Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Spišská Nová Ves

PAGAŠTAN V HRABUŠICIACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2007. Pagaštan konský s výškou 18m, obvodom kmeňa 510cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránený z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Hrabušice.

 

LIPA V JAMNÍKU

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 23m, obvodom kmeňa 510cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránená z kultúrnych, krajinárskych, biologických a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Jamník.

 

LIPY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. V meste v areáli SPŠ sa nachádza lipa veľkolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 385cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. V mestskej časti Ferčekovce rastie lipa malolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 710cm, priemerom koruny 28m a vekom viac ako 300 rokov. Je to najväčší strom svojho druhu na východnom Slovensku. Stromy sú dôležité z hľadiska biologického, estetického i životného prostredia. Sú chránené z vedecko-výskumného, osvetovo-výchovného, krajinárskeho a estetického dôvodu.

 

SPIŠSKONOVOVESKÝ JAVOR

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2008. Javor horský s výškou 22m, obvodom kmeňa 320cm, priemerom koruny 11m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v Spišskej Novej Vsi.

TOPlist