Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Považská Bystrica

Starý cintorín v Považskej Bystrici

Areál starého cintorína z roku 1755 s Kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1902. Najstarší náhrobok pochádza z roku 1800. Pôvodný cintorín sa nachádzal v priestore za kostolom a po roku 1755 boli niektoré hroby z tohto cintorína premiestnené na tento cintorín. Je tu niekoľko hrobov významných občanov mesta. Cintorín sa nachádza na ulici Jánska pod Kalváriou. Od roku 2010 je zaradený medzi pamätihodnosti mesta.

Starý okrutský cintorín v Udiči

Nachádza sa na odbočke zo štátnej cesty Považská Bystrica – Púchov na časť Upohlav.

Symbolický cintorín v Považskej Teplej

Symbolický cintorín je venovaný obetiam hôr z mesta a regiónu. Nachádza sa v Manínskej tiesňave medzi skalami Veľkého a Malého Manína na tzv. Rozprávkovej lúčke v časti Považská Teplá. V roku 2010 bol zaradený medzi pamätihodnosti mesta. V roku 2006 bola v NPR Manínska tiesňava na Rozprávkovej lúčke a na skale nad lúčkou povolená pešia turistika a denné skalolezectvo.

Židovský cintorín v Považskej Bystrici

Cintorín židovskej náboženskej obce pravdepodobne zo 17.storočia. Okolo roku 1740 bol cintorín umiestnený na pahorku Mošteník. Nachádza sa na ňom väčší počet vzácnych hrobov a náhrobných kameňov. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, chránený je z troch strán betónovým múrom a na jednej strane je iba oplotenie. Zo severnej strany vintorína bol vchod (ciduk hadin = dom smútku). Pochovávalo sa tu v smere východ-západ, pričom mužov nepochovávali oddelene od žien. Najstaršie hroby a náhrobníky sú z pieskovca a pochádzajú z obdobia okolo roku 1750, novšie sú z mramoru. Pochovávať sa tu prestalo v 50.rokoch 20.storočia. Židovský cintorín sa nachádza pri kruhovom objazde pod diaľničným viaduktom na ulici E. M. Šoltésovej pod Šibeničným vŕškom. V roku 2010 bol zaradený medzi pamätihodnosti mesta.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist