Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Partizánske

HRADIŠTE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol vyhlásený v roku 1963. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z 2.polovice 13.storočia. Nachádzajú sa tu náhrobné tabule už z 11. a 12.storočia. Cintorín má elipsovitý pôdorys. Nachádza sa pri rímkso-katolíckom Kostole svätého Branabáša západne od centra obce na vŕšku v obvode starého hradiska.

 

KLÁTOVA NOVÁ VES. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2018. Zaniknutý príkostolný cintorín z 12.storočia. Bolo tu objavené kostrové pohrebisko z 11.storočia, s náhrobnými kameňmi (platňami) z 12.-14.storočia. Zanikol v roku 1561. Nachádza sa v areáli Kostola Panny Márie, Kráľovnej anjelov, ktorý sa nachádza juhovýchodne od časti Sádok na vrchu Chrib na mieste starého včasnostredovekého hradiska s názvom Čížik.

 

LIVINA. Príkostolný cintorín.

Okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Štefana Kráľa sa nachádza starý príkostolný cintorín.

 

PARTIZÁNSKE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2014. Cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol v roku 1750. Má nepravidelný pôdorys. Rozprestiera sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola nanebovzatia Panny Márie v časti Šimonovany na ulici Šimonovianska na malom námestí.

 

SKAČANY. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a cintorín vyhlásený v roku 1963. Stredoveký cintorín z 2.polovice 13.storočia pri ruinách Kostola svätého Juraja v polohe Hôrka, Farské. Upravovaný bol v 14.storočí a koncom 18.storočia. Ohradený je kamenným plotom. Pochovávalo sa na ňom až do roku 1782.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist