Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chrenovec-Brusno

POLOHA.

Obec leží vo východnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina. Leží na brehoch rieky Handlovka východne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Dnešná obec vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch pôvodne samostatných obcí Chrenovec a Brusno. Najskôr sa Brusno stalo miestnou časťou Chrenovca a v roku 1993 vznikli dve rovnoprávne časti obce s dnešným spoločným názvom. Ďalšou miestnou časťou Chrenovca bola v rokoch 1976-1991 aj susedná obec Lipník, ktorá sa ale v roku 1993 stala samostatnou obcou. Do roku 1992 sa obec volala Chrenovec. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 zmenila názov na Chrenovec-Brusno.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V časti Brusno nález plochej medenej sekery a sídliska z mladej kamennej doby (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

V okolí boli odkryté hroby s kostrami so zviazanými rukami a prebodnutými lebkami.

V pieskovni pri Brusne nález zubu žraloka rodu Charodon zo starších treťohôr.

V polohe Chmeliny nález pohrebiska ľudu lužickej kultúry.

Predpokladá sa stredoveké útočisko pri kostole.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol svätého Michala archanjela v Chrenovci.

Kaplnky: Svätého Jána Nepomuckého, Panny Márie v Brusne, Panny Márie v Chrenovci.

Mlyn.

Pamätníky: Pamätník padlým v 1.svetovej vojne v Brusne, Pomník padlým v SNP v Chrenovci.

Sochy: Mariánsky stĺp v Brusne, Svätý Ján Nepomucký v Chrenovci.

Príroda.

Doliny: Krivá dolinka, Stredná dolina.

Rieka Handlovka.

Jaskyne: PP Hajská jaskyňa, Ráztočnianska vyvieračka.

Lipy pri kaplnke Panny Márie.

Skalný útvar Brusnianske gule.

Turistika.

Turistický chodník /Modrá 1/.

MIESTNE ČASTI.

 

Brusno

Obec sa vyvinula zo starej slovanskej osady. Počiatky obce sa hlásia už do 1.polovice 12.storočia. V polovici 13.storočia bola spolu s Chrenovcom majetkom Dobákovcov, od roku 1244, kedy sa uvádza niektorými prameňmi prvá písomná zmienka o obci, panstvu Bojnice. Ďalší písomný doklad je v listine z roku 1243, aj vtedy bola súčasťou panstva Bojnice. Ďalšia písomná zmienka je z roku 1355, kedy bola stále majetkom panstva Bojnice. V roku 1430 sa obec uvádza ako Brus (ďalšie názvy: 1773 Brusno). V roku 1675 mala obec 138 obyvateľov, v roku 1715 mala 14 domácností, v roku 1778 mala 246 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov. V roku 1735 celá obec vyhorela. Od 17.storočia obyvatelia pracovali na panskom majeri v Čause, po zrušení robôt ako sezónni robotníci a nádenníci, v 19.storočí zbierali maliny, vyrábali obruče z brezového dreva. Začiatkom 20.storočia obyvatelia pracovali ako roľníci a poľnohospodárski robotníci.

Chrenovec

Vznik podhorskej obce Chrenovec sa predpokladá už v 12.storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243, kedy sa spomína ako Hyrenouch (ďalšie názvy: 1430 Hernoc, 1773 Chrenovecz). Vtedy patrila  Dobákovcom a od roku 1244 panstvu Bojnice. V roku 1553 mala obec mlyn, v roku 1675 mala 25 poddanských a 3 želiarske domácnosti, v roku 1778 mala 19 poddanských a jeden želiarsky dom, v roku 1828 mala 27 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a ovocinárstvom, chodili na sezónne poľnohospodárske práce. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v Handlovej. 

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist