Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Cintoríny v okrese Rožňava

KOCEĽOVCE. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia. Nachádza sa v areáli evanjelického kostola.

 

PLEŠIVEC. Príkostolný cintorín.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Cintorín z 1.polovice 14.storočia. Pochovávalo sa na ňom v 15.-18.storočí. Nachádza sa v areáli kostola reformovanej cirkvi na ulici Čsl. armády.

TOPlist