Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Levoča

LEVOČA

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Probstnerovej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Evanjelický cintorín z 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2005.
  • Pohrebná kaplnka G. Herrmanna. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča).
  • Brána. Baroková murovaná brána, portál, zo začiatku 18.storočia, pravdepodobne z roku 1713. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v severovýchodnej časti cintorína. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2005.
  • Hrob M. Hlaváčka s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča).
  • Náhrobník Ž. Gőrgeyho s vázou a sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča).
  • Náhrobník rodiny Marschalko so sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča).
  • Náhrobník rodiny Seeliger s krížom a sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča).
  • Náhrobník s vázou a sochou. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča).

 

LEVOČA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý gotický cintorín okolo rímsko-katolíceho Kostola svätej Anny. Nachádza sa v juhozápadnej časti mestskej časti Závada.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Židovský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín z polovice 19.storočia. Nachádza sa na ňom asi 250 náhrobníkov. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v lokalite Na tehelni.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist