Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Rožňava

DUB V JOVICIACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 210cm, priemerom koruny 7m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Jovice pri oplotení záhrady vedľa zvonice.

 

LIPY V KOVÁČOVEJ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 27 a 35m, obvodom kmeňa 287 a 357cm, priemerom koruny 9 a 10m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-historických, rekreačných, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa na západnom okraji obce Kováčová vedľa hlavnej cesty pri kríži.

 

DUBY V KRÁSNOHORSKOM PODHRADÍ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Je to sedem exemplárov dubu letného s výškou 24-38m, obvodom kmeňa 188-301cm, priemerom koruny 8-17m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádzajú sa pri úpätí hradného kopca na severovýchodnom okraji obce Krásnohorské Podhradie vedľa cesty na Úhornú.

 

LIPY V ROCHOVCIACH

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Je to osem exemplárov lipy malolistej s výškou 33-39m, obvodom kmeňa 185-315cm, priemerom koruny 10-15m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Rochovce vpravo od štátnej cesty smerom na Slavošovce.

 

BUK V ROŽŇAVE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1996. Buk letný s výškou 38m, obvodom kmeňa 380cm, priemerom koruny 14m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v Rožňave v parku pred materskou školou a sociálnym ústavom.

 

LIPY V RUDNEJ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Sú to tri exempláre esteticky významných líp malolistých s výškou 27-32m, obvodom kmeňa 409-436cm, priemerom koruny 7-17m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Rudná pri oplotení cintorína vedľa hlavnej cesty vedúcej obcou.

 

LIPA V SILICI

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 18m, obvodom kmeňa 225cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Silica vo vnútri oplotenia objektu kostola reformovanej cirkvi.

 

LIPA V STRATENEJ

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 20m, obvodom kmeňa 362cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Stratená v záhrade domu č.88.

 

LIPY V ŠTÍTNIKU

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to 8 exemplárov lipy malolistej s výškou 22-36m, obvodom kmeňa 190-370cm, priemerom koruny 7-16m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Štítnik pri južnom oplotení cintorína.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist