Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Martin

MARTIN. Pamätný národný cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Cintorín. Pamätný národný cintorín bol založený na začiatku 19.storočia ale celonárodný význam získal v 2.polovici 19.storočia, v období keď sa Martin stal neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Nachádza sa na Sklabinskej ceste. Na cintoríne sú pochovaní poprední spisovatelia, básnici, dramatici a osvetoví pracovníci. Sú tu hroby a umelecky cenné náhrobné objekty vyše 300 významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života z konca 19. a 1.polovice 20.storočia. V Martine pôsobilo mnoho popredných literátov, dramatikov a maliarov. Mnohí z nich sú pochovaní na Martinskom národnom cintoríne. Previezli sem tiež pozostatky Janka Kráľa a Martina Kukučína.
 • Park. V priestoroch cintorína sa nachádza park s historickou zeleňou z 19.storočia, ktorý bol v 20.storočí upravovaný.
 • Hrob J. Barč-Ivana. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Benku. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob B. Bullu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob Š. M. Daxnera. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob Ž. Duchajovej-Švehlovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Dulu.(Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Rimavského-Francisciho. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Galandu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Geryka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob E. Goldpergerovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Haľamovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob A. Halašu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob MUDr. P. Halašu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob F. Hečka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob N. Hejnej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Hodžu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. C. Hronského. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob A. Jurkovičovej-Hurbanovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Jesenského. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Kalinčiaka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob A. Kmeťa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Kohúta. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Kráľa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob Š. Krčméryho. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob B. Križku. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Kukučína. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob H. Meličkovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. T. Mitrovského. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob JUDr. M. Mudroňa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob JUDr. P. Mudroňa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Palkoviča. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob V. Paulínyho-Tótha. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob MUDr. J. Petrikovicha. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob K. Plicku. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob V. Roya. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob V. Ruttkaya-Nedeckého. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Schmidta. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Smreka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob P. Socháňa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob I. Stodolu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Škultétyho. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob E. Márothy-Šoltésovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob F. Štefunka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob I. Textorisovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob S. H. Vajanského. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob M. Várossa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrob J. Vlčeka. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Hrobka K. Kuzmányho. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník C. Galandu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník S. a A. Lilge. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník I. Michalca. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník S. Petrikovicha. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník O. Pivkovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník J. a K. Poljak. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník M. Prokšovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník F. Thomku. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobník I. Thurzu. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobok Bouvrie Flore Therese Adelaide. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobok Ľ. O. Čajdovej. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobné kríže J. a Z. Švehlovcov. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).
 • Náhrobný kríž A. Šimko. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Martin).

 

MARTIN. Pamätný vojenský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný vojenský cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný vojenský cintorín. Rozsiahly vojenský cintorín s reliéfom a pomníkom, na ktorom je pochovaných 747 vojakov a partizánov padlých v SNP v boji proti fašizmu. Cintorín bol vybudovaný v rokoch 1945-1948. Nachádza sa v časti Priekopa pri štátnej ceste Žilina – Poprad. Autormi sú Jaroslav Křetina, Bořkovec, Fraňo Štefunko a Ladislav Snopek. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1979.
 • Reliéf. Nachádza sa tu i figurálny reliéf Legenda o práci a boji z rokov 1951-1953. Autormi sú Fraňo Štefunko a Ladislav Snopek. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1983.
 • Pomník v podobe sochy partizána. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Martin).

 

MARTIN. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Stredoveký cintorín z 11.-13.storočia. Upravovaný bol v 12,-18.storočí. Cintorín sa nachádza v areáli a v rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours na Námestí SNP v Pamiatkovej zóne.

 

TURANY. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2009. Príkostolný cintorín z polovice 14.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia a v 20.storočí. Je na ňom rotunda, karner, krypta. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Gála, opáta v strede obce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist