Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Lučenec

GINKO DVOJLALOČNÉ V LUČENCI

Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1996. Ginko dvojlaločné s výškou 17m, obvodom kmeňa 223cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Zaujímavý biologický objekt cudzokrajnej introdukovanej dreviny, na ktorej je možné sledovať históriu introdukcie a adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného a estetického dôvodu. Nachádza sa v Lučenci v dvore Jednoty SD a Ipeľských tehelní.

 

PLATANY V LUČENCI PRI SZILASSYHO KAŠTIELI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina štyroch platanov javorolistých. Prvý má výšku 27m, obvod kmeňa 377cm, priemer koruny 28m a vek 200 rokov. Druhý má výšku 23m, obvod kmeňa 312cm, priemer koruny 30m a vek 200 rokov. Tretí má výšku 13m, obvod kmeňa 254cm, priemer koruny 11m a vek 150 rokov. Štvrtý má výšku 26m, obvod kmeňa 545cm, priemer koruny 24m a vek 200 rokov. Majú vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam. Zaujímavá cudzokrajná drevina, na ktorej možno sledovať históriu introdukcie a adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Nachádzajú sa v Lučenci v okolí Szilassyovského kaštieľa a materskej školy.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist