Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Bratislava I

Evanjelický cintorín Kozia brána.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1978. Nachádza sa na ulici Šulekova v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Cintorín. Cintorín bol vybudovaný po roku 1783. Upravovaný bol pred rokom 1820, pred rokom 1848, pred rokom 1865 a v 60.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys.
 • Park. Súčasťou cintorína je park s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom z obdobia po roku 1783. Upravovaný bol pred rokom 1820, pred rokom 1848, pred rokom 1865 a v 60.rokoch 20.storočia. (Pozri Parky v okrese Bratislava I).
 • Ohradný múr. Od 2.polovice 19.storočia park chránil ohradný múr, ktorý bol upravovaný v 60.rokoch 20.storočia. Dnes z murovaného múru s kovovou výplňou sú iba torzá úsekov od ulice Bradlianska.
 • Cintorínska kaplnka. (Pozri Kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob J. A. Bäumlera s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob J. L. Bellu s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob I. Horvátha s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob J. Kvačalu s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob A. Güntherovej-Mayerovej s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob J. Merganca s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob M. Ruppeldta s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrobka rodiny J. Jeszenáka s náhrobníkmi. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník A. Baumerth so stĺpom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník T. Beck so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Edlera von Berendy. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Ch. Brandntera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník F. Cellera s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník M. Dobrovitsa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník K. Fitzelmayera s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Freyseysena. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník G. Gábrisa so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník Ch. Gasela. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Glücka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník P. Guggenbergera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník E. Habermanna so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník T. Heima. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník R. Herczegha. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník G. Heszlera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník K. Huttera s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník T. a Ch. Johanna. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník K. Rehwalda von Jochen so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník M. Lehnera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník E. a T. Madera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník E. Michnaya. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník neznámeho šľachtica so sochami. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník M. Pietrovej so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník D. Porubského s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník H. Prechtla a H. Luntzera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Riednera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. G. Reidnera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Schmidta so sochami a mrežovou ohradou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník T. Schön. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník L. Schustera so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník R. Sperla so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník A. Stelzera s urnou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník F. S. Stromszky. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník P. Szandtner. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník A. Szokola so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník Ľ. Valacha s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník R. Varadina. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník F. Wowyho so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Bäumler s krížom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Fülep. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Hackenberger s mrežovou ohradou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Pfeiffer. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Samarjay s mrežovou ohradou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny J. Schmidta so súsoším. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Schwabach so súsoším. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny L. Weisza s plastikou a mrežovou ohradou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Zechmeister s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník so súsoším matky s deťmi. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník s rozetou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník s torzom kríža. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok K. Kanku s reliéfmi a mrežou ohradnou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Baranyay s mrežovou ohradou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Carla Grüneberga s reliéfmi. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Martinček s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).

 

Ondrejský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1978. Nachádza sa na ulici 29.augusta v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Cintorín. Cintorín z roku 1784 s nepravidelným pôdorysom. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1978-1982.
 • Park. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1988. (Pozri Parky v okrese Bratislava I).
 • Brána so sochou. Neskoroklasicistická vozová hlavná brána Cintorína svätého Ondreja bola pravdepodobne postavená v období 1830 až polovica 19.storočia. Predpokladá sa, že jej autorom je Ignác Feigler ml. Stojí na západnej strane areálu cintorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1988.
 • Kaplnka Panny Márie. (Pozri Kaplnky v okrese Bratislava I.)
 • Kostol povýšenia vznešeného a životodarného kríža. (Pozri Grécko-katolícke kostoly v okrese Bratislava I).
 • Márnica. Eklekticistická budova grécko-katolíckej fary, bývalej márnice, bola postavená v 2.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia a v roku 1998. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Solitér stojí v západnej časti citorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1988.
 • Brána. Murovaná eklekticistická brána pre peších z polovice 19.storočia sa nachádza v západnej časti areálu cintorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1988.
 • Hrob A. Albrechta s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob J. N. Batku s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob I. Gessaya s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob M. Hladkej-Hodžovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob K. Jettinga s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob F. Knauza s mrežovou ohradou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob A. Kornhubera s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob E. Lehockého s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob J. Móczika s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob T. Ortvaya s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob A. Rigeleho s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob V. a F. Rumpelmayerovcov s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob V. Šrobára s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob F. Urbánka s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Hrob I. Žabotu s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobná doska rodiny doktora Kovátsa s medailónom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník Š. Baumanna so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník V. Bikszárdyho s medailónom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník M. Blanarovits so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník F. Eysnera s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník F. Grawa so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník B. Grubera s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. J. Gürtha so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník N. Heima s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník M. Horváthovej s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Hosteka s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník A. a A. Keusch s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník J. Edle von Klempa so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník K. Mahra s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník R. Pintéra s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník A. Szecsen de Temerin. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník E. Teplý s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník S. Wiess von Schrattelhal  s reliéfom a medailónom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny De Paully so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Jablanczy a Florian s krížom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Hörnes. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Kampany. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny K. Kampfmüllera so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Kovács so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Lafranconi so sochou a medailónom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Linzboth so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Molec s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Petz. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Reischl so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Steinbarzer s mrežovou ohradou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Benzel Sterman. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Uxa so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Wachtler so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Weisz so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobník rodiny Wimmer so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Batka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Dacha so sochou.(Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok A. Danka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok K. Dietrich so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Eysnera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Floriána a Š. Sommera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Freymann-Kochlow so sochou a mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok A. von Gaal. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok M. Kchypovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. a A. Kohl s mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Reimanna a F. Kohla s mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok R. a M. Kohlhuber. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Kremnicsku. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok E. Lehotského. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Ludwiga ml. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok T. Ludwig. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok A. Markovics de Csernek. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok F. Martinengu s mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok M. Nabelkovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok obelisk. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok M. Pagerku so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Parthenschlager. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok F. Pomgrácza. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok A. Rescha. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok R. Ronaya s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok s figurálnym reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. a A. Schmidt. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok doktora H. Schmidta s medailónom a sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Schwarz. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok so sochou anjela. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok so súsoším a mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok F. Steinera s medailónom a sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok W. Straucha. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok I. Šubíka s medailónom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok J. Vilikovského. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok G. von Lippe-Wintrupp. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok G. Wolffa s mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok M. Zambottiho. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Eder. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Eremit. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok s krížom a mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok s krížom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Fasold. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Feigler. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Kiettling. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Klag. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Lovassy so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Ludwig. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny E. Majscha s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Rigele-Platt s reliéfom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Siersch s mrežou a svietnikmi. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Tagányi s mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Náhrobok rodiny Torma s mrežou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Pohrebná kaplnka rodiny von Müller. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Pohrebná kaplnka rodiny Rakovszkých. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Pohrebná kaplnka rodiny Strasser-Polgár. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Pohrebná kaplnka rodiny Wachtler. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).
 • Socha. (Pozri Sochy a busty v okrese Bratislava I).
 • Šľachtický náhrobník. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Bratislava I).

 

Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Bratislavský hrad vyhlásený v roku 1961. Nachádza sa na východnej terase hradu.

 

Slavín.

Národná kultúrna pamiatka Cintorín s pamätníkom vyhlásená v roku 1963. Symbolické pohrebisko, hromadný hrob, vojakov sovietskej armády padlých na území mesta v roku 1945 stojí na mieste bývalých vinohradov a záhrad v chotárnej polohe Himmelspirzelu. Názov areálu je prevzatý po 2.svetovej vojne z pražského Slavína, hrobky významných osobností českého národa na cintoríne pri Chráme svätého Petra a Pavla na Vyšehrade. Architektúra podľa víťazného návrhu architekta profesora Jána Svetlíka sa realizovala v rokoch 1947-1960. Sochárska výzdoba je dielom akademických sochárov A. Trizuliaka, T. Bártfaya, L. Snopeka, J. Kulicha a R. Pribiša. Sklenenú mozaiku v pietnej sieni vytvoril A. Castiglione a maliarskou výzdobou prispel J. Krén. Celý Slavín sa nachádza v Pamiatkovej zóne. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätník s terasou. Pamätník sovietskej armády na Slavíne bol postavený v štýle socialistického realizmu. Stojí na hornej terase. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Postavený bol v rokoch 1957-1967. Autorom architektúry je J. Svetlík. Upravovaný bol koncom 20.storočia a na prelome 20. a 21.storočia.
 • Plastika. Na vrchole pylónu stojí plastika, socha, Víťazného vojaka z rokov 1957-1959. Autorom je akademický sochár A. Trizuljak.
 • Terasa s hrobmi. Hlavná terasa s hrobmi má obdĺžnikový pôdorys. Bola vybudovaná v roku 1946. Upravovaná bola v rokoch 1957-1960. Autorom architektúry je J. Svetlík. Nachádza sa v centrálnej časti.
 • Terasa s hrobmi. Dolná terasa s hrobmi s obdĺžnikovým pôdorysom bola vybudovaná v roku 1946. Upravovaná bola v rokoch 1957-1960. Autorom architektúry je J. Svetlík. Nachádza sa východne od hlavnej terasy.
 • Schodisko. Hornú a dolnú terasu s hrobmi spája ústredné, hlavné schodisko v južnej časti, vybudované v roku 1960. Autorom architektúry je J. Svetlík a sochár L. Snopek.
 • Súsošie I. Súsošie Nad hrobom spolubojovníka z rokov 1958-1959. Autorom je akademický sochár T. Bártfay. Nachádza sa na hornej terase na hlavnom schodisku.
 • Súsošie II. Súsošie Po boji z roku 1958. Autorom je akademický sochár J. Kulich. Nachádza sa na hornej terase na hlavnom schodisku.
 • Súsošie III. Súsošie Vďaky, dievčatá s kvetmi, vybudované v rokoch 1961-1963. Autorom je akademický sochár J. Kostka. Nachádza sa na podeste hlavného schodiska.
 • Súsošie IV. Súsošie Vďaky, dievčatá so stuhami, vybudované v rokoch 1961-1963. Autorom je akademický sochár J. Kostka. Nachádza sa na podeste hlavného schodiska.
 • Figurálny reliéf. Na čelnej stene hlavného schodiska je od roku 1960 umiestnený figurálny reliéf Prísahy na bojovú zástavu. Autorom je akademický sochár L. Snopek.
 • Park. Celý komplex stojí v parku s historickou zeleňou s nepravidelným pôdorysom, vybudovaným v roku 1960, ktorý tvorí cintorín sovietskej armády.

 

Židovský neologický cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Vybudovaný bol v roku 1873. Neologický židovský cintorín sa nachádza na ulici Žižkova 50.

 

Židovský ortodoxný cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Židovský cintorín vyhlásená v roku 1992. Nový ortodoxný cintorín sa nachádza na ulici Žižkova 36. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Židovský cintorín. Vybudovaný bol v roku 1846. Upravovaný bol v rokoch 1869 a 1926.
 • Dom smútku. Obradná sieň, ceremoniálna hala bola postavená v roku 1929. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Funkcionalistická stavba. Solitér má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Autormi stavby sú Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2006.
 • Terasa. Zhromažďovacia funkcionalistická terasa sa nachádza južne od Domu smútku. Vybudovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2006.
 • Prístupové schodisko. Trojramenné funkcionalistické prístupové schodisko bolo vybudované v 30.rokoch 20.storočia. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare U. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2006.
 • Prístupová cesta. Prístupová cesta bola vybudovaná v 30.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2006.
 • Oporný múr s bránou. Kamenný funkcionalistický ohradný múr bol vybudovaný v 30.rokoch 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2006.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist