Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Žiar nad Hronom

DUB V KREMNICI

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 537cm, priemerom koruny 30m a vekom 300 rokov. Strom svojim vekom, obvodom kmeňa a veľkosťou koruny tvorí dominantný objekt Zechenterovej záhrady. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Kremnici v západnej časti Zechenterovej záhrady.

 

LIPA V KREMNICI-LEOPOLD ŠACHTA

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa veľkolistá s výškou 28m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny 22m a vekom 230 rokov. Je chránená z dôvodu jej krajinárskej dominanty a z vedecko-výskumného, náučného, kultúrno-výchovného, ekologického, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádza sa v Kremnici asi 45m od hraničného kameňa pri dome č.808.

 

SEKVOJA OBROVSKÁ

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 22m, obvodom kmeňa 472cm, priemerom koruny 9m a vekom 100 rokov. Je chránený z dôvodu jeho krajinárskej dominanty a z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v Kremnici v záhrade pred domom č.629 na Zlatej ulici (Morova záhrada).

 

TISY V KREMNICI

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre tisu obyčajného s výškou 13 a 15m, obvodom kmeňa 252 a 231cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Sú chránené z kultúrnych a vedeckých dôvodov. Nachádzajú sa v Kremnici a rastú v blízkosti domu, v ktorom žil a pracoval slovenský spisovateľ Dr. Zechenter Laskomerský. Nachádzajú sa v severovýchodnej časti Zechenterovej záhrady pri dome č.948.

 

LIPA V KREMNICI-STARÉ PIARGY

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa veľkolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 500 cm, priemerom koruny 14m a vekom 250 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Kremnické Bane asi 1000m od rázcestia štátnej cesty z Kremnice do Martina a miestnej komunikácie na Staré Piargy.

 

DUB PRI LUTILE

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Starý, mohutný, esteticky významný dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 355cm, priemerom koruny 20m a odhadovaným vekom 200 rokov. Je chránený z vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa pred obcou Lutila pri ceste do obce Lovčica-Trubín asi 100m od odbočky štátnej cesty Žiar nad Hronom – Handlová.

 

WILCKENSOVÉ PAMÄTNÉ STROMY

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1986 a 1996. Skupina štyroch stromov. Dva exempláre javora mliečneho s výškou 21 a 23m, obvodom kmeňa 220 a 240cm, priemerom koruny 7 a 9m a vekom 80 rokov a dva exempláre smrekovca opadavého s výškou 26 a 27m, obvodom kmeňa 240 a 245cm, priemerom koruny 8 a 9m a vekom 80 rokov. Boli vysadené pri pamätníku profesora Dr. Henricha Davida Wilckensa /1763-1832/, zakladateľa lesníckej vedy, významnej osobnosti v histórii lesníctva na Slovensku. Sú chránené z náučných, kultúrnych a výchovných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Repište na križovatke pri odbočke na Detvu.

 

DUGLASKA V STAREJ KREMNIČKE

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Duglaska tisolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 274cm, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Svojim zdravotným stavom a mohutnosťou kmeňa je ojedinelým exemplárom v tunajších lesných porastoch. Je chránená z vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa pri obci Stará Kremnička v lokalite Ždáňska Studňa pri ústí prameňa Potôčik.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist