Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Žilina

BOROVICE V TERCHOVEJ

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre borovice hladkej. Prvá má obvod kmeňa 222cm, výšku 22m a priemer koruny 10m. Druhá má obvod kmeňa 212cm, výšku 21m a priemer koruny 10m. Oba stromy majú vek 150 rokov. Exot pôvodne zo Severnej Ameriky. Je to ojedinelý výskyt na území okresu. Rastú na cintoríne.

 

BREST V KAMENNEJ PORUBE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 309cm, výškou 28m, priemerom koruny 10m a vekom 130 rokov. Je to ojedinelý výskyt brestu vyššieho veku v okrese. Plní zdravotno-hygienickú funkciu. Je významný z kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastie pri dome č.71.

 

BREST V RAJECKEJ LESNEJ

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 425cm, výškou 26m, priemerom koruny 14m a vekom 130 rokov. Krásny prírodný a estetický doplnok. Je chránený z kultúrneho, vedeckého a estetického významu. Je to najstarší zistený brest v okrese, ktorý rastie pri barokovej kaplnke z 2.polovice 18.storočia na okraji obce.

 

BREST V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 405cm, výškou 30m, priemerom koruny 15m a vekom 120 rokov. Má biologickú a estetickú hodnotu. Je to vzhľadom na jeho vysoký vek zriedkavý výskyt v okrese. Je významný z kultúrneho, vedeckého a estetického významu. Rastie pred hotelom Veľká Fatra.

 

BUKY V BELEJ

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre buka lesného rastú v osade Nižné Kamence, Kobrtkovia. Prvý buk má obvod kmeňa 325, výšku 28m a priemer koruny 20m. Druhý buk má obvod kmeňa 370cm, výšku 28m a priemer koruny 22m. Oba stromy majú vek 200 rokov. Plnia pôdoochranársku, biologickú a estetickú funkciu. Sú významné z vedeckého, ekologického a estetického hľadiska.

 

JAVOR V ŽILINE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Javor cukrový s obvodom kmeňa 333cm, výškou 22m, priemerom koruny 16m a vekom 130 rokov. Strom plní zdravotno-hygienickú funkciu. Exot severoamerického pôvodu a jediný exemplár svojho druhu vyššieho veku v okrese. Je významný z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastie na Sokolovskej ulici.

 

JAVORY V STRÁNSKOM

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to štyri exempláre javora horského. Prvý strom má obvod kmeňa 273cm, výšku 18m a priemer koruny 9m. Druhý strom má obvod kmeňa 254cm, výšku 19m a priemer koruny 8m. Tretí strom má obvod kmeňa 230cm, výšku 17m a priemer koruny 8m. Štvrtý strom má obvod kmeňa 207cm, výšku 17m a priemer koruny 7m. Všetky stromy majú vek viac ako 120 rokov. Pozoruhodná a esteticky pôsobivá skupina stromov na svahu, ktorá plní pôdoochranársku funkciu. Jej súčasťou je javor s najväčším obvodom kmeňa v okrese. Stromy sú významné z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastú pod cintorínom.

 

ĽALIOVNÍK V ŽILINE

Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Ľaliovník tulipánokvetý s obvodom kmeňa 282cm, výškou 25m, priemerom koruny 12m a vekom 100 rokov. Jedinečný solitér veľkej architektonickej hodnoty a výnimočný exot v rámci okresu. Je významný z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastie na Kysuckej ceste.

 

LIPA V DIVINKE

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 420cm, výškou 25m, priemerom koruny 11m a vekom 130 rokov. Je to najmohutnejší a najstarší jedinec v okrese a výrazná dominanta v krajine. Je významná z kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska. Rastie na cintoríne v obci.

 

LIPA V ĎURČINEJ

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 623cm, výškou 23m a priemerom koruny 16m. Má vek 250 rokov. Je unikátnym objektom v okrese, vyniká vekom i dimenziami. Je pozoruhodná najmä impozantným a kompaktným kmeňom. Je významná z kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastie v lokalite Očkech grunt.

 

LIPA V GBEĽANOCH

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 374cm, výškou 27m, priemerom koruny 14m a vekom 130 rokov. Plní estetickú a zdravotno-hygienickú funkciu. Je významná z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastie na cintoríne v obci.

 

LIPA V HORNOM HRIČOVE

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 350cm, výškou 20m, priemerom koruny 15m a vekom 130 rokov. Krajinárska dominanta širokého okolia. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie v obci na starom cintoríne.

 

LIPA V KRASŇANOCH

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 565cm, výškou 30m, priemerom koruny 20m a vekom okolo 250 rokov. Plní estetickú, biologickú a zdravotno-hygienickú funkciu. Je významná z ekologického a estetického významu. Rastie na starom cintoríne.

 

LIPA V LIETAVE

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 438cm, výškou 22m, priemerom koruny 20m a vekom okolo 130 rokov. Má vysokú dendrologickú a estetickú hodnotu. Je významná z kultúrneho, vedeckého a estetického významu. Rastie v lokalite Pod hájom.

 

LIPA V LUTIŠIACH

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 413cm, výškou 22m, priemerom koruny 18m a vekom 130 rokov. Má veľkú estetickú a biologickú hodnotu. Je významná z kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska. Rastie v osade Turčanovia.

 

LIPA V PAŠTINEJ ZÁVADE

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 392cm, výškou 25m, priemerom koruny 10m a vekom 130 rokov. Je to významná dominanta obce, ktorá plní pôdoochranársku funkciu. Je chránená z kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho významu. Rastie v obci pri dome č.28.

 

LIPA V RAJCI

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 378cm, výškou 26m, priemerom koruny 12m a vekom 130 rokov. Je to esteticky veľmi pôsobivý jedinec vyššieho veku. chránená je z kultúrneho, vedeckého a estetického významu. Rastie na evanjelickom cintoríne.

 

LIPA V STRÁNSKOM

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 321cm, výškou 20m, priemerom koruny 6ma a vekom 120 rokov. Je to strom vysokej estetickej hodnoty a výrazná dominanta v okolitej poľnohospodárskej krajine. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie za cintorínom.

 

LIPA V TERCHOVEJ

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 490cm, výškou 26m, priemerom koruny 16m a vekom 300 rokov. Strom plní estetickú a zdravotno-hygienickú funkciu. Patrí k najstarším stromom okresu. Je významná z kultúrneho, ekologického a estetického hľadiska. Rastie v osade Holúbkovci.

 

LIPA V TURÍ

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 388cm, výškou 29m, priemerom koruny 11m a vekom 130 rokov. Strom vysokého veku a biologickej a estetickej hodnoty. Je významný z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie pri kostole.

 

LIPOVÁ ALEJA V ŽILINE-BYTČICI

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to šesť exemplárov lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 239cm, výšku 19m a priemer koruny 7m. Druhá lipa má obvod kmeňa 242cm, výšku 20m a priemer koruny 7m. Tretia lipa má obvod kmeňa 250cm, výšku 19m a priemer koruny 7m. Štvrtá lipa má obvod kmeňa 257cm, výšku 19m a priemer koruny 7m. Piata lipa má obvod kmeňa 262cm, výšku 20m a priemer koruny 7m. Šiesta lipa má obvod kmeňa 344cm, výšku 21m a priemer koruny 8m. Všetky stromy majú vek 130 rokov. Je to jedna z mála alejí vyššieho veku. Plní estetickú a zdravotno-hygienickú funkciu. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie vedľa štátnej cesty.

 

LIPY V BELEJ

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Jedna lipa malolistá a jedna lipa veľkolistá. Rastú za obcou pri božej muke na samote Hajasovci. Lipa malolistá má obvod kmeňa 370cm, výšku 25m, priemer koruny 10m a vek 200 rokov. Lipa veľkolistá má obvod kmeňa 360cm, výšku 26m, priemer koruny 15m a vek 250 rokov. Stromy plnia zdravotno-hygienickú, estetickú a krajinotvornú funkciu. Sú významné z ekologického, krajinárskeho a estetického hľadiska.

 

LIPY V ČIČMANOCH

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 456cm, výšku 20m a priemer koruny 7m. Druhá lipa má obvod kmeňa 495cm, výšku 22m a priemer koruny 6m. Oba stromy majú vek 330 rokov. Sú významné z historického, kultúrneho a estetického hľadiska. Lipy rastú pri kostole.

 

LIPY V NEZBUDSKEJ LÚČKE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to tri exempláre lipy, z toho jedna lipa malolistá a dve lipy veľkolisté. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 356cm, výškou 31m, priemerom koruny 11m. Prvá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 393cm, výšku 29m a priemer koruny 11m. Druhá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 380cm, výšku 31m a priemer koruny 11m. Všetky stromy majú vek okolo 250 rokov. Sú významné svojim vysokým vekom a chránené sú z historického, vedeckého a estetického hľadiska. Rastú východne od obce na kopci pri majeri.

 

LIPY VO SVEDERNÍKU

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to tri exempláre lipy malolistej a tri exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa malolistá má obvod kmeňa 260cm, výšku 25m a priemer koruny 10m. Druhá lipa malolistá má obvod kmeňa 238cm, výšku 24m a priemer koruny 10m. Tretia lipa malolistá má obvod kmeňa 288cm, výšku 24m a priemer koruny 8m. Prvá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 408cm, výšku 24m a priemer koruny 8m. Druhá lipa malolistá má obvod kmeňa 290cm, výšku 22m a priemer koruny 7m. Tretia lipa malolistá má obvod kmeňa 254cm, výšku 23m a priemer koruny 9m. Všetky stromy majú vek 120 rokov. Stromy sú výrazným krajinotvorným prvkom uprostred poľnohospodársky využívanej pôdy. Sú významné z kultúrneho, estetického a vedeckého významu. Rastú na cintoríne.

 

LIPY VO VIŠŇOVOM

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to päť exemplárov stromov, z toho tri lipy veľkolisté a dve lipy malolisté. Prvá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 412cm, výšku 29m a priemer koruny 12m. Druhá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 407cm, výšku 23m a priemer koruny 8m. Tretia lipa veľkolistá má obvod kmeňa 375cm, výšku 29m a priemer koruny 9m. Prvá lipa malolistá má obvod kmeňa 328cm, výšku 19m a priemer koruny 9m. Druhá lipa malolistá má obvod kmeňa 335cm, výšku 18m a priemer koruny 14m. Všetky stromy majú vek 100 rokov. Sú významné z estetického, kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastú za kostolom.

 

LIPY V RAJECKEJ LESNEJ

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 321cm, výšku 27m a priemer koruny 9m. Druhá lipa má obvod kmeňa 338cm, výšku 32m a priemer koruny 9m. Oba stromy majú vek 100 rokov. Plnia zdravotno-hygienickú funkciu. Sú významné z estetického, kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastú nad mlynom.

 

LIPY V ŽILINE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to dva exempláre lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 353cm, výšku 20m a priemer koruny 6m. Druhá lipa má obvod kmeňa 504cm, výšku nezistenú a priemer koruny 7m. Stromy majú vek 130 rokov. Sú významné z estetického, biologického, zdravotno-hygienického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho významu. Rastú na Kysuckej ceste.

 

LIPY V ŽILINE-ŽILINSKEJ LEHOTE

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 308cm, výšku 18m a priemer koruny 6m. Druhá lipa má obvod kmeňa 372cm, výšku 22m a priemer koruny 7m. Oba stromy majú vek 130 rokov. Stromy s estetickou funkciou a vyšším vekom. Sú významné z kultúrneho, krajinárskeho a vedeckého hľadiska. Rastú na cintoríne.

 

STROMY V LUTIŠIACH

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Jeden exemplár borovice hladkej s obvodom kmeňa 212cm, výškou 26m, priemerom koruny 18m a dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 317cm, výšku 29m, priemer koruny 20m. Druhá lipa má obvod kmeňa 350cm, výšku 29m a priemer koruny 20m. Všetky stromy majú vek okolo 130 rokov. Stromy tvoria dominantu miestneho cintorína. Sú významné z kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska.

 

STROMY V TERCHOVEJ

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to šesť exemplárov stromov, ktoré rastú pri osade Nový dvor. Dva exempláre brestu horského. Prvý má obvod kmeňa 420cm, výšku 29m, priemer koruny 8m a vek 250 rokov. Druhý brest má obvod kmeňa 380cm, výšku 29m, priemer koruny 12m a vek 200m. Jedna lipa malolistá s obvodom kmeňa 390cm, výškou 26m, priemerom koruny 12m a vekom 200 rokov. Jeden smrek obyčajný s obvodom kmeňa 368cm, výškou 35m, priemerom koruny 8m a vekom 130 rokov. Jedna lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 385cm, výškou 25m, priemerom koruny 12m a vekom 250 rokov. Stromy sú významné z estetického a ekologického hľadiska.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist