Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Považská Bystrica

DOLNOMARIKOVSKÁ LIPA

Lipa malolistá. Nachádza sa v Dolnej Marikovej na okraji lesného porastu vedľa štátnej cesty smerom na Hornú Marikovú za osadou Ficovci. Lipa malolistá je polotienna až tienna drevina, ktorá sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči mrazu. Je pomerne odolná voči pôsobeniu biotických škodlivých činiteľov a do určitej miery odoláva i pôsobeniu emisií. Pomerne dobre znáša kontinentálnu klímu ale aj zostrih. Je to strom výnimočných dimenzií a veku. Obvod kmeňa vo výške 130cm je 480cm, výška je 27m, priemer koruny je 20m, vek 250 rokov. Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1989.

 

DOMANIŽSKÉ LIPY

Lipy malolisté. Nachádzajú sa v Domaniži pri kostole. Sú to tri stromy pozoruhodných dimenzií a veku. Tvoria spolu s kostolom zo 14.storočia výraznú estetickú dominantu obce. Obvod kmeňa je 290-352cm, výška stromov je 24-28m, priemer koruny stromov je 12-22m, vek stromov je 150-200 rokov. Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1994.

 

HATNIANSKA LIPA

Lipa veľkolistá. Nachádza sa v Hatnom na cintoríne. Strom pozoruhodných dimenzií a veku. Spolu s kaplnkou a cintorínom na miestnej vyvýšenine tvorí výraznú estetickú dominantu nad obcou. Pôvodná výška bola 20m /pred realizáciou zosadzovacieho rezu/. Tento strom bol zaradený medzi chránené predovšetkým z krajinárskeho hľadiska. Mohutným dojmom pôsobiaci hlavný kmeň s priebežnou dutinou a množstvom otvorov je však napadnutý plodnicami drevokaznej huby Fomes Fomentarius. V roku 2006 bol podľa Programu záchrany zrealizovaný bezpečnostný zosadzovací rez za ponechania kmeňového pahýľa, aby nedošlo k úplnému otvoreniu centrálnej dutiny, ktorá zároveň plní funkciu biotopu pre vtáky a hmyz. Obvod kmeňa vo výške 130cm je 488cm, výška stromu je 22m, priemer koruny stromu je 18m, vek stromu je 300 rokov. Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1994.

 

JASENICKÁ LIPA

Lipa malolistá. Nachádza sa v Jasenici pri kostole. Strom výnimočných dimenzií a veku, pekného habitusu. Spolu s kostolom tvorí estetickú dominantu obce. Obvod kmeňa je 537cm, výška stromu bol 32m, priemer koruny bol 20m, vek stromu je 350 rokov. Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1993. V roku 2005 korunu stromu zničila veterná smršť.

 

KVAŠOVSKÁ LIPA

Lipa malolistá. Nachádza sa v Považskej Bystrici na sídlisku SNP. Strom pozoruhodných dimenzií. Jeden z najstarších stromov v okrese. Významný solitér s pôsobivým habitusom. Neslúži iba ako orientačný bod zaznamenaný v starých mapách, ale hlavne jeho lokalita v priamom kontakte s veľkým sídliskom v absencii starších stromov ho radí medzi obzvlášť významné stromy. Obvod kmeňa stromu vo výške jedného metra, kde sa rozvetvuje na tri mohutné ramená je úctyhodných 609cm, výška stromu je 22m, priemer koruny je 16m, vek stromu sa odhaduje na viac ako 300 rokov. Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1994.

 

LIPA V DOLNOM LIESKOVE

Lipa malolistá. Nachádza sa v parku pri kaštieli v Dolnom Lieskove. Dôvodom jeho ochrany je jeho krajinotvorný i estetický význam. Je to tretia najväčšia a najstaršia lipa v okrese. Bola pestovaná osobitným spôsobom. Vyniká tvarovými vlastnosťami i vekom. Ide o unikátny jedinec významný svojim habitusom a prepojenosťou na historické udalosti. Významný maďarský básnik Kálman Mikszáth /1874-1910/ písal svoje dielo Dáždnik Svätého Petra /vydané v roku 1895/ v besiedke vytvorenej v mieste rozvetvovania sa mohutných kostrových konárov. Podľa záznamov v miestnej kronike ešte v roku 1946 v korune stromu existovali lavičky a stôl a vystupovalo sa k nim rebríkom. Obvod kmeňa stromu je 537cm, výška stromu je 30m, priemer koruny je 20m, vek stromu je 350 rokov. Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1975.

 

PRAZNOVSKÁ LIPA

Lipa malolistá. Nachádza sa v Praznove na cintoríne. Chránená je z kultúrnych, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Rastie ako solitér na cintoríne nad obcou, kde tvorí svojou polohou, rozmermi, vekom a celkovým vzhľadom dominantu celej doliny. Viažu sa k nemu i bližšie dokumentačne nešpecifikované udalosti ukončenia moru v dedine. Kmeň stromu sa vo výške 4,5m rozkonáruje na 8 mohutných ramien. Koruna je nízko nasadená, vajcovitého tvaru a pomerne súmerná. Obvod kmeňa je 517cm, výška stromu je 30m, priemer koruny je 22m, vek stromu je 250 rokov. Strom bol vyhlásený za chránený v roku 1994.

 

PRUŽINSKÉ STROMY

Dve lipy veľkolisté a jeden javor horský. Nachádzajú sa v Pružine pri kostole. Tri stromy pozoruhodných dimenzií a veku, ktoré tvoria výraznú dominantu obce. Dôvodom ich ochrany je ich kultúrny, krajinotvorný i estetický význam. Stromy rastú okolo národnej kultúrnej pamiatky, kostola z 18.storočia a spolu s ním tvoria výraznú dominantu obce. Lipy majú obvod kmeňa 373-440cm, výšku 27-30m, priemer koruny 12m a vek 250-300 rokov. Javor má obvod kmeňa 313cm, výšku 22m, priemer koruny 9m a vek 220 rokov. Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1993.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist