Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Prievidza

BOJNICE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2010. Príkostolný cintorín bol okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours až do 19.storočia. Cintorín vznikol v 2.polovici 11.storočia. Upravovaný bol v 13.-18.storočí, 19.-21.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Cintorín sa nachádza v Pamiatkovej zóne na Sládkovičovej ulici.

 

DIVIACKA NOVÁ VES. Židovský cintorín.

Cintorín bol založený v roku 1840.

 

HANDLOVÁ. Bývalý cintorín v Baníckej kolónii.

Na bývalom cintoríne v Baníckej kolónii pri rodinnom dome Ulbrikových na Jánošíkovej ulici sa nachádza pamätný kríž.

 

HANDLOVÁ. Cintorín v Novej Lehote.

Na cintoríne v Novej Lehote sa nachádzajú historické náhrobné kríže.

 

KĽAČNO. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý ranogotický cintorín z 13.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa, ktorý stojí v južnej časti obce.

 

KOSTOLNÁ VES. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý príkostolný cintorín bol vybudovaný v gotike v 2.polovici 13.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1890, 1937, 1939 a 1988. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v strede obce.

 

PORUBA. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v  roku 2017. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z prelomu 13. a 14.storočia. Má oválny pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Mikuláša, biskupa v strede obce.

 

PRIEVIDZA. Príkostolný cintorín.

V minulosti bolo zvykom pochovávať mŕtvych okolo kostola. Najstarší kostol na Mariánskom vŕšku mal okolo seba cintorín, v kostole sa pochovávalo do krypty ešte v 2.polovici 18.storočia. V období epidémií cholery ale bolo rizikom pochovávať na miestach, kde sa zhromažďovalo veľa ľudí. Preto bol zriadený nový cintorín vo farskej záhrade, po pravej strane cesty k Mariánskemu kostolu. Vizitátor v roku 1780 zistil, že je to cintorín malý, preto sa zakrátko zanechal a opäť sa pokračovalo s pochovávaním pri Mariánskom kostole. Obmedzené priestory cintorína sa vyriešili v 19.storočí, kedy bol asanovaný severný a východný ohradný múr a boli zadovážené nové pozemky.

 

PRIEVIDZA. Židovský cintorín.

Pamiatku židovskej komunity v meste dokladá i židovský cintorín za mestom smerom na Banskú. Svojmu účelu slúžil v rokoch 1853-1985. Čiastočne obnovený bol v roku 1994. V súčasnosti je na cintoríne 19 náhrobných kameňov v slovenskom, nemeckom, maďarskom a hebrejskom jazyku.

 

ZEMIANSKE KOSTOĽANY. Príkostolný cintorín.

Príkostolný cintorín pri evanjelickom kostole na ulici Partizánska. Súčasťou starého cintorína je i krypta zakladateľov a donátorov kostola rodiny Kostolániovcov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist