Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chránené stromy v okrese Zlaté Moravce

DUB V HOSTÍ

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Dub cerový s výškou 22m, obvodom kmeňa 549cm, priemerom koruny 27m a vekom viac ako 250 rokov. Významný exemplár je chránený z kultúrnych, historických, vedeckých, krajinotvorných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Hostie pri miestnom kostole.

 

VELČICKÉ CERY

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Je to 19 exemplárov duba cerového s výškou 18-26m, obvodom kmeňa 234-530cm, priemerom koruny 13-27m a vekom viac ako 350 rokov. Tvoria jednu z najväčších skupín duba cerového na mimolesnom území na Slovensku. Sú chránené z kultúrnych dôvodov. Nachádzajú sa pri obci Velčice v lokalite Danielia obora.

 

PLATAN V ZLATÝCH MORAVCIACH

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Platan javorolistý s výškou 24m, obvodom kmeňa 485cm, priemerom koruny 32m a vekom viac ako 150 rokov. Pozoruhodný exemplár s dobrým zdravotným stavom, má nádherný habitus a vysokú sadovnícku hodnotu. Chránený je z biologicko-dendrologických, estetických a krajinotvorných dôvodov. Nachádza sa v centre mesta.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist