Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Chynorany

POLOHA.

Obec leží v západnej časti okresu, v Nitrianskej nive, medzi tokmi Bebrava a Nitra.

HISTÓRIA.

Písomne je územie obce doložené z roku 1130, kedy sa spomína ako terra Styneren. Vyvinula sa zo starej slovanskej osady z 11.storočia. Pôvodne patrila hradu Nitra, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1243 sa obec spomína ako Hyrenouch. Vtedy bola vlastníctvom šľachticov Dona, Nacika, Dybáka a Tibu. V roku 1243 sa obec stala majetkom Čákovcov a po roku 1321 sa stala kráľovským majetkom. V roku 1387 obec spomínaná ako Herenen patrila magistrovi Petrovi zo Stráží, synovi Tomáša de Ör, zakladateľovi rodu Apponyiovcov, ktorému ju daroval kráľ Žigmund. Po mnohých zmenách vlastníkov sa od roku 1395 ako Hynyeren, Henyeren stala majetkom ostrihomského arcibiskupstva (ďalšie názvy: 1396 Hemerien, 1773 Chynorany). Arcibiskupstvu ju predal kráľ Žigmund za 6.000 florénov. V polovici 15.storočia (v rokoch 1446-1447 za bojov proti Jiskrovi bola obec niekoľkokrát vyrabovaná Pongrácovými žoldniermi. V 16. a 17.storočí ju poškodili turecké nájazdy (v roku 1640 zničili dva kostoly, v roku 1663 Turci sťali richtára a prinútili obec odvádzať dane a poplatky do Nových Zámkov). V 18.storočí bol v obci soľný sklad, mlyn a pivovar. V roku 1553 mala obec mlyn, v roku 1715 mala 73 domácností, v roku 1778 mala 117 domov, v roku 1828 mala 181 domov. Obyvatelia boli roľníkmi a povozníkmi. Koncom 18.storočia sa spomínajú traja krajčíri, traja kolári, traja obuvníci, dvaja kožušníci, dvaja mäsiari a kováč. V rokoch 1840 a 1863 pri požiaroch takmer celá obec vyhorela. V obci pracovala tehelňa. Začiatkom 20.storočia pracovali obyvatelia v poľnohospodárstve, v miestnej škrobárni, konopárni a tehelni. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v Partizánskom, Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch, Prievidzi a Topoľčanoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie mladej kamennej dobe (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Chynoriansky mlyn.

Pamätná izba V. Beniaka.

Príroda.

PR Chynoriansky luh.

Rieka Nitra.

Rybiansky kanál.

Vodná plocha pri Žabokrekoch nad Nitrou.

Turistika.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Topoľčany: Horné Chlebany, Rajčany.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist