Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Levice

DEMANDICE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín zriadený koncom 14.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho farského Kostola svätého Michala, archanjela v centre obce.

 

LEVICE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Zaniknutá dedina vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín z 11.storočia. Upravovaný bol v 12.-15.storočí. Nachádza sa v miestach, kde sa nachádzala zaniknutá dedina Bratka a kostol.

 

MÝTNE LUDANY. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2010. Cintorín z 15.storočia okolo kostola. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola všetkých svätých v južnej časti obce.

 

ONDREJOVCE. Príkostolný cintorín pri kaplnke.

Pamiatkový objekt NKP Kaplnka a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2015. Zaniknutý cintorín okolo románskej Kaplnky navštívenia Panny Márie v západnej časti obce Malé Ondrejovce.

 

ONDREJOVCE. Príkostolný cintorín pri kostole.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2015. Zaniknutý príkostolný cintorín z 13.storočia. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Ondreja, apoštola.

 

TEKOVSKÉ LUŽANY. Starý cintorín.

Starý cintorín s oválnymi kamennými náhrobníkmi. Nachádza sa v svahu na severnom okraji obce tesne pri štátnej ceste.

TOPlist