v intraviláne obce Liptovské Matiašovce.

 

LIPA V ONDRAŠOVEJ

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 478cm, výškou 18m, priemerom koruny 14m a vekom 100 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v Litovskom Mikuláši, v časti Liptovská Ondrašová medzi kultúrnym domom a potokom Jalovčianka.

 

LIPA V PROSIEKU

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 412cm, výškou 22m, priemerom koruny 16m a vekom 110 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho dôvodu. Stojí v obci Prosiek na cintoríne.

 

LIPA V SMREČANOCH

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 451cm, výškou 25m, priemerom koruny 14m a vekom okolo 90 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v obci Smrečany na starom cintoríne.

 

LIPY V LIPTOVSKOM TRNOVCI

Za chránené boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Sú to dva exempláre lipy malolistej. Prvá má obvod kmeňa 330cm, výšku 22m a priemer koruny 16m. Druhá má obvod kmeňa 321cm, výšku 20m a priemer koruny 14m. Chránené sú z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho dôvodu. Sú okolo 100 rokov staré. Stoja v obci Liptovský Trnovec pri starej evanjelickej fare.

 

LIPY V LIPTOVSKÝCH MATIAŠOVCIACH

Za chránený boli vyhlásené v roku 1975 a 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 310cm, výšku 17m, priemer koruny 8m a vek 100 rokov. Druhá má obvod kmeňa 443cm, výšku 19m, priemer koruny 10m a vek 110 rokov. Sú chránené z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho dôvodu. Stoja v obci Liptovské Matiašovce pod cintorínom.

 

MATIAŠOVSKÝ TOPOĽ

Za chránený bol vyhlásený v roku 1999. Topoľ čierny s obvodom kmeňa 485cm, výškou 18m, priemerom koruny 22m a vekom okolo 120 rokov. Je chránený z kultúrneho, ekologického, krajinotvorného, estetického a vedeckého dôvodu. Stojí v obci Liptovské Matiašovce.

 

SKUPINA TROCH LÍP V TRSTENOM

Za chránené boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Sú to tri exempláre lipy malolistej. Prvá má obvod kmeňa 400cm, výšku 8m a nezistený priemer koruny. Druhá lipa s obvodom kmeňa 320cm, výškou 22m a priemerom koruna 14m. Tretia lipa má obvod kmeňa 368cm, výšku 21m a priemer koruny 12m. Všetky lipy majú vek 100 rokov. Stoja v záhrade v obci Trstené.

 

TOPOĽ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI – NA NICOVÔ

Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Topoľ čierny s obvodom kmeňa 514cm, výškou 22m, priemerom koruny 21m a vekom okolo 100 rokov. Je chránený z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Jeho historický význam je spojený s históriou SNP pri oslobodzovaní Liptova 1.čsl. armádnym zborom a sovietskou armádou. Stojí v Liptovskom Mikuláši pri ceste do lokality Na Nicovô.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist