Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Rimavská Sobota

KYJATICE. Pohrebisko kyjatickej kultúry.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Praveké žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej a neskorej doby bronzovej, obdobia halštatu. Nachádza sa na eponymnej lokalite kyjatickej kultúry. Nachádza sa tu 193 žiarových hrobov v kamenných skrinkách a pod mohylkami. Malá časť patrí pilinskej kultúre. Na nálezisku sa nachádza archeologický pamätník s pohrebnou hranicou a rekonštruovanými hrobmi. Archeologický pamätník sa nachádza pod vrchom Haja.

 

PETROVCE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Stredoveký príkostolný cintorín z 2.štvrtiny 13.storočia. Upravovaný bol začiatkom 16.storočia a v 18.storočí. Nachádza sa v areáli zaniknutého kostola.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist