Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Martin

BREST V KLÁŠTORNEJ ZÁHRADE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 439cm, výškou 26m, priemerom koruny 16m a vekom 150m. Strom je významný z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, východne od kláštora nad prístreškom, v obci Kláštor pod Znievom.

 

BUK V KLÁŠTORNEJ ZÁHRADE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Buk lesný s obvodom kmeňa 378cm, výškou 28m, priemerom koruny 18m a vekom 150 rokov. Je významný z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického významu. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, južne od kláštora, v obci Kláštor pod Znievom.

 

LIPA PRED KLÁŠTOROM

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 529cm, výškou 24m, priemerom koruny 24m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie pred kláštorom, v severovýchodnom rohu parku, v obci Kláštor pod Znievom.

 

LIPA PRI KOSTOLE

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 480cm, výškou 23m, priemerom koruny 14m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie pri kostole, v juhozápadnej časti pozemku, v obci Kláštor pod Znievom.

 

LIPA V KLÁŠTORNEJ ZÁHRADE

Strom chránený od roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 401cm, výškou 26m, priemerom koruny 18m a vekom 150 rokov. Je významná z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, východne od kláštora nad prístreškom, v obci Kláštor pod Znievom.

 

LIPA V STAREJ BÔROVEJ

Za chránený bol vyhlásený v roku 2001. Strom je významný z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného, estetického a vedeckého. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 563cm, výškou 30m, priemerom koruny 25m a vekom 250 rokov. Nachádza sa v páse drevín oddeľujúcom poľnú cestu vedúcu na východ od osady Stará Bôrová a trvalom trávnom poraste, ktorý s ňou susedí zo severnej strany pri obci Sklabinský Podzámok.

 

LIPY V DOLINE

Za chránené boli vyhlásené v roku 2001. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 540cm a výšku 28m. Druhá má obvod kmeňa 385cm a výšku 25m. Oba stromy majú priemer koruny 15m a vek okolo 250 rokov. Sú významné z biologického, ekologického, krajinotvorného, estetického a vedeckého hľadiska. Rastú asi 3km severozápadne od obce Necpaly pri hospodárskych objektoch v osade Dolina.

 

MEMORANDOVÉ LIPY V MARTINE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1963, novelizované v roku 1996. Je to skupina 5 exemplárov lipy malolistej a jednej lipy veľkolistej. Lipy malolisté majú obvod kmeňa 148-223cm, výšku 16-19m, priemer koruny 10-12m a vek okolo 100 rokov. Lipa veľkolistá má obvod kmeňa 248cm, výšku 19m, priemer koruny 14m a vek okolo 100 rokov. Stromy sú významné u kultúrno-osvetového, vedeckého, estetického a krajinárskeho hľadiska. Rastú pred evanjelickým kostolom na Memorandovom námestí v Martine.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist