Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Prievidza

BOJNICKÁ LIPA

Od roku 1969 chránený strom Lipa kráľa Mateja stojí na význačnom a frekventovanom mieste pred Bojnickým zámkom v Bojniciach. Je to 700 ročná lipa veľkolistá. Ochrana najstaršej a najmohutnejšej lipy na Slovensku a jednej z najstarších v Európe. Má veľkú historickú a kultúrnu hodnotu. Podľa ľudovej tradície ju vysadil vtedajší pán Bojníc Matúš Čák Trenčiansky, pravdepodobne v roku 1301, v roku keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov, Ondrej VI. Lipa vyrástla v prekrásny majestátny strom. Lipa, pod ktorou v 15.storočí údajne viedol rokovania snemu legendárny uhorský kráľ Matej Korvín /1458-1490/, už vtedy bola mohutným košatým stromom. Kráľ, o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady. Vo svojom optime dosahoval strom impozantné rozmery. Hlavné konáre siahali do výšky 28m, obvod v prsnej výške bol 12,5m a priemer koruny 36m. Krásny strom mali v úcte nielen obyvatelia Bojníc a zámku ale dokonca aj nepriatelia. Búrky a vetry poškodili jej najväčšie časti. Začiatkom 50.rokov 20.storočia začal strom rýchlo chátrať. Prvé záznamy o ošetrení lipy sú z roku 1952. Dnes má výšku 9m, obvod kmeňa 11m a priemer koruny 5m. Z pôvodného stromu zostalo len torzo. Pokračujú akcie na jeho záchranu.

 

BOJNICKÉ GINKÁ

Od roku 1988 chránené stromy. Ochrana obnovená v roku 1996. Chránené z vedeckých, estetických, ekologických a krajinárskych dôvodov. Sú to tri 150 ročné ginká dvojlaločné, vysoké 12-19m, s obvodom kmeňov od 181 do 266cm a priemerom koruny 10m. Rastú v Bojniciach v parku.

 

JASEŇ POD BUCHLOVOM

Chránený strom od roku 1983. Ochrana mohutného jaseňa štíhleho s obvodom kmeňa v prsnej výške 634cm, pri koreňových nábehoch až 1000cm, priemer kmeňa 191cm. Výška stromu je 30m, šírka koruny 20m. Predstavuje ukážku rastových možností jaseňa ako prirodzenej súčasti lesov severných svahov Vtáčnika. Jeho vek sa odhaduje na 250 rokov. Ochrana z dôvodov vedeckých, kultúrno-výchovných a študijných.

 

LIPA PRI PRAMENI

Od roku 1988 chránený strom. Ochrana obnovená v roku 1996. Je to 200 ročná lipa veľkolistá. Chránená je z vedeckých, ekologických, estetických a krajinárskych dôvodov. Výška 25m, obvod kmeňa 392cm a priemer koruny 17m. Rastie v Diviackej Novej Vsi.

 

DIVIACKA GLEDÍČIA

Od roku 1988 chránený strom. Ochrana obnovená v roku 1996. Je to 150 ročná gledíčia trojtŕňová, vysoká 17m, s obvodom kmeňa 215cm, priemer koruny 9m. Je chránená z krajinárskeho, ekologického a estetického dôvodu. Rastie vo východnej časti obce Diviaky nad Nitricou.

 

LIPY PRI KOSTOLE V DIVIAKOCH NAD NITRICOU

Od roku 1975 a 1996 chránené stromy z ekologického a krajinárskeho dôvodu. Ochrana obnovená v roku 1996. Sú to tri 200 ročné lipy malolisté a veľkolisté. Výška 22-24m, obvod kmeňa 300-313cm, priemer koruny 14m. Rastú v Diviakoch nad Nitricou pri kostole.

 

LIPA NA ŠAJBÁCH

Za chránený strom vyhlásená v roku 1992 a 1996. Je to 450 ročná lipa malolistá, vysoká 20m, s obvodom kmeňa 620cm a priemerom koruny 20m. Lipa sa vyznačuje súmerným vzrastom, je bohato rozkonárená a tvorí prírodnú dominantu pri hospodárskej budove na samote juhovýchodne od obce Koš. Chránená je z estetického dôvodu.

 

SEKVOJA OBROVSKÁ V NOVEJ LEHOTE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996 z estetických, ekologických, kultúrnych a krajinárskych dôvodov. Rastie v blízkosti kostola svätého Mikuláša biskupa, v záhrade miestnej fary v Novej Lehote. Vzácny cudzokrajný strom sekvojovec mamutí. Vysadený bol v roku 1843. Vysadil ho miestny farár Pavol Ambrózy. Strom je vysoký 22m, priemer koruny je 10m a obvod kmeňa je 459cm. Je to 170 ročný strom.

 

TIS PRI FARE V NOVEJ LEHOTE

Tis s dvoma kmeňmi bol za chránený vyhlásený v roku 1975 a 1996 z estetických dôvodov. Rastie na nádvorí miestnej fary pri kostole svätého Mikuláša biskupa v Novej Lehote. Tis obyčajný bol vysadený v roku 1843. 170 ročný strom má výšku 11m, priemer koruny 14m a kmeň s obvodom 180cm má rozdelený na dve časti. Chránený je z dendrologických a kultúrnych dôvodov.

 

SKUPINA LÍP PRI KOSTOLE A CINTORÍNE V PORUBE

Za chránené stromy vyhlásené v roku 1975 a  1996 z vedeckých, kultúrnych, estetických a ekologických dôvodov. Je to 9 líp veľkolistých a malolistých, výšky od 12 do 22m, s hrúbkou kmeňov od 157 do 376cm, priemerom koruny 7-12m a veku okolo 200 rokov. Rastú v Porube pri kostole a cintoríne.

 

LIPY NA CINTORÍNE VO VEĽKEJ ČAUSI

Od roku 1975 chránené stromy z krajinotvorného dôvodu. Ochrana obnovená v roku 1996. Sú to dve približne 200 ročné lipy malolisté, vysoké 17m, s obvodom kmeňa 330 a 422cm a priemerom koruny 15m. Pekný vzhľad s estetickým a biologickým významom pre životné prostredie obce. Sú to mimoriadne mohutné exempláre, ktoré rastú za obcou Veľká Čausa na cintoríne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist