Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Veľký Krtíš

BREST V BALOGU NAD IPĽOM

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Brest väzový s výškou 17m, obvodom kmeňa 495cm, priemerom koruny 13m a vekom 250 rokov. Je chránený z biologických, estetických, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Balog nad Ipľom vo dvore súkromného pozemku domu č.36.

 

LIPY V DAČOVOM LOME

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej s výškou 18 a 23m, obvodom kmeňa 645 a 566cm, priemerom koruny 12 a 16m a vekom 300 a 200 rokov. Stromy majú biologický a estetický význam a spojitosť s pamiatkovým objektom kostola. Sú chránené z biologických, estetických, vedeckých a kultúrnych dôvodov a pre spojitosť s pamiatkovým objektom kostola. Nachádzajú sa v obci Dačov Lom v časti Horný Dačov Lom pri kostole.

 

TOPOLE V DOLNEJ STREHOVEJ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2003. Už iba jeden exemplár topoľa bieleho s nezistenou výškou, obvodom kmeňa 465cm, priemerom koruny 17m a nezisteným vekom. Je chránený z biologických a esteticko-krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Dolná Strehová.

 

GAŠTANY V PRÍBELCIACH

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre gaštana jedlého s výškou 18 a 16m, obvodom kmeňa 474 a 430cm, priemerom koruny 17m a vekom 300 a 250 rokov. Sú chránené z biologických, estetických, vedeckých a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa obci Dolné Príbelce pri gaštanici nad štátnou cestou z Čeboviec do Veľkého Krtíša.

 

DUB PRI DOLNÝCH STRHÁROCH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 20m, obvodom kmeňa 680cm, priemerom koruny 14m a vekom 300 rokov. Je chránený z biologických, estetických, náučno-výchovných, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Dolné Strháre asi 400-500m severozápadne od rekreačného zariadenia v lokalite Koprovnica.

 

OSKORUŠA V HRUŠOVE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Jarabina oskorušová s výškou 16m, obvodom kmeňa 289cm, priemerom koruny 14m a vekom 150 rokov. Je chránená z krajinotvorných, biologických a vedeckých dôvodov. Nachádza sa v obci Hrušov medzi vinicami pri poľnej ceste asi 500m od štátnej cesty na Vinicu.

 

GAŠTAN V MODROM KAMENI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Gaštan jedlý s výškou 15m, obvodom kmeňa 636cm, priemerom koruny 16m a vekom 300 rokov. Je chránený z biologických, estetických, dendrologických, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Modrom Kameni na ulici Drieňovská asi 80m nad domom č.47.

 

GAŠTANY NA JUDINOM VRCHU

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre gaštana jedlého s výškou 17 a 14m, obvodom kmeňa 513 a 585cm, priemerom koruny 17 a 12m a vekom 250 rokov. Sú chránené z biologických, dendrologických, vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v Modrom Kameni na západnom svahu Judinho vrchu asi 800m od hradu.

 

GAŠTANY NA KRAKOROVOM VRCHU

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre gaštana jedlého s výškou 18 a 20m, obvodom kmeňa 418 a 468cm, priemerom koruny 17 a 14m a vekom 250 rokov. Sú chránené z biologických, estetických, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v Modrom Kameni na Krakorovom (Kozom) vrchu asi 100m nad posledným domom č.621.

 

TIS V MODROM KAMENI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Tis obyčajný s výškou 9m, obvodom kmeňa 171cm, priemerom koruny 11m a vekom 200 rokov. Je chránený z estetických, biologicko-krajinárskych a vedeckých dôvodov a pre spojitosť s pamiatkovým objektom hradu. Nachádza sa v Modrom Kameni pred vstupným mostom do objektu hradu.

 

PLATAN V SEČIANKACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Platan javorolistý s výškou 25m, obvodom kmeňa 405cm, priemerom koruny 24m a vekom okolo 200 až 250 rokov. Je chránený pre jeho vek a z krajinárskych, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Sečianky v parku. V skupine troch exemplárov je najbližšie k ceste.

 

DUB V SEČIANKACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 471cm, priemerom koruny 18m a vekom 250 rokov. Je chránený z biologických, vedeckých, ekologických a esteticko-krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Sečianky pri kostole asi 10m v osi kostola.

 

TOPOĽ V SELEŠŤANOCH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Topoľ čierny s výškou 21m, obvodom kmeňa 626cm, priemerom koruny 20m a vekom 150 rokov. Je chránený z krajinársko-estetických, biologických, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Selešťany v lokalite Záhorce pri toku Ipeľ.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist