Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Trebišov

PLATANY V BIELI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Tri exempláre platanu západného s výškou 28m, obvodom kmeňa 415, 410 a 470cm, priemerom koruny 32, 20 a 33m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedeckých, estetických, náučných a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v obci Biel v historickom parku.

 

PAGAŠTAN V BOŽČICIACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Pagaštan konský s výškou 21m, obvodom kmeňa 388cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 180 rokov. Je chránený z estetických, náučných, vedeckých a krajinárskych dôvodov. Patrí k významným krajinným prvkom. Nachádza sa v obci Parchovany v časti Božčice.

 

DUBY V PARCHOVANOCH

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre dubu letného s výškou 25 a 20m, obvodom kmeňa 600 a 657cm, priemerom koruny 30 a 29m a vekom viac ako 250 a 300 rokov. Sú chránené z vedeckých, náučných, estetických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v obci Parchovany.

 

PLATAN VO VEĽATOCH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Platan západný s výškou 25m, obvodom kmeňa 410cm, priemerom koruny 29m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránený z náučných, vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Veľaty pri miestnej základnej škole.

 

KAZIMÍRSKE DUBY

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre dubu letného s výškou 25 a 22m, obvodom kmeňa 625 a 503cm, priemerom koruny 19 a 23m a vekom viac ako 250 a 200 rokov. Sú chránené z vedeckých, náučných, biologických, estetických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v obecnom parku v časti Veľký Kazimír.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist