Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Revúca

BRUSNÍCKA LIPA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 27m, obvodom kmeňa 525cm, priemerom koruny 22m a vekom 400 rokov. Chránená je z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Lipa má kultúrno-historický význam vo vzťahu k histórii obce Brusník. Nachádza sa v obci Rybník v časti Brusník v spodnej časti cintorína.

 

TOPOĽ SIVÝ POD PERPEŠOM

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2003. Topoľ sivý s výškou 37m, obvodom kmeňa 697cm, priemerom koruny 25m a nezisteným vekom. Strom svojimi rozmermi, vitalitou, rastovou schopnosťou a vekom má vysokú hodnotu najmä z vedeckého hľadiska. Nachádza sa v obci Gemerská Ves.

 

GAŠTANY A PLATAN V HUCÍNE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Skupina troch stromov. Sú to dva exempláre pagaštanu konského s výškou 22m, obvodom kmeňa 330 a 280cm, priemerom koruny 18 a 10m a vekom 80 rokov a platan západný s výškou 17m, obvodom kmeňa 259cm, priemerom koruny 20m a vekom 80 rokov. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho, kultúrno-výchovného a estetického dôvodu. Nachádzajú sa v obci Hucín pri materskej škole.

 

JEDĽA V HRDZAVEJ DOLINE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Jedľa biela s výškou 48m, obvodom kmeňa 520cm, priemerom koruny 11m a vekom 220rokov. Chránená je z náučného a biologického dôvodu. Nachádza sa pri obci Muráň v lesnom poraste v NPR Hrdzavá dolina.

 

LIPA V RÁKOŠI NA CINTORÍNE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 440cm, priemerom koruny 19m a vekom 170 rokov. Chránená je z náučného, vedeckého, estetického a krajinárskeho dôvodu. Nachádza sa v obci Rákoš v časti Rákoš na cintoríne.

 

PLATANY V RÁKOŠI-BANI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Sú to tri exempláre platanu západného s výškou od 22 do 23m, obvodom kmeňa od 262 do 323cm, priemerom koruny od 24 do 28m a vekom 120 rokov. Chránené sú z biologického, náučného, vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádzajú sa v obci Rákoš v časti Rákošská Baňa na prístupovej ceste k bani.

 

GAŠTANY V RATKOVSKOM BYSTROM

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2003. Sú to dva exempláre gaštana jedlého s nezistenou výškou, obvodom kmeňa 515 a 345cm, priemerom koruny 15 a 19m a nezisteným vekom. Stromy predstavujú okrem svojej mimoriadnej estetickej a krajinotvornej funkcie aj študijný objekt rastových schopností tejto dreviny v podmienkach stredoeurópskej klímy v podhorskej oblasti. Nachádzajú sa v obci Ratkovské Bystré.

 

LIPY V REVÚCEJ PRI ŠTÁTNEJ CESTE

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Sú to dva exempláre lipy malolistej s výškou 24 a 21m, obvodom kmeňa 432 a 422cm, priemerom koruny 15 a 20m a vekom 230 a 220 rokov. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho, historického, kultúrno-výchovného a estetického dôvodu. Nachádza sa severozápadne od Revúcej pri štátnej ceste medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou.

 

STROMY V REVÚCEJ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Je to skupina 25 exemplárov pagaštanu konského a 13 exemplárov smrekov obyčajných s výškou od 19 do 28m, obvodom kmeňa od 122 do 240cm, priemerom koruny od 4 do 18m a vekom 80 rokov. Stromy sú významným krajinotvorným a estetickým prvkom areálu cintorína. Chránené sú z vedeckého, náučného a kultúrneho dôvodu. Nachádzajú sa v Revúcej na starom cintoríne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist