Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Námestovo

BREST NA CINTORÍNE V KRUŠETNICI

Za chránený bol vyhlásený v roku 1984 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, estetického, historického, kultúrno-výchovného a krajinárskeho významu. Brest horský s obvodom kmeňa 384cm, výškou 26m, priemerom koruny 20m a vekom 200 rokov. Rastie v západnej časti cintorína v obci Krušetnica.

 

BREST NA CINTORÍNE V ORAVSKOM VESELOM

Za chránený bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, estetického, kultúrno-výchovného, historického, náučného a krajinárskeho významu. Je to brest horský s obvodom kmeňa 402cm, výškou 29m, priemerom koruny 19m a vekom 200 rokov. Rastie v strednej časti cintorína v obci Oravské Veselé.

 

BREST NA SÚKROMNOM POZEMKU

Za chránený bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, estetického, kultúrno-výchovného, historického, náučného a krajinárskeho významu. Je to brest horský s obvodom kmeňa 456cm, výškou 35m, priemerom koruny 21m a vekom 250 rokov. Rastie na začiatku obce Rabčice pri dome /chate/ č.422.

 

LIPA MIMO OBCE NAD BIELOU ORAVOU

Chránená je od roku 1996 z vedecko-výskumného, estetického, kultúrno-výchovného, historického, náučného a krajinárskeho významu. Je to lipa malolistá s obvodom kmeňa 537cm, výškou 22m, priemerom koruny 15m a vekom 300 rokov. Rastie západne od obce Lomná pri kaplnke na hrebienku nad riekou Biela Orava.

 

LIPA NA CINTORÍNE V LOMNEJ

Za chránený bola vyhlásená v roku 1984 a 1996. Považuje sa za najväčší strom na hornej Orave. Je chránená z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, krajinárskeho a historického významu. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 755cm, výškou 31m, priemerom koruny 19m a vekom 300 rokov. Rastie v južnej časti starého cintorína v obci Lomná.

 

LIPA NA CINTORÍNE V RABČICIACH

Za chránený bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Je chránená z vedecko-výskumného, estetického, kultúrno-výchovného, historického, náučného a krajinárskeho významu. Je to mohutná lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 673cm, výškou 27m, priemerom koruny 19m a vekom 350 rokov. Stojí na cintoríne v obci Rabčice.

 

LIPA NA SÚKROMNOM POZEMKU

Za chránený bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Je chránená z vedecko-výskumného, estetického, kultúrno-výchovného, historického, náučného a krajinárskeho významu. Je to lipa malolistá s obvodom kmeňa 473cm, výškou 27m, priemerom koruny 22m a vekom 250 rokov. Rastie juhovýchodne od obce Oravské Veselé v lokalite Grapa na okraji poľnej cesty v blízkosti starej drevenice.

 

SMREKOVEC NA SLANEJ VODE

Za chránený bol vyhlásený v roku 2006. Smrekovec opadavý je chránený z krajinotvorného, estetického a ekologického významu. Má obvod kmeňa 304cm, výšku 32m a priemer koruny 11m. Rastie v Oravskej Polhore v lokalite Slaná voda.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist