Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Žarnovica

HODRUŠSKÝ GAŠTAN

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1996. Mohutný gaštan jedlý s výškou 18m, obvodom kmeňa 705cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z kultúrnych, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Je druhým najobjemnejším gaštanom evidovaným na území Slovenska. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v obci Hodruša-Hámre v časti Banská Hodruša v lokalite Pázmánov dvor.

 

LIPY V KYSLEJ

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1992 a 1996. Dva exempláre lipy veľkolistej s výškou 15 a 11m, obvodom kmeňa 525 a 365cm, priemerom koruny 10 a 8m a vekom 350 rokov. Lipy boli vysadené pri Kaplnke Panny Márie v roku 1666 tri roky po spustošení osady Dolné Hámre Turkami. Sú to cenné jedince dokumentujúce rastové schopnosti lipy veľkolistej pri cennom pamiatkovom objekte. Sú chránené z kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v obci Hodruša-Hámre v časti Dolné Hámre pri autobusovej zastávke na Kyslej po oboch stranách cesty.

 

BEŇADICKÁ LIPA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1994 a 1996. Lipa malolistá s výškou 22m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 23m a vekom 200 rokov. Je chránená z kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v obci Hronský Beňadik v lokalite Vartička asi 250m juhozápadne od kláštora.

 

KĽACKÉ DUGLASKY

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 a 2009. Sú to tri exempláre duglasky tisolistej s výškou od 37 do 42m, obvodom kmeňa od 254 do 287cm, priemerom koruny od 7 do 9m a vekom 120 rokov. Sú chránené ako mimoriadne významné stromy z vedeckých, ekologických a krajinotvorných  dôvodov. Nachádzajú sa severne od obce Kľak.

 

BREKYŇA NA SITÁROVOM VRCHU

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1993 a 1996. Jarabina brekyňová s výškou 21m, obvodom kmeňa 232cm, priemerom koruny 15m a vekom 50 rokov. Jedinec zasadený slovenským národovcom, učiteľom Štefanom Volfom. Je chránená z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani v lokalite Sitárov vrch a rastie v strede ovocných sadov.

 

HRUŠKA ZELIENKA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Hruška obyčajná s výškou 16m, obvodom kmeňa 310cm, priemerom koruny 12m a vekom 300 rokov. Pozoruhodný jedinec viažuci sa na históriu ovocinárstva v oblasti novobanských štálov. Je chránená z vedeckých a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani na samote U Lohajov vedľa domu.

 

ĽALIOVNÍK V NOVEJ BANI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Ľaliovník tulipánokvetý s výškou 18m, obvodom kmeňa 207cm, priemerom koruny 11m a vekom 100 rokov. Jediný exemplár stromu tohto druhu na území mesta. Je chránený z vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani v záhrade materskej školy (bývalá záhrada Kopernických).

 

LIPA V NOVEJ BANI

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 584cm, priemerom koruny 22m a vekom 270 rokov. Dendrologický význam ako mohutný jedinec a biologicky ako významný prvok životného prostredia mesta. Zasadená bola v roku 1726 pri príležitosti opráv kostola po vypálení tureckými vojskami. Je chránená z kultúrnych, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani pred rímsko-katolíckym kostolom.

 

PUSZTELNIKOV BREČTAN

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1996. Mohutný brečtan popínavý s výškou 4m, obvodom kmeňa 44cm, priemerom koruny 3m a vekom 90 rokov. Je chránený z kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v Novej Bani na cintoríne.

 

SEKVOJOVEC NA CINTORÍNE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1979 a 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 23m, obvodom kmeňa 477cm, priemerom koruny 12m a vekom 100 rokov. Cudzokrajný strom. Jeho mohutnosť pôsobí estetickým dojmom. Zasluhuje si pozornosť a zvýšenú ochranu. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani na starom evanjelickom cintoríne.

 

SEKVOJOVEC NA FERIANCOVOM RÍGLI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1993 a 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 30m, obvodom kmeňa 261cm, priemerom koruny 8m a vekom 50 rokov. Je chránený ako jedinec zriedkavého druhu z estetických , dendrologických, vedeckých a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani pri poľnohospodárskej usadlosti v lokalite Feriancov rígel.

 

SEKVOJOVCE NA SALAŠISKU

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina piatich exemplárov sekvojovca mamutieho s výškou od 27 do 30m, obvodom kmeňa od 265 do 380cm, priemerom koruny od 7 do 10m a vekom 100 rokov. Sú chránené z estetických, vedeckých, krajinárskych, estetických a dendrologických dôvodov. Nachádzajú sa v Novej Bani. Na ceste z Rudna nad Hronom na odbočke na lesnú cestu v smere Kostivrch sa po 2km treba dať odbočkou vľavo a odtiaľ asi 500m.

 

SEKVOJOVEC PRI ZVONIČKE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 34m, obvodom kmeňa 212 cm, priemerom koruny 12m a vekom 60 rokov. Vzácny výskyt introdukovanej dreviny v extraviláne mesta Nová Baňa. Spolu s ostatnými jedincami na tejto lokalite vytvára pekný krajinársky ráz. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani asi 1km od centra mesta v lokalite Kohútov.

 

SEKVOJOVEC NA VOZNICI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 30m, obvodom kmeňa 430cm, priemerom koruny 14m a vekom 90 rokov. Vzácny výskyt introdukovanej dreviny v extraviláne obce. Svojim mohutným vzrastom tvorí dominantu voľného priestranstva. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Voznica pri horárni v lokalite Slavkov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist