Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Trnava

SEKVOJOVEC V PARKU V CÍFERI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Sekvojovec mamutí s výškou 50m, obvodom kmeňa 536cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 150 rokov. Vzhľadom na svoj vek je mimoriadne významným stromom v okrese. Je chránený z estetických, krajinotvorných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Cífer v parku.

 

LIPA NA CINTORÍNE V DOBREJ VODE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Mohutná lipa malolistá s výškou 35m, obvodom kmeňa 655cm, priemerom koruny 18m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránená z kultúrnych, historických, krajinotvorných, krajinárskych a estetických dôvodov. Mimoriadne významný strom v okrese. Nachádza sa v obci Dobrá Voda na cintoríne.

 

SEKVOJOVEC V PARKU V DOLNEJ KRUPEJ

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Sekvojovec mamutí s výškou 48m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 120 rokov (pochádza z 2.polovice 19.storočia). Vzhľadom na svoj vek je mimoriadne významným stromom v okrese. Je chránený z vedeckých, ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Dolná Krupá.

 

DOLNOLOVČICKÝ BRESTOVEC

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2006. Brestovec západný s výškou 18m, obvodom kmeňa 360cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 150 rokov. Významný strom je chránený z vedeckých, ekologických a krajinotvorných dôvodov. Nachádza sa v obci Dolné Lovčice.

 

FÁNDLYHO JABLOŇ

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2002. Jabloň domáca s výškou 10m, obvodom kmeňa 110cm, priemerom koruny 9m a vekom viac ako 45 rokov. Je chránená z dôvodu zabezpečenia ochrany jedného exemplára bezkorunnej variety jablone domácej, ktorá je spätá s prácou významného slovenského kňaza, spisovateľa a vychovávateľa Juraja Fándlyho, z dôvodu jedinečnosti a genetickej hodnoty. Ide o biologickú zvláštnosť patriacu k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Nachádza sa v obci Naháč.

 

LIPA PRI KOSTOLE V SMOLENICIACH

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Lipa malolistá s výškou 23m, obvodom kmeňa 653cm, priemerom koruny 21m a vekom viac ako 300 rokov. Vzhľadom na svoj vek je mimoriadne významným stromom v okrese. Je chránená z kultúrnych, krajinotvorných, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Smolenice pri kostole.

 

LIPY PRI KALVÁRII

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 a 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej s výškou 12 a 28m, obvodom kmeňa 502 a 555cm, priemerom koruny 10 a 11m a vekom viac ako 200 rokov. Stromy majú vysoký vek, rozmery a historickú hodnotu. Sú chránené z kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v Trnave pri Kalvárii v parku p. Lišku.

 

PLATANY V PARKU VO VODERADOCH

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Sú to dva exempláre platanu javorolistého s výškou 37 a 32m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 26 a 16m a vekom viac ako 150 rokov. Vzhľadom na ich vek sú to mimoriadne významné stromy v okrese. Sú chránené z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Voderady v parku.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist