Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Ružomberok

BREST PRI KAŠTIELI MITOŠINY

Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 442cm, výškou 23m, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 110 rokov. Je významný z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska. Rastie v Bešeňovej, časti Mitošiny, pri kaštieli.

 

JAVOR V RUŽOMBERKU POD TICHÝM

Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Javor mliečny s obvodom kmeňa 360cm, výškou 28m, priemerom koruny 23m a vekom 200 rokov. Strom je spojený s históriou SNP a udalosťami pri oslobodzovaní Liptova 1.československým armádnym zborom a Sovietskou armádou. Strom je významný z kultúrneho, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie pri štátnej ceste Ružomberok – Banská Bystrica.

 

JEDĽA V LIPTOVSKEJ OSADE – TEPLÔ

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Jedľa biela s obvodom kmeňa 446cm, výškou 40m, priemerom koruny 6m a vekom 150 rokov. Strom je významný z kultúrneho, vedeckého a ekologického významu. Rastie v lesnom poraste blízko lesnej cesty vedúcej dnom doliny Teplô. Dolian sa nachádza za Liptovskou Osadou smerom na obec Liptovské Revúce.

 

LIPA MALOLISTÁ V IVACHNOVEJ

Za chránený boli vyhlásené v roku 1975 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 415cm, výškou 13m, priemerom koruny 12m a vekom 110 rokov. Je významná z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastie za obecným úradom.

 

LIPA VEĽKOLISTÁ V IVACHNOVEJ

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 430cm, výškou 13m, priemerom koruny 8ma a vekom 110 rokov. Je významná z estetického, biologického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho významu. Rastie pri ceste na poľnohospodárske družstvo.

 

LIPA V ĽUBOCHNI PRI KOLLÁROVOM DOME

Za chránený bola vyhlásená v roku 1978 a 1996. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 481cm, výškou 25m, priemerom koruny 22m a vekom 150 rokov. Strom je významný  z vedeckého, kultúrneho a estetického hľadiska. Je spojený s históriou slovenského národa v Liptove.

 

LIPA V MADOČANOCH

Za chránenú bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 570cm, výškou 20m, priemerom koruny 10m a vekom 110 rokov. Strom je významný z estetického, biologického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska. Rastie pri starej ceste smerom na obec Lúčky.

 

LIPA V STANKOVANOCH PRI KOSTOLE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 412cm, výškou 25m, priemerom koruny 22m a vekom 120 rokov. Strom je významný z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastie pri kostole v obci.

 

LIPA V STANKOVANOCH PRI OBECNOM ÚRADE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 398, výškou 22m, priemerom koruny 10m a vekom 110 rokov. Strom je významný z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastie pri obecnom úrade v obci.

 

LIPOVÁ ALEJA

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1978 a 1996. Je to skupina 110 stromov, lipová aleja, ktorú tvoria exempláre lipy malolistej spojené s históriou klimatických kúpeľov v Ľubochni. Vek okolo 110 rokov. Stromy boli vysadené koncom 19.storočia. Sú významné z kultúrno-výchovného, estetického, zdravotného, krajinotvorného, vedeckého a ekologického hľadiska. Rastú vo veľkom kúpeľnom parku v Ľubochni. Aleja vytvára významný prechod z prostredia kúpeľnej osady do horského prostredia Ľubochnianskej doliny. Lipová aleja vedie od hlavnej cesty cez obec až po futbalový štadión.

 

LIPY V HRBOLTOVEJ

Za chránené boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Sú to štyri exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 182cm, výšku 20m a priemer koruny 15m. Druhá má obvod kmeňa 224cm, výšku 23m a priemer koruny 16m. Tretia má obvod kmeňa 240cm, výšku 25m a priemer koruny 16m. Posledná lipa má obvod kmeňa 225cm, výšku 24m a priemer koruny 18m. Stromy majú vek okolo 100 rokov. Sú významné z kultúrneho, vedeckého, ekologického, krajinotvorného a estetického hľadiska. Rastú v Hrboltovej v lokalite v Hruští.

 

LISKOVSKÁ LIPA

Za chránený bola vyhlásená v roku 1999. Je to lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 34cm, výškou 24m, priemerom koruny 16m a vekom okolo 120 rokov. Strom je významný z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného, estetického, kultúrneho a vedeckého. Nezistené miery?

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist