Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Dolný Kubín

VELIČNÁ. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Cintorín okolo kostola vznikol v 14.storočí. Pochovávalo sa na ňom v 15.-19.storočí. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela.

 

VYŠNÝ KUBÍN. Pohrebisko.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Žiarové praveké pohrebisko v lokalite Za skalami. Južne pod Tupou skalou sa nachádzalo jedno z najvýznamnejších hradísk na severnom Slovensku v období rokov 700-300 p. n.l. Obýval ho ľud lužickej kultúry tzv. oravskej skupiny. Hradisko malo rozlohu 200 a 400m a opevnené bolo mohutným valom (8-12m vysokým a 380m dlhým). V jeho tesnom susedstve sa našlo i žiarové pohrebisko z halštatskej doby. Na vedľajšej Ostrej skale sa nachádzalo valom opevnené halštatské a laténske sídlisko, ktoré sa neskôr premenilo na sídlisko púchovskej kultúry. Ostrá skala bola kontinuálne osídlená až do 13.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist