Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Židovský cintorín.

V jeho starej časti stojí asi 55 náhrobníkov s hebrejskými a nemeckými nápismi. Časť cintorína bola v roku 1990 adaptovaná na mestský kresťanský cintorín. Je tu pamätná tabuľa židovským obetiam 2.svetovej vojny.

 

DEŽERICE. Židovský cintorín.

 

KŠINNÁ. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý románsky príkostolný cintorín z obdobia 1230-1250. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Kozmu a Damiána na kopci nad obcou.

 

UHROVEC. Pamätný cintorín na Jankovom vŕšku.

Pamiatkový objekt NKP Pamätné miesto s pomníkom vyhlásený v roku 1963. Symbolický pamätný cintorín s pomníkom a mohylou partizánom upáleným počas SNP sa nachádza v lokalite Jankov vŕšok. Vybudovaný bol v roku 1951. Upravovaný bol v roku 1956. Autormi sú J. Pospíšil a A. Slatinský.

 

VYSOČANY. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín zo 14.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist