Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Evanjelický cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Evanjelický cintorín sa nachádza na ulici Lazovná severne od historického jadra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Cintorín. Barokový evanjelický cintorín bol zriadený po roku 1688. Upravovaný bol pred rokom 1859, pred rokom 1905, v rokoch 1905-1910 a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2014.
 • Dom strážnika. Klasicistická stavba (dom strážcu cintorína, hrobára) postavená v rokoch 1891-1892. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa severne od hlavnej brány. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2014.
 • Dom smútku. Historizujúca stavba domu smútku (márnice, cirkevnej hrobky) bola postavená v roku 1867. Upravovaná bola po roku 2008. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza v juhozápadnej časti sektoru V. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2014.
 • Hrob Jána Bakossa s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob Jána Botta s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob Viliama Figuša-Bystrého s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob B. Ľ. Grossmanna s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob rodiny Ladislava Hudeca s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob Samuela Libaya s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob A. Matušku s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob Martina Rázusa s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob Teofila Stadlera s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob Terézie Vansovej s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob K. A. Zipsera s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob rodiny Gwerk s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrob rodiny Slávik s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrobka rodiny Holesch. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrobka rodiny Lakner-Kellner, Lakner-Thurzo. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrobka rodiny Szumrák. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Hrobka rodiny Wotucsek. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobník Jolanky Bart. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobník Jána Bohuša. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobník Iny Dienesovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobník Gottfrieda Kocha s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobník lekára Samuela Lissovenyho a Barbary Kubiny s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobník rodiny Cerva so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobník rodiny Ritter. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobok Samuela Waloczkyho s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobok rodiny Halassy (rodiny Badiny). (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobok rodiny Kristiána Horna. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobok rodiny Horn so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Náhrobok rodiny Dr. Kamila Kollára so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Neidentifikovaný náhrobník. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica).
 • Aleja. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Dvojradová prírodno-krajinárska aleja s historickou zeleňou (sofora japonská) z rokov 1905-1910. Je orientovaná v smere juhovýchod-severozápad. Nachádza sa v areáli evanjelického cintorína pri hlavnej komunikácii. (Pozri Parky v okrese Banská Bystrica).
 • Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava s historickou zeleňou z rokov 1905-1910. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v areáli cintorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s opevnením vyhlásený v roku 2017.  Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z 15.storočia. Má pôdorys v tvare elipsy. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jakuba staršieho v mestskej časti Kostiviarska na Jakubskej ceste.

 

ČERÍN. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2018. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín zo 14.storočia. Zanikol v 18.storočí. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours na severozápadnom okraji obce.

 

DONOVALY

Cintorín so vzácnymi kovovými náhrobníkmi z 19.storočia.

 

HORNÁ MIČINÁ. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín. Pochovávalo sa na ňom v 13.-18.storočí. Má oválny pôdorys. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela.

 

PONIKY. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý gotický príkostolný cintorín z roku 1312. Upravovaný bol v rokoch 1843 a 1969. Má oválny pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Františka z Assisi na juhovýchodnom okraji obce.

 

SLOVENSKÁ ĽUPČA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2007. Príkostolný cintorín bol založený v 16.storočí. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice na ulici J. Murgaša.

 

ŠPANIA DOLINA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý príkostolný cintorín bol zriadený koncom 16.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Nachádza sa v severnej časti obce okolo rímsko-katolíckeho Kostola premenenia Pána v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist