Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Svidník

LIPA V BELEJOVCIACH

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 325cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránená z krajinárskych, estetických, kultúrno-historických, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Belejovce pri kostole vedľa zrúcaného starého kostola.

 

MAZGALICKÁ LIPA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2008. Lipa veľkolistá s výškou 32m, obvodom kmeňa 400cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 200 rokov. Významný strom je chránený z vedeckých, ekologických a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Dlhoňa na lesnom pozemku.

 

DUB V HUNKOVCIACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Mohutný dub letný s výškou 18m, obvodom kmeňa 405cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z estetických, kultúrnych, historických, rekreačných, vedeckých a náučných dôvodov. Nachádza sa v obci Hunkovce na cintoríne pri kostole.

 

DUBY V KRAJNOM ČIERNOM

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Sú to tri exempláre duba letného s výškou 22m, obvodom kmeňa 265, 224 a 279cm, priemerom koruny 10m a vekom viac ako 100 rokov. Sú chránené z historických, estetických, kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Krajné Čierno v intraviláne okolo kultúrnej pamiatky Drevený kostolík.

 

LIPA MALOLISTÁ V MIROLI

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 20m, obvodom kmeňa 472cm, priemerom koruny 8m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránená z dendrologických, estetických, kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádza sa v obci Miroľa pri drevenom kostole.

 

LIPY MALOLISTÉ V RADOME

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Sú to štyri exempláre lipy malolistej s výškou 26-33m, obvodom kmeňa 233-415cm, priemerom koruny 9-16m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené pre svoj vek, mohutný vzrast a krajinársky a estetický vzhľad. Ďalej z kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Radoma na príjazdovej ceste pri kostole.

 

LIPY V ROZTOKOCH

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Je to 8 exemplárov lipy malolistej s výškou 21m, obvodom kmeňa 170-312cm, priemerom koruny 8m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z estetických, kultúrnych, ekologických, rekreačných, a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Roztoky pri kostole zvnútra ohradného múrika.

 

DUB LETNÝ VO SVIDNÍKU

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Dub letný s výškou 35m, obvodom kmeňa 355cm, priemerom koruny 24m a vekom viac ako 260 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, ekologických, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádza sa v Svidníku ba cintoríne.

 

LIPA MALOLISTÁ VO SVIDNÍKU

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 337cm, priemerom koruny 14m a vekom viac ako 260 rokov. Je chránená z krajinársko-estetických, dendrologických, vedeckých a kultúrnych dôvodov. Nachádza sa v Svidníku v priestore okolo kostola.

 

LIPY VO VYŠNEJ JEDĽOVEJ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1997. Sú to tri exempláre lipy malolistej s výškou 19m, obvodom kmeňa 315, 385 a 355cm, priemerom koruny 10, 16 a 14m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z krajinársko-estetických, biologických a kultúrno-historických, vedecko-výskumných, ekologických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Vyšná jedľová pri grécko-katolíckom kostole po jeho obvode.

 

SKALNIANSKY JASEŇ

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2008. Jaseň štíhly s výškou 34m, obvodom kmeňa 420cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 250 rokov. Významný strom je chránený z vedeckých, ekologických a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Vyšná Pisaná na lesnom pozemku.

 

VYŠNOORLÍCKA LIPA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2011. Lipa malolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 397cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 390 rokov. Významný strom je chránený z vedeckých, ekologických a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Vyšný Orlík pri kostole.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist