Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Nové Zámky

KOLTA. Starý cintorín.

Starý cintorín s oválnymi kamennými náhrobníkmi. Nachádza sa na východnom okraji obce pri ceste do obce Čaka.

 

NOVÉ ZÁMKY. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 16.storočia. Nachádza sa na východnej strane Hlavného námestia v areáli rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža.

 

SEMEROVO. Príkostolný cintorín.

Okolo kostola sa rozprestiera cintorín s drevenými stĺpovými náhrobníkmi miestnej výroby z 1.polovice 20.storočia.

 

ŠTÚROVO. Vojenský cintorín.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný vojenský cintorín sovietskej armády s pomníkom z roku 1947. Upravovaný bol v rokoch 1965 a po roku 1985. Má obdĺžnikový pôdorys. Autormi sú B. Ferencz, P. Gál a E. Venkov. Nachádza sa na ulici Svätého Štefana pri starom cintoríne.

 

VEĽKÝ KÝR. Cintoríny.

Neďaleko železničnej stanice sa nachádzajú dva cintoríny so zaujímavými náhrobníkmi. Na západnom okraji obce sa nachádza cintorín s moderne riešeným domom smútku.

TOPlist