Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Nové Zámky

LIPY PRI RADAVE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 9 exemplárov lipy malolistej s výškou 6-21m, obvodom kmeňa 210-400cm, priemerom koruny 7-20m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-historických dôvodov. Nachádzajú sa na cintoríne v obci Radava.

 

DUBY V BERKU

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 14 exemplárov dubu letného s výškou 20-30m, obvodom kmeňa 220-480cm, priemerom koruny 8-26m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v Nových Zámkoch v extraviláne v lesoparku Berek.

 

DUB NA PODZÁMSKEJ ULICI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 25m, obvodom kmeňa 225cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v Nových Zámkoch v areáli materskej školy na ulici Podzámska.

 

HRUŠKA V BERKU

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Hruška obyčajná s výškou 13m, obvodom kmeňa 215cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v Nových Zámkoch v mestskom lese Berek na parcele č.621.

 

DUBY V BAŽANTNICI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2001. Je to 11 exemplárov dubu letného s nezistenou výškou, obvodom kmeňa 355-505cm, priemerom koruny 13-25m a nezisteným vekom. Stromy patria medzi najrozmernejšie jedince v okrese. Sú chránené z kultúrnych dôvodov. Nachádzajú sa v obci Palárikovo.

 

TANKOŠSKÝ CER

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub cerový s výškou 13m, obvodom kmeňa 317cm, priemerom koruny 13m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných a kultúrnych dôvodov. Nachádza sa pri obci Pozba na kóte 253,0m v poli 60m vpravo od cesty Pozba – Hurbanovce.

 

ŠTÚROVSKÉ PLATANY

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 10 exemplárov platanu javorolistého s výškou 10-15m, obvodom kmeňa 145-245cm, priemerom koruny 8-22m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádzajú sa pri hlavnej ceste v Štúrove.

 

MAKLÚRA POMARANČOVÁ

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sú to tri exempláre maklúry oranžovej s výškou 10m, obvodom kmeňa 100-110cm, priemerom koruny 8-18m a vekom viac ako 50 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádzajú sa juhovýchodne od Šurian pri poľnej ceste.

 

ORECHY VO VEĽKOM LESE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to 5 exemplárov orecha čierneho s výškou 27-28m, obvodom kmeňa 197-278cm, priemerom koruny 10-13m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z krajinotvorných, vedeckých, estetických a biologických dôvodov. Skupina stromov sa nachádza pri obci Šurany v severnom cípe veľkého lesa na parcele č.404a.

 

ŠURIANSKA PAULOVNIA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Paulovnia plstnatá s výškou 16m, obvodom kmeňa 317cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v strede mesta Šurany vo dvore mestského úradu.

 

BIELA SAMOTA

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 24 exemplárov lipy malolistej s výškou 18-25m, obvodom kmeňa 145-310cm, priemerom koruny 4-14m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrnych dôvodov. Nachádzajú sa severovýchodne od obce Trávnica pri ceste do lokality Biela Samota neďaleko Nového rybníka.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist