Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Poprad

STROMY V OBCI BATIZOVCE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1997. Sú to 4 exempláre lipy malolistej s výškou 23-28m, obvodom kmeňa 332-480cm, priemerom koruny 10-12m a vekom viac ako 200-220 rokov. Sú chránené z estetických, kultúrnych, vedeckých, krajinárskych a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Batizovce okolo kostola.

 

LIPA V SPIŠSKOM BYSTROM

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2008. Lipa malolistá s výškou 15m, obvodom kmeňa 538cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránená z vedeckých, estetických a krajinotvorných dôvodov. Nachádza sa v obci Spišské Bystré.

 

BRESTY PRI OBCI SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975 a 1997. Sú to dva exempláre brestu horského s výškou 26 a 25m, obvodom kmeňa 316 a 380cm, priemerom koruny 15 a 18m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z estetických, krajinotvorných a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa východne od obce Spišský Štiavnik pri štátnej ceste.

 

LIPY EUGEŇA SUCHOŇA

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1997. Sú to dva exempláre lipy malolistej s výškou 18 a 21m, obvodom kmeňa 289 a 394cm, priemerom koruny 12 a 16m a vekom viac ako 115 rokov. Sú chránené z pamätných, historických, kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Štrba na starom cintoríne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist